تسهیلات عمومی، تحلیل سلسله مراتبی

طرح جامع گرگان، ۱۳۸۹ ۳-۷-۹- کارکرد فضای سبز منظور از فضاهای سبز شهری، نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش گیاهی انسان ساخت است که هم واجد بازدهی اکولوژیکی و هم واجد بازدهی... متن کامل

کیفیت زندگی شهری، عدالت اجتماعی

در پژوهش های اجتماعی اهمیت یافت اما تا آن هنگام تمام شاخصهای کیفیت زندگی عینی بودند. در دهه ی ۱۹۷۰ شاخصهای ذهنی هم برای سنجش کیفیت زندگی اضافه شدند. اولین بار کمپیل و همکاران در اثر... متن کامل

عدالت اجتماعی، لیبرالیسم سیاسی

صحنه ی شهری را مکان تنازع بقا و جای گیری مناسب تر در بهترین فضای شهری تحلیل می کند(piran,2001: 33). مهمترین نظریه عدالت اجتماعی بیش از ۵۰ سال گذشته توسط جان رالز در ۱۹۷۱ توسعه یافته است. با... متن کامل

عدالت اجتماعی، جنبه های اجتماعی

نگاه وی به شهر از بعد تولید، انباشت و تمرکز سرمایه، دوم توجه به شهر به مثابه زمینه ای برای تمرکز اکولوژیک طبقه کارگر و در نتیجه ظهور خودآگاهی طبقاتی به مثابه عامل مهم در شکل گیری... متن کامل

عدالت اجتماعی، تسهیلات عمومی

ه استفاده از عدالت اجتماعی در جامعه شهری نزدیک کرد. از نظر هاروی عدالت اجتماعی در شهر باید به گونه ای باشد که نیازهای جمعیت شهری را پاسخگو باشد و تخصیص منطقه ای منابع را به گونه ای... متن کامل

عدالت اجتماعی، عدالت جغرافیایی

فضای جغرافیایی بر حسب رابطه ای که با نوع فعالیت انسانها و شرایط زندگی آنها برقرار می کند طبقه بندی می شود. وی معتقد است فضا در واقع یک داده نسبی است که از سویی در رابطه با کل جامعه و از... متن کامل

مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد به مواد مخدر

استفاده از عبور و مرور غیرقانونی در مرزها پدید می آید . بنابراین یکی از بهترین راههای کنترل مرز استفاده از نقاط مشخص برای تردد دائمی ( همراه با نظارت ) است . ۱۱ – در تعیین حریم مرزی... متن کامل

جنگ ایران و عراق، مجلس شورای اسلامی

با دریافت وام های بسیار کلان از شبکه بانکی کشور در ظاهر به منظور تولید و اشتغال اقدام به اختلاس می نمایند ، مجموعه ی این گونه اقدامات در دراز مدت موجب ایجاد تورم در جامعه ، مختل شدن... متن کامل