منابع تحقیق درباره حقوق کیفری ایران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف : ضرورت تحقیق ۲
ب : اهداف تحقیق ۲
ج : پرسش های تحقیق ۲
د : فرضیه های تحقیق ۳
ه : سازماندهی تحقیق ۳
فصل نخست :

مفاهیم : تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی
مبحث نخست : واژه شناسی ۴
گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود ۴
الف : مفهوم لغوی ۴
ب: مفهوم اصطلاحی ۶
ج : تفاوت حد و تعزیر ۹
گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی ۹
الف : محاسن شکلی ۹
ب : محاسن ماهوی ۱۳
مبحث دوم : تحولات تاریخی ۱۵
گفتار نخست : با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع) ۱۵
الف : اجرای حدود در زمان معصوم (ع) ۱۵
ب : اجرای حدود در غیبت معصوم (ع) ۱۶
گفتار دوم : با تاکید بر حقوق کیفری ایران ۲۰
الف : در دوران قبل از انقلاب ۲۰
ب : در دوران پس از انقلاب ۲۱
۱ – قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ ۲۱
۲ – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۲۱
۳ – قانون جدید مجازات اسلامی ۲۲
مبحث سوم : درآمدی بر محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید ۲۴
گفتار نخست : اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن ۲۵
الف : تشریح وضعیت در قانون مجازات اسلامی ۲۵
ب : نوآوری های جدید در لایحه ۲۶
۱ – در زمینه اثبات جرایم ۲۷
۲ – در اعمال قواعد تعدد و تکرار ۲۸
۳ – در زمینه تاثیر توبه ۳۲
۴ – در زمینه تاثیر انکار ۳۴
۵ – در زمینه اعمال قاعده درأ ۳۶
گفتار دوم : اعمال تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی ۳۷
الف : تشریح اختلاط در قانون مجازات اسلامی ۳۸
ب : تشریح وضعیت در لایحه جدید ۳۹
گفتار سوم : انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن ۳۹
فصل دوم : نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید
مبحث نخست : رفع خلاءهای تقنینی گذشته ۴۲
گفتار نخست : در زمینه مقررات ناظر بر علم قاضی ۴۲
الف : پذیرش علم قاضی در تمامی جرایم حدی ۴۳
ب : تشریح جهت تحصیل علم قاضی ۴۶
گفتار دوم : در زمینه سرقت از مال مشاع ۴۸
الف : دیدگاههای فقهی و حقوقی ۴۸
ب : سکوت قانون مجازات اسلامی ۵۱
ج : دیدگاه لایحه جدید ۵۲
گفتار سوم : در زمینه حد نصاب در صورت تعدد مباشرین سرقت ۵۳
الف : دیدگاههای فقهی ۵۳
ب : دیدگاه قانون مجازات اسلامی ۵۴
ج : دیدگاه لایحه جدید ۵۵
مبحث دوم : نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری ۵۵
گفتار نخست : در زمینه شرکت ، معاونت و شروع به جرایم حدی ۵۵
الف : شرکت در جرایم حدی ۵۵
ب : معاونت در جرایم حدی ۵۷
ج : شروع به جرم در جرایم حدی ۵۹
گفتار دوم : در زمینه مقررات ناظر بر احصان ۶۰
الف : موضوع ماده ۷ – ۲۲۱ ۶۳
ب : موضوع ماده ۸ – ۲۲۱ ۶۴

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج : موضوع تبصره ماده ۸ – ۲۲۱ ۶۵
د : نقش احصان در لواط ۶۶
گفتار سوم : در زمینه مقررات تاثیر توبه در اسقاط مجازات حدی ۶۸
الف : رویکردهای فقهی ۶۸
ب : تحولات تقنینی ۷۳
ج : رویکرد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ۷۳
مبحث سوم: انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی ۷۵
گفتار نخست: وجوه افتراق محاربه و بغی ۷۶
گفتار دوم: اختلاط محاربه و بغی در قانون مجازات اسلامی ۷۹
گفتار سوم: اصلاحات لایحه جدید ۸۲
مبحث چهارم : در زمینه صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ۸۷
گفتار نخست : نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه ۸۷
الف : در زمینه حذف رجم ۸۷
ب : در زمینه حدی نمودن مجازات ساب النبی ۸۹
گفتار دوم : نوآوری های ناظر بر صیانت از اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها ۹۱
الف : تعیین مجازات مستوجب حد در امکنه خاص ۹
ب : حذف عناوین کلی ۹۲
نتیجه گیری ۹۵
پیشنهادات ۹۷
منابع ۹۸
الف : کتابها ۹۸
۱ – کتابهاب فارسی ۹۸
۲ – کتابهای عربی ۹۹
ب : مقالات و پایان نامه ها ۱۰۰
ج : منابع اینترنتی ۱۰۱
چکیده انگلیسی ۱۰۱

چکیده
قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده وسالیان متعدد به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار میگرفت. طی این مدت همواره حقوقدانان انتقاداتی را بر این قانون داشته اند و از جمله اینکه این قانون باید به قانون دائمی تبدیل شود. بالاخره در سال ۱۳۸۶ لایحه قانون مجازات اسلامی جهت تصویب به عنوان یک قانون دائمی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید . لایحه مجازات اسلامی مشتمل بر چهار بخش کلیات، حدود و قصاص و دیات است. مجازاتهای حدی کاملاً شرعی می باشند و براساس منابع شرعی و فقهی تعیین می شوند مراجعه به منابع فقهی در دو مرحله انجام می شود یکی در مرحله تصویب قوانین که به عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و دیگری در مرحله قضا و دادرسی است که به دلیل اهمیت آن اصل ۱۶۷ قانون اساسی به آن اختصاص یافته است. لایحه مجازات اسلامی در کتاب حدود دارای محاسن زیادی چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ ماهوی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می باشد. این لایحه با شرایط و مصالح اجتماعی کنونی، سازگارتر می باشد و به بسیاری از ابهامات موجود درباب حدود پاسخ داده است. در این تحقیق سعی شده تغییرات باب حدود از لایحه مورد بررسی قرار گیرد .

واژگان کلیدی : حد ، لایحه جدید مجازات اسلامی ، محاسن ماهوی ، محاسن شکلی .

مقدمه
از مهم ترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی ، تدوین و به تصویب رسیده قانون مجازات اسلامی است . قانون مجازات اسلامی با وجود این که از قوانین داخلی محسوب می شود اما از جهات بین المللی ، داخلی ، سیاسی و اجتماعی انعکاس وسیعی داشته است . آنچه که اهمیت این قانون را دو چندان می نماید این است که با وصف «اسلامی» توصیف می شود . احتمالاً به دلیل بهره برداری ناپخته و ناقص از منابع فقهی و به دلیل عدم تجربه قانون نویسی در طی سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی نتوانسته است قانون نسبتاً دائمی محکم و یا با حداقل تغییرات را به تصویب برساند . تمدید مکرر قانون به طور آزمایشی دلیل این مدعا است ، عده ای این قانون را آئینه تمام نمای جمهوری اسلامی می دانند و معتقدند نارسائی ها ی آن جنجال های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مهمی به دنبال دارد ، بنابراین باید با دقت، تامل وتحقیقات بیشتر آن را دنبال نمود . اصلاحات جدید در قانون مجازات اسلامی در بخش های مختلف کشور اعم از دانشگاهها ، مجلس و مراکز پژوهشی مورد بحث قرار گرفته و پیگیری می شود .
الف : ضرورت تحقیق
قانون مجازات اسلامی قانون مادر در حقوق جزا محسوب شده و منبعی پایه ای برای قضات در برخورد و رسیدگی به جرایم در محاکم قضایی است . قضات مراجع رسیدگی کیفری در برخورد با مجرمین به این قانون اصلی استناد می کنند . قانون مجازات اسلامی نقش مهمی در اتخاذ سیاست جنایی تقنینی و قضایی و روش صحیح مقابله و ریشه کنی با جرایم دارد و اگر قانونی کارآمد در کشور اجرا شود ، می توان گفت در طول زمان بسیاری از مشکلات رفع می شود . اکنون در آستانه تغییر قانون مجازات اسلامی قرار داریم و چند صباحی از عمر قانون مجازات اسلامی کنونی نمانده است و در آینده نزدیک قانون جدید لازم الاجرا خواهد شد .
مهم ترین علت تدوین قانون جدید نیاز جامعه است ، زیرا جوامع از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و غیره در حال گذار هستند و با مسایل جدید مواجه می شوند که نیاز به تدوین مقررات جدید است و قوانین قدیم یا نسبت به مسائل جدید مقرراتی ندارد یا پاسخگوی مسائل نو نیست .
ب : اهداف تحقیق
هدف از نگارش این تحقیق بیان جنبه های مثبت لایحه در قسمت حدود می باشد . تا کمکی هرچند ناچیز به تصویب قانونی کارآمدتر و به دور از ابهام باشد .
ج : پرسش های تحقیق
۱ . نوآوری های شکلی لایحه جدید قانون مجازات کدام است ؟
۲ . نوآوری های ماهوی لایحه جدید مجازات اسلامی کدام است ؟
۳ . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا چه میزان در رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی موفق عمل کرده است ؟
د : فرضیه های تحقیق
۱ . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی از نظر شکلی دارای نوآوری هایی از قبیل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی و شکلی و انطباق عناوین با مواد ذیل می باشد .
۲ . نوآوری های ماهوی لایحه جدید قانون مجازات شامل رفع خلاء های تقنینی ، طرح مقررات ضروری ، انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی و صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد .
۳ . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا حدود زیادی در رفع ابهام از مسائل مهمی چون سرقت از مال مشاع ، حد نصاب هر یک از شرکا در سرقت و پذیرش علم قاضی موفق عمل کرده است .
ه : سازماندهی تحقیق
این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول دو مبحث دارد که در مبحث اول آن به مفاهیم و تحولات تاریخی در زمینه جرایم مستوجب حد پرداخته شده است. در مبحث دوم این فصل محاسن شکلی لایحه بیان شده و با قانون فعلی مقایسه ای شده است. این محاسن شامل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی و انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن می باشد . در فصل دوم نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه بررسی شده است . مبحث نخست رفع خلاء های تقنینی گذشته در خصوص علم قاضی در تمامی جرایم حدی ، سرقت از مال مشاع و حد نصاب در مشارکت در سرقت حدی می باشد که بدواً ابهامات موجود در هر مورد بیان شده و دیدگاه لایحه جدید در آن خصوص ذکر شده است .مبحث دوم نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری می باشد و مسائل مربوط به مشارکت و معاونت و شروع به جرم در جرایم حدی و مقررات ناظر بر احصان و مقررات مربوط به توبه بررسی شده است . مبحث سوم اصلاحات لایحه در زمینه محاربه و جرایم مرتبط می باشد . در مبحث چهارم نیز نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بیان شده است .
فصل نخست : مفاهیم ، تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی
این فصل شامل سه مبحث می باشد . مبحث نخست واژه شناسی است . در این مبحث به مفهوم حدود و مفهوم محاسن شکلی و محاسن ماهوی پرداخته شده است .
مبحث دوم تحولات ناریخی می باشد که از دو منظر قابل بررسی می باشد . اول ، با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع) و دوم تحولات حقوق کیفری ایران در زمینه جرایم حدی .
در مبحث سوم به محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه می پردازیم. این محاسن شامل اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن ، اعمال تفکیک قواعد ماهوی ازمقررات شکلی، انطباق عناوین فصول با مواد مربوط ذیل آن است که در هر قسمت ابتدا ایرادات شکلی قانون مجازات فعلی بررسی شده و سپس نوآوری های لایحه در هر مورد بیان شده است .

مبحث نخست : واژه شناسی
در این مبحث واژه های حدود ، محاسن شکلی و محاسن ماهوی تعریف شده است . «حدود» معانی مختلفی را در نظر لغت شناسان و فقها دارا می باشد . که در جای خود آنرا بیان می نماییم . تعابیر «محاسن شکلی» و «محاسن ماهوی » بسیار در این تحقیق به کار برده شده است و لازم است که ابتدا مفهوم هر یک از این واژگان مشخص گردد .
گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود
«حدود» جمع «حد» می باشد و در لغت و اصطلاح دارای معانی متعددی می باشد . حد در لغت به معنای فاصله دو شی ، منتهای چیزی ، منع و تیزی و تندی به کار رفته است . در آیات