دانلود پایان نامه حقوق : امارات متحده عربی

دانلود پایان نامه

کشورها و یا حتی تدوین مقررات جدید به کار خواهیم برد.
علاوه بر استفاده از کتب و مقالات و نظریات نویسندگان حقوقی به زبان های فارسی و عربی ولاتین (با استفاده از مترجم) که اصطلاحا به روش کتابخانه ای معروف است فیش برداری شده و مورد کنکاش قرار می دهیم.

1-7.ساختار تحقیق
این پایان نامه از سه فصل مهم تشکیل شده که این سه فصل عبارتند از:
فصل اول.کلیات تحقیق؛
فصل دوم.جرمانگاری،شیوه ها،اهداف،مراحل وآثار زیان ناشی از جرمپولشویی درحقوق ایران و امارات؛
فصل سوم.اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات.

فصل اول:
کلیات تحقیق

جرم دارای قدمتی به بلندای تاریخ جوامع بشری است، اما گسترش روزافزون اندیشه سرمایه داری درعصر حاضر، جامعه بشری را به سوی تحصیل هرچه بیشتر امکانات مادی رهنمون ساخته است. به طوری که در این راه، هدف، وسیله را توجیه می نماید و افراد برای به دست آوردن ثروت، به هر وسیله ای متوسل می شوند واین امر– گسترش اندیشه سرمایه داری– زوال بنیان های اخلاقی، تبدیل ضد ارزش به ارزش و طبیعی شدن پدیده مجرمانه را به دنبال داشته است. در این فصل به کلیات موضوعات مطرح در پولشویی حقوق ایران و امارات خواهم پرداخت.

مبحث اول.مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی
امروز ارتکاب اعمال مجرمانه به شکل های گوناگون، یکی از راه های نیل به اهداف تعیین شده در اندیشه ی مادی گرایانه است. برخلاف روزگاران گذشته که در اکثر موارد مجرمین به سبب اضطرار دست به ارتکاب جرم می زدند، امروزه ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است به گونه ای که درآمد برخی سازمان های جنایتکار که از ارتکاب جرایمی چون قاچاق مواد مخدر، اسلحه و … به دست می آید از درآمد بسیاری از کشورهای جهان بیشتر است.
از این رو، امروزه اغلب مجرمین دارای انگیزه های مالی هستند، اما وقتی مجرم از راه ارتکاب جرم، مالی به دست می آورد، هنوز خود را در نیل به هدفش کامیاب نمی داند و خود را در نیمه راهی پر مخاطره اما امید بخش می بیند. دراین مرحله آنچه اهمیت دارد، حفظ مال و بهره جویی از آن به نحوی است که ماهیت مجرمانه اش کشف نشود تا علاوه برجلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی، وقوع جرم مبنا کشف نشود تا شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد. در این مرحله است که تطهیر درآمدهای ناشی از جرم، پا به عرصه وجود می گذارد.

مبادلات غیرقانونی با سرچشمه فساد اجتماعی، به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف وقانونی، عموماً به صورت نقدی انجام می گیرندکه بدین ترتیب نقدینگی هنگفتی پدید می آید. این نقدینگی بدین سبب که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت، معدوم شدن، جلب نمودن نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا، وجود دارد، باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد. این امرحسب مورد درکشورهای توسعه یافته علیرغم وجود ساز وکارهای کنترلی متعدد توسعه درمبارزه با پولشویی، به سبب کثرت درآمدهای مجرمانه و تنوع زمینه های سرمایه گذاری و درکشورهای توسعه نیافته، به سبب دشواری های مالی که روز به روز بر میزان آن افزوده می گردد، صورت می پذیرد.اصولاً سرمایه های غیرقانونی، برای آنکه وارد حوزه اقتصاد قانونی شوند، به علت اقداماتی که در راستای مبارزه با پولشویی وتوقیف درآمدهای غیرقانونی ازسوی دولت ها صورت می گیرد، مسیر پرمخاطره ای در پیش رو دارند. از این رو، از روش هایی استفاده می شود که هم موجب اختفاء منشاء اولیه آنها گردد و هم بهره برداری از این سرمایه ها تسهیل شود. علیرغم اینکه می توان مدعی شد که پولشویی مانند هریک از مفاسد اجتماعی دیگر، پدیده تازه ای نیست وقدمتی به بلندای تاریخ جرایم تولید کننده پول دارد، با این حال افزایش شگفت آور مصرف مواد مخدر در اوایل دهه 1980 که درآمد سرشاری را برای قاچاقچیان مواد مخدر موجب گردید، به میزان قابل توجهی فعالیت پولشویی را افزایش داد که این امر سبب افزایش اهمیت پولشویی و ایجاد نگرانی بین المللی گردید. نخستین توجه به مسئله پولشویی با نگرش امروزی، در سال 1979 و با کشف یک چمدان حاوی 000/600 دلار پول نقد در فرودگاه پالرمو، حاصل از فروش مواد مخدر جلب شد. کشفی که به تشکیل پرونده ایتالیایی – آمریکایی «ارتباط پیتزا» منجرشد که درسال 1985 محاکمه آن برگزار شد. اما درخصوص زمان نخستین استفاده از واژه پولشویی و رواج آن بین محققان، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی عقیده دارند که ریشه واژه پولشویی به مالکیت مافیا بر شبکه ای از رختشوی خانه های ماشینی در ایالات متحده آمریکا، در دهه1930 برمی گردد. دراین سالها، گانگسترها، فعالیتهای مجرمانه گسترده ای دربرخی ازشهرهای آمریکا همانند نیویورک داشتند. آنها از طریق ارتکاب جرایمی؛ مانند اخاذی، فحشا، قمار و قاچاق مشروبات الکلی، پول های کلانی به دست می آورند که لازم بود به این پول های دارای منشاء مجرمانه، صورتی مشروع و قانونی بخشند. در راستای رفع این نیاز، یکی از مؤثرترین راه ها، بهره جویی ازکسب وکارهای به ظاهر مشروع و آمیختن درآمدهای مشروعی بود که از این فعالیت های مشروع و قانونی به دست می آمد. در این طریق، رختشوی خانه ها از جمله کسب و کارهایی بودند که به سبب نقدی بودن داد و ستد و تعدد مشتری به راحتی می توانستند گانگسترها را در رسیدن به مقصود یاری برسانند.
براساس این عقیده، انتخاب واژهLaundering به مفهوم شست وشو، پاکیزه وتطهیر کردن به سبب این ریشه تاریخی بوده است؛ زیرا این رختشوی خانه ها، همچون یک ماشین لباسشویی، آلودگی های ناشی از منشاء مجرمانه پول ها را از ظاهر آنها شسته و آنها را به پول پاکیزه تبدیل می کردند.
درمقابل، عده ای دیگرعقیده دارند که انتساب ریشه این واژه به گروه های مافیایی دهه 1930، یک افسانه است و وجه تسمیه پولشویی دقیقاً از آن روست که به دقت آنچه را که در این فرآیند روی می دهد، بیان می کند؛ چرا که پول سیاه یا غیرقانونی با مجموعه ای از نقل وانتقالات و اقدامات متعدد شسته و تمیز می گردد و آثار تعلق این پول ها به مبنای مجرمانه شان زدوده می شود.
در این خصوص، عقیده سومی نیز وجود دارد و آن اینکه، واژه پولشویی اولین بار بوسیله محققان در زمان رسوایی واترگیت در دهه 1970 مورداستفاده قرار گرفت و پس از آن به صورت بین المللی مقبولیت یافت. تصویب وتدوین معاهدات متعدد بین المللی ومنطقه ای ازجمله کنوانسیون 1988 وین، کنوانسیون 2000 پالرمو، کنوانسیون سازمان ملل علیه قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان مصوب دسامبر 1988 در وین، نشست جهانی در سال 1990 برای کاهش تقاضا برای مواد مخدر و برای مبارزه با خطر کوکائین، نهمین نشست غیرمتعهدها در بلگراد در سال 1989، نشست سران کشورهای مشترک المنافع که در اکتبر 1989 در کوالالامپور و در اکتبر سال 1991 در هراره برگزار شد و کنفرانس های متعدد دیگر از جمله همایش بین المللی مباره با پولشویی که در خرداد ماه 1382 در شیراز برگزار گردید، نشان از اهمیت مبارزه با پولشویی و درک و شناخت جامعه بین المللی نسبت به این مهم دارد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره عوامل جغرافیایی

گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات
پولشویی یاتطهیر درآمدهای ناشی از جرم، پدیده مجرمانه ای است که در ادبیات حقوقی ایران، کمتر به آن پرداخته شده است. از این رو، درگام نخست باید تعریفی ازآن ارائه شود تا براین اساس، ویژگی ها، مراحل و روش های پولشویی شناخته شوند؛ زیرا بدون تبیین و درک مفهوم پولشویی و روش های ارتکاب آن، درانتخاب سیاست جنایی کارا برای مبارزه با آن ناتوان خواهیم بود. هم اکنون به بررسی پدیده پول شویی به عنوان یک جرم می پردازیم؛ لذا همانند هرجرم دیگر درضمن تبیین مفهوم وتعریف، تاریخچه پولشویی وارکان تشکیل‌دهنده آن موردمطالعه قرارمی گیرد.
پولشویی که به آن تطهیر پول یا پاک نمایی پول نیز گفته می شود، معادل لغوی انگلیسی است. با شنیدن این واژه، اولین تصویری که به ذهن می رسد این است که پول کثیفی درمیان است که احتیاج به شستن و پاک کردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست. امروزه در سطح بین المللی، اموالی وجود دارد که به آنها اموال کثیف گفته می شود و حاصل فعالیتهای مجرمانه است. این اموال به 3 دسته تقسیم می شوند:
‌1.پول های خونی: به پول حاصل از فعالیت برعلیه بشریت مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق می شود؛

2.پول های سیاه: به پول هایی که از طریق فرار مالیاتی،‌ قاچاق کالا و ارز و بازار زیرزمینی به دست می آید گفته می شود.
3.پول های خاکستری: پولهایی هستند که دور از چشم مأمورین حکومت اخذ می شوند؛ یعنی از طریق رشوه خواری، ارتشاء و فساد مالی به دست می آیند.
البته پول شویی که برای اولین بار درسطح بین المللی مطرح شد، فقط به تطهیر اموال کثیف ناشی از تجارت مواد مخدر اطلاق شد. ماده 3 کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 در وین، به عنوان اولین سند بین المللی که توجه جهانیان را به مسئله پول شویی جلب کرد،‌ بدین شکل مقرر می دارد که:‌ «هریک از اعضاء، اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر، اتخاذ خواهد نمود:
‌الف) 1… 2… 3… 4… 5…
ب)1.تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال ویا معاونت با هرشخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.
2.اخفاء ویا کتمان ماهیت واقعی،‌ منبع، محل واگذاری، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، ‌با علم به اینکه این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند.
ج)1.تحصیل، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند… »
لازم به ذکر است که جرایم موضوع بند فرعی (الف) شامل تولید، ساخت، تهیه، عرضه، حمل و نگهداری و توزیع و سایر جرایم مربوط به مواد مخدر است.
البته این کنوانسیون، تعریفی از پولشویی ارائه نمی دهد، بلکه مصادیق آن را برمی شمارد وبه شکلی عام، تمام اشخاصی را که از منشأ مجرمانه اموال آگاه هستند؛‌ یعنی قاچاقچیان، واسطه ها، بانکداران، وغیره را موردتوجه قرار داده است. باتوجه به این مصادیق، می توان گفت این کنوانسیون هرنوع مداخله دراموال ناشی ازجرایم مقید دراین کنوانسیون(جرایم مربوط به مواد مخدر)‌، به منظور اخفاء و کتمان وجود و ماهیت واقعی و منبع نامشروع و مجرمانه آنها را با علم به اینکه این اموال از ارتکاب جرایم مذکور ناشی شده اند را پولشویی می داند. اشکالی که براین تعریف ـ البته در زمان ما ـ وارد است اینکه فقط شستشوی اموال و عواید ناشی از جرایم مربوط به مواد مخدر را شامل می شود ونه سایرجرایم سود آور را. علیرغم وجود این ایراد، این کنوانسیون دربین اسناد بین المللی در زمینه پول شویی دارای جایگاه خاصی است و سایر اسناد بین المللی که پس از آن در این زمینه نگاشته شده اند، از این کنوانسیون الهام گرفته و با استفاده از آن تنظیم و تصویب شده اند.
برای اولین بار، نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی(فاتف) درسال1990 به کشورها توصیه کرد که اصطلاح پولشویی به تطهیر اموال ناشی از کلیه جرایمی که به نحو قابل ملاحظه ای سودآورهستند ویا برخی جرایم مهم گسترش یابد. این سازمان تعریف مصداقی زیر را برای جرم پولشویی ارائه داده است:
«الف.تحصیل، تملک، نگهداری، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به اینکه به طورمستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است؛
ب.تبدیل،‌ مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل ازجرم به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار وتبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود؛
ج.اخفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل وانتقال، جابجایی یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.»
کنوانسیون1990 شورای اروپا و همچنین دستور العمل اروپایی 1991 نیزچنین تفسیری ازپول شویی را پذیرفتند وآن را به عواید حاصل از هر جرم کیفری گسترش دادند. در سال 1992، سازمان ملل متحد نیز چنین تفسیری را مورد تأیید قرار داد وامروزه نظام کیفری بیشتر کشورهایی که پولشویی را جرم دانسته‌اند نیز از این تفسیر پیروی کرده اند.
ماده 6کنوانسیون2000 پالرمو، در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، به عنوان مهمترین سند بین المللی که پول شویی را به عنوان یک جرم مستقل مورد توجه قرار داده است، تعریف زیر را از پولشویی ارائه می دهد:
«الف.تبدیل یا انتقال دارایی، با علم براینکه دارایی مزبور ازعواید حاصله از جرم است به منظور مخفی کردن یا تغییر دادن منشأ غیرقانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود؛
ب.اخفاء یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشاء یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه این دارایی، عواید حاصله از جرم می باشد؛
ج.تحصیل دارایی یا تصرف در آن یا استفاده از آن با علم براینکه این دارایی از عواید جرم می باشد درهنگام دریافت آن.»
در ایران موضوع مبارزه با پولشویی در سال 1381 طی یک لایحه ای تحت عنوان (لایحه ی مبارزه با پولشویی) به مجلس تقدیم و در سال 1386 به صورت قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و توسط شورای نگهبان هم مورد تایید قرار می گیرد. اکنون به بررسی مواد قانون مبارزه با پولشویی می پردازیم و آن ها را با مواد قانون امارات تحت عنوان ،‌قانون تجریم غسل الاموال، قانون مجازات پولشویی امارات، مورد تطبیق و مقایسه قرار می دهیم.
ماده 1( قانون مبارزه با پولشویی در ایران) اشعار می دارد: اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت است. مگر آنکه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود دال بر ملکیت است.
در این ماده قانون اصل را بر صحت معاملات تجاری گذاشته و اعلام نموده استیلای اشخاص بر اموال و دارای اگر توأم با ادعای مالکیت شود دال بر ملکیت می باشد.
اولاً: چه معنایی دارد قانون چیزی را که در قانون مدنی و قواعد عمومی آمده در اول یک قانون مهم بیاورد؟ مگر اینکه بگوییم از باب تاکید و یادآوری ذکر کرده است.
ثانیاً: در پایان ماده آورده «استیلای اشخاص اگر توأم با ادعای مالکیت شود» دال بر ملکیت است؟ واقعا این اشتباه قانونگذاری را نمی توان به سادگی توجیه کرد. زیر ادعای مالکیت مثبت و دال بر ملکیت نیست و این موضوع بسیار واضح و مورد قبول است.
در ادبیات حقوقی قانوگذران کشورهای عربی واژه«پولشویی» را معادل عبارت «غسیل یا غسل الاموال» یا «تبعیض الاموال» به معنی «شستشو یا سفید نمایی اموال» یاد می کنند.
در ماده یک قانون مجازات پولشویی امارات متحده عربی آمده است: در تطبیق احکام این قانون برای کلمات و عبارات ذیل معانی مقابل آن ها ملاک خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود:
کشور: کشور امارات متحده عربی؛
وزیر: وزیر دارایی و صنعت؛
بانک مرکزی: بانک مرکزی امارات متحده عربی؛

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره 2-2-2-4-2-

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدیرعامل: مدیر عامل بانک مرکزی؛
کمسیون: کمسیون داخلی برخورد با پولشویی.
اموال، هر مالی، چه مادی و چه معنوی، چه منقول و چه غیر منقول، چه اوراق یا چک هایی که مثبت تملک اصل حق یا

پاسخی بگذارید