هوش هیجانی چیست؟

– هوش هیجانی چیست؟ از گذشته های دور شناخت عقلانی  و عاطفی مطرح بوده اند ولی شناخت عقلانی در همه موارد بر شناخت  عاطفی ترجیح  داشت و انسان ها هم  دیگر را  از گرایش های عاطفی و احساسی... متن کامل

برنامه‌های کارآفرینی در دانشگاه‌ها و کشورهای مختلف

برنامه‌های کارآفرینی در دانشگاه‌ها و کشورهای مختلف 2-2-20-1- اندونزی اهم تجربیات عملی دولت اندونزی در توسعه و ترویج کارآفرینی بشرح زیر می‌باشند:تاسیس صندوق اعتبارات خاص برای صنایع... متن کامل

انواع اضطراب و علل ایجاد کننده ی ان

اضطراب طبیعی :  شامل آن لحظات اضطراب آوری است که برای مثال شخصی قبل از ورود به جلسه امتحان تجربه می کند. مقدار بهنجار از اضطراب می تواند خود یک انگیزه برای رفتار باشد این اضطراب می... متن کامل

پیش نیازهای فرآیند مدیریت مشارکتی

– پیش نیازهای فرآیند مدیریت مشارکتی استقرار و مدیریت مشارکتی مسلماً فرآیندی نیست که با یک دعوت ساده به مشارکت در تصمیم گیری ها از سوی مدیریت ارشد سازمان صورت پذیرد. 1- ایجاد موقعیت... متن کامل

تعریف عملکرد شغلی و عوامل موثر بر ان

– عملکرد شغلی تعریف عملکرد شغلی عملکرد شغلی به عنوان ارزش سازمانی رفتارهای شغلی کارمند در زمان‌ها و موقعیت‌های شغلی مختلف تعریف می شود. منظور از ارزش سازمانی، برآوردی است که... متن کامل

رفتار شهروندی سازمانی در علم روانشناسی

      2-2-2- رفتار شهروندی سازمانی   هر چند واژه شهروندی سازمانی اولین بار به وسیله اورگان و همکارانش در سال 1983 میلادی به کار گرفته شد، ولی قبل از او افرادی همچون کتز و کان با تمائز... متن کامل

تاثیر خود کارآمدی بر فرایندهای انگیزشی

مفهوم خود کارآمدی: .عوامل زیادی بر موفقیت افراد در زندگی موثر است.خود کار آمدی به عنوان یک عامل شناختی می تواند به افراد کمک کند ومسیر رسیدن به موفقیت را برایشان هموار سازد.بنابراین... متن کامل