دسته: دسته‌بندی نشده

کلاهبرداری در امور ثبت اسناد و املاک و قانون جامع کاداستر

رکـن قـانونی: از آن جـا که مرتکبین این جرم کلاهبردار محسوب مـی‌شوند، عـلاوه بـر مـاده ۱۰۹‌ قـانون‌ ثـبت، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری
ادامه مطلب

عدم انعکاس حقوق اشخاص حقیقی‌ یا‌ حقوقی‌ نـسبت بـه تـمام یا قسمتی از املاک و اسناد از بین رفته به‌ علت جنگ یا حوادث غیر مترقبه در تقاضانامه شـخص متقاضی

برابر ماده‌ ۱۵ قانون نحوه صدور‌ اسناد‌ مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنـها در اثر جنگ یا حـوادث غـیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین
ادامه مطلب