منابع پایان نامه ارشد با موضوع هنر و معماری، ادیان توحیدی، بهداشت روانی، عدالت اجتماعی

دین از وجوه امتیاز بشری است و انسان طی قرون متمادی باور های دینی متعددی را تجربه کرده است که هر یک پیروانی دارد. ارتباطات جهانی نیز چنان گسترده است که تعامل افراد با عقاید متفاوت گریز... متن کامل

منبع مقاله درمورد زمان پیامبر، آیات و روایات، مقایسه و تطبیق، القرآن الکریم

تنها او را نیز سزاوار پرستش خواهد دانست و به عبارت دیگر توحید در الوهیت از شؤون توحید در ربوبیت است،۳۴۰ به همین جهت کتابهاى شیعه معمولًا بر توحید افعالى تأکید دارند. ب: تقدم معرفت... متن کامل

منبع مقاله درمورد ابن تیمیه، نفی تشبیه، طلاق

دلیل چهارم: مجاز مستلزم خطا در فهم است‏ ؛ معناى مجاز از راه لفظ وبدون قرینه مفهوم نمى‏شود وچه بسا قرینه مخفى باشد ولذا مخاطب در اشتباه مى‏افتد ومقصود خداوند فهمیده نمى‏شود، واین... متن کامل

منبع مقاله درمورد پیامبر (ص)، رسول خدا (ص)، ابن تیمیه، طلاق

از آنان روى برتافت وگفت: اى قوم من! من رسالت‏هاى پروردگارم را به شما ابلاغ کردم وبراى شما خیرخواهى نمودم؛ با این حال، چگونه بر حال قوم بى‏ایمان تأسف بخورم؟!” از طرفی صحابه در... متن کامل

منبع مقاله درمورد پیامبر (ص)، عالم برزخ، پیامبر اسلام (ص)، زمین لرزه

بشنود و یا ببیند و آثار حیات بر او بار گردد. پاسخ‏ : این جمله از آیه، همانند ادامه آن تمثیل براى کفار است ومقصود از احیاء، مؤمنان زنده‏دل، ومقصود از اموات، کافران مرده دل است،... متن کامل

منبع مقاله درمورد پیامبر (ص)، قرآن کریم

کرده است .” پاسخ‏ : اولًا: گرچه ما معتقدیم که قرآن کریم در برگیرنده تمام راه‏ها براى اثبات عقاید و معارف دینى است، ولى از آنجا که مکاتب و فلسفه‏هاى گوناگون عقلى بعد از عصر... متن کامل

منبع مقاله درمورد پیامبر (ص)، قرآن کریم، رسول خدا (ص)، ابن تیمیه

بعقولهم و آرائهم أم کانوا ینقادون له و یستسلمون لأحکامه و یصدقون بأخباره؟ و هل کانوا یدفعون من النصوص ما رفضته عقولهم؟ و یقدمون العقل علیها؟ فان العقل لا یجب ان یتقدم بین یدی الشرع،... متن کامل

منبع مقاله درمورد ابن تیمیه، وجود خداوند، قرآن کریم، انفال

برخى از امور و افعال به اثبات رسیده است. ثانیاً: معارف دینى بر سه قسم است؛ برخى تنها با عقل قابل اثبات است؛ مثل اثبات وجود خداوند و ضرورت بعثت و معاد، و برخى هم با عقل و هم با نقل؛ مثل... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره سود حسابداری، اهرم مالی، انحراف معیار، دارایی ها

ارائه می گردد. سپس بر اساس طبقه بندی صورت گرفته در خصوص فرضیه های تحقیق، به گزارش آزمون فرضیه‍ها و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل پرداخته می شود. ۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق به طور... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، رگرسیون خطی، تصمیم گیری، مدل رگرسیون

اثرات تصادفی باشد آماره این آزمون که دارای توزیع کای-دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای توضیحی است بصورت زیر قابل تعریف می باشد: فرضیه صفر در آزمون هاسمن به صورت زیر خواهد... متن کامل