پایان نامه : خشونت ، کجروی ، جرم ، بزهکاری و پرخاشگری جوانان – نظریه بی سازمانی شاو و مک کی

    از جمله افراد مهمی که در زمینه جرم و جنایت کار کرده اند می توان از کلیفورد شاو و هنری مک کی نام برد که به بررسی علل…

ادامه خواندن پایان نامه : خشونت ، کجروی ، جرم ، بزهکاری و پرخاشگری جوانان – نظریه بی سازمانی شاو و مک کی

نظریه دوایر متحد المرکز -خشونت ، کجروی ، جرم ، بزهکاری و پرخاشگری جوانان

نظریه دوایر متحد المرکز -خشونت ، کجروی ، جرم ، بزهکاری و پرخاشگری جوانان       نظریه کارکردی توسط ارنست برگس[۱] مطرح گردید ، و در قالب مکتب شیکاگو…

ادامه خواندن نظریه دوایر متحد المرکز -خشونت ، کجروی ، جرم ، بزهکاری و پرخاشگری جوانان
راهنمای مقاله : نظریه بی سازمانی اجتماعی
3d illustration proteins with lymphocytes , t cells or cancer cells

راهنمای مقاله : نظریه بی سازمانی اجتماعی

« رابرت . کی . مرتن » یکی از آغاز گران جامعه شناسی مشکلات اجتماعی است . مرتن در مقاله معروفش تحت عنوان « ساخت اجتماعی آنومی » مفهوم آنومی…

ادامه خواندن راهنمای مقاله : نظریه بی سازمانی اجتماعی

روانشناسی ورزش

بیدل و موتری (۱۹۹۱) ورزش و تمرین را عناصر یا زیر مولفه های فعالیت جسمانی می دانند . دوبرت (۲۰۰۲) اشاره می کند که با وجود اینکه روان شناسان به پیشگیری از…

ادامه خواندن روانشناسی ورزش

پایان نامه روانشناسی در مورد فرضیاتی در تبیین تأثیرات ورزش

فرضیه کته‌کولامین‌ها: کته کولامین‌ها گروهی از مواد شیمیایی مانند نوراپی‌نفرین، اپی‌نفرین و دوپامین هستند که به عنوان انتقال دهنده شیمیایی عمل می‌کنند. نوراپی نفرین و دوپامین بر یادگیری و حافظه…

ادامه خواندن پایان نامه روانشناسی در مورد فرضیاتی در تبیین تأثیرات ورزش

منابع پایان نامه روانشناسی و مقاله در مورد تأثیر ورزش در اجتماعی شدن

پژوهش های اجتماعی شدن در ورزش با توسعه ی جامعه شناسی ورزش ارتباط مستقیم داشته است .طی دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ برای تبیین جنبه های گوناگون شرکت در…

ادامه خواندن منابع پایان نامه روانشناسی و مقاله در مورد تأثیر ورزش در اجتماعی شدن

پایان نامه روانشناسی در مورد کیفیت زندگی[۱]

سازمان بهداشت جهانی، «سلامتی»[۲] را حالتی توصیف کرده است که در آن فرد از نظر روانی، عاطفی و اجتماعی کاملاً سالم است و در او هیچ نشانه‌ای از بیماری و…

ادامه خواندن پایان نامه روانشناسی در مورد کیفیت زندگی[۱]