دانلود تحقیق با موضوع تجارت الکترونیک

گفتار سوم: شناخت قرارداد بیمه ۸۶
بند اول: ماهیت حقوقی قرارداد بیمه ۸۶
بند دوم: بیمه نامه و محتوای آن ۸۸
بند سوم: انواع بیمه نامه ۸۸
گفتار چهارم: اوصاف بیمه در تجارت بین الملل ۹۰
بند اول: انعقاد قرارداد ۹۰
بند دوم: پرداخت حق بیمه ۹۱
بند سوم: شکل قرارداد بیمه ۹۲
فصل سوم: تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۹۴
مبحث اول: قرارداد الکترونیکی ۹۵
گفتار اول: شرط تشکیل شدن قرارداد ۹۵
بند اول: نقش “داده پیام” در تشکیل قرارداد ۹۵
بند دوم: شرایط اساسی تشکیل الکترونیکی قراردادها ۹۶
بند سوم: قصد و رضای طرفین ۹۷
بند چهارم: معلوم و معین بودن موضوع معامله ۱۰۶
بند پنجم: مشروع بودن جهت معامله ۱۰۷
گفتار دوم: تشکیل قرارداد توسط رایانه ۱۰۷
بند اول: نیابت رایانه از اصل ساز ۱۰۸
بند دوم: سیستم رایانه ای به عنوان شخص ۱۰۹

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: ایجاب و قبول الکترونیکی ۱۰۹
بند اول: ایجاب ۱۱۰
مبحث دوم: تشکیل قرارداد الکترونیک ۱۱۵
گفتار اول: زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی ۱۱۵
بند اول: لزوم توجه به مقتضای ایجاب ۱۱۶
بند دوم: نظریه لحظه اعلام ۱۱۷
بند سوم: نظریه لحظه ارسال ۱۱۸
بند چهارم: نظریه لحظه وصول ۱۱۹
بند پنجم: بررسی مقرّرات داخلی ایران ۱۲۰
گفتار دوم: اثبات و تفسیر قراردادهای الکترونیکی ۱۲۲
بند اول: اثبات قراردادهای الکترونیکی ۱۲۲
بند دوم: تفسیر قراردادهای الکترونیک ۱۲۳
گفتار سوم: امضاء الکترونیک ۱۲۵

بند اول: ماهیت امضاء ۱۲۶
بند دوم: امضاء الکترونیک ۱۲۶
بند سوم: نحوه ایجاد یک امضای الکترونیک ۱۲۷
بند چهارم: گواهینامه دیجیتال ۱۲۸
بند پنجم: مرجع گواهی امضای الکترونیک ۱۲۸
بند ششم: مزایای استفاده از امضای الکترونیک ۱۲۹
بند هفتم: قابلیت استناد امضای الکترونیک از نظر حقوقی ۱۳۰
بند هشتم: سابقه قانونی امضای دیجیتال ۱۳۱
گفتار چهارم: روشهای پرداخت ثمن در قراردادهای الکترونیک ۱۳۱
بند اول: پرداخت ثمن به شیوه سنتی در بیع بین المللی ۱۳۲
بند دوم: روشهای پرداخت ثمن به صورت الکترونیکی ۱۳۵
گفتار پنجم: انواع الگوهای قرارداد در تجارت الکترونیک ۱۳۸
بند اول: قرارداد بین بنگاه و بنگاه ۱۳۸
بند دوم: قرارداد بین بنگاه و مصرف کننده ۱۳۹
بند سوم: قراردادهای بین دو مصرف کننده ۱۳۹
بند چهارم: قراردادهای بین مصرف کننده و بنگاه ۱۳۹
بند پنجم: سایر الگوهای قرارداد الکترونیکی ۱۴۰
بند ششم: بررسی سایتهای تجارت الکترونیک در ایران ۱۴۰
گفتار ششم: انحلال قراردادهای الکترونیک ۱۴۱
فصل چهارم: بـیـمه سایبـر ۱۴۲
مبحث اول: تبیین مبانی بیمه سایبر ۱۴۳
گفتار نخست: معرفی بیمه سایبر ۱۴۳
بند اول: بیمه الکترونیکی ۱۴۳
بند دوم: بیمه سایبر ۱۴۷
بند سوم: لزوم بیمه سایبر ۱۴۸
بند چهارم: چالش بیمه سایبر ۱۴۹
بند پنجم: بیمه مسئولیت فضای سایبر ۱۴۹
مبحث دوم: توسعه بیمه سایبر ۱۵۱
گفتار اول : بیمه نامه های سنتی ۱۵۱
گفتار دوم: بیمه وابسته ۱۵۱
گفتار سوم: بیمه پذیری مخاطرات مجازی ۱۵۲
گفتار چهارم: ظهور اولین بیمه نامه های هکر ۱۵۲
گفتار پنجم: وقایع سببی، افزایش ریسک ها و سازگاری با قوانین ۱۵۳
گفتار ششم: مخاطرات قابل بیمه سایبر ۱۵۶
بند اول: خطر از دست دادن داده ۱۵۶
بند دوم: خسارت بازسازی ۱۵۷
بند سوم: خسارت به مالکیت فکری ۱۵۷
گفتار هفتم: برخی از انواع بیمه نامه سایبر ۱۵۸
گفتار هشتم: مباحث اقتصادی بیمه سایبری ۱۶۱
بند نخست: بیمه سایبری امنیت IT را بالا می برد ۱۶۱
بند دوم: تعیین استاندارد برای مسئولیت توسط بیمه سایبری ۱۶۲
بند سوم: افزایش رفاه اجتماعی توسط بیمه سایبری ۱۶۳
گفتار نهم: بازار بیمه سایبری در حال ظهور ۱۶۴

فصل پنجم: نتیجه گیری ۱۶۷
فهرست منابع و مآخذ ۱۷۲
پـیوسـت: قانون تجارت الکترونیکی ۱۸۰
فصل اول: کلیات
فصل اول: کلیات

مقدمه:
تجارت، می تواند به تبادل کالا یا خدمات به ویژه در مقیاس بزرگ گفته شود. در گذشته تجارت اغلب به صورت چهره به چهره میان دو طرف صورت می گرفت. اما در طول قرن ها و دهه ها تجارت روندی پیچیده به خود گرفت. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اختراعات جدید، بشر به تکامل خود نزدیک می شود، یکی از مهم ترین اختراعات؛ اینترنت بود. شبکه ای بهم متصل که تبادل اطلاعات را متحول کرد. با پیدایش اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی وابسته به آن؛ جامعه برای استفاده از این فضا احساس نیاز کرد و رفته رفته خدمات الکترونیکی ایجاد شد و به مرور زمان گسترش پیدا کرد. پس از این بود که پدیده تجارت الکترونیک به منصه ظهور رسید و قرارداد های الکترونیکی ایجاد شد. از طرفی تجّار که با مشقّت های فراوان و ریسک های بسیار به شیوه ای سنتی دست به تجارت می زدند مشتاق استفاده از این فضا جهت تسهیل و توسعه ی تجارت شدند. اما این مهم خود نیازمند بسترهایی از جمله آگاهی و نحوه ی استفاده از این فضا بود.
باید توجه داشت عوامل مختلفی مانع گسترش تجارت الکترونیک بالاخص در ایران وجود دارد؛ عواملی همچون: عدم آگاهی مردم، سرعت کم اینترنت، فراهم نبودن بسترهای لازم، عدم اعتماد و ایمن نبودن فضای سایبر. به نظر نگارنده مهم ترین عامل جهت توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی؛ افزایش ایمنی در این فضا می باشد. چرا که فضای سایبر با مخاطراتی همراه است. در مواجهه با تهدیدات بالقوه این فضا چندین گزینه جهت مدیریتِ مخاطرات وجود دارد؛ که کاهش خطر و انتقال خطر از آن جمله اند. کاهش خطر توسط متخصصان امنیت با فراهم آوردن مکانیزم های امنیتی و حفاظتی بر آورده می شود و انتقال خطر که توسط شرکت های بیمه بر آورده می شود.
این پژوهش در نظر دارد با رویکردی حقوقی به عامل دوم جهت مدیریت مخاطرات؛ یعنی انتقال خطر توسط شرکت های بیمه بپردازد. باید گفت تنها زمانی کاربر می تواند با خیال راحت از فضای سایبر استفاده کند که یا احتمال خطر و خسارت به صفر برسد یا در صورت بروز حادثه شخص ثالثی خسارت بوجود آمده را جبران کند. شاید برخی معتقد باشند فضای سایبر امن و استفاده از آن موجب خسارتی نخواهد شد اما در پاسخ باید گفت افرادی که از خدمات الکترونیکی استفاده می کنند یا در این فضا، قراردادی منعقد می کنند اگر متضرر بشوند چگونه می توانند خسارت وارده را جبران کنند؟
با توجه به مصائب و مشکلات موجود و دلایل مطرح شده ضرورت وجود بیمه ای جهت پوشش مخاطرات فضای سایبر نشان داده شد. بنابراین در این پژوهش به طور مبسوط با این پدیده آشنا می شوید.
بیان مسأله
بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و دوراندیشان عقیده دارند که در سالهای اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد «عصر اطلاعات» کرده و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحوّلی شگرف، نموده است. یکی از ابعاد این تحوّل، تغییراتی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکتها با یکدیگر و افراد با شرکتها و دولتها، به سرعت از حالت سنتی خود که مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است، خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستمهای مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی، در حرکت است. تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت کارآیی، کاهش هزینهها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است، تا آنجا که گفته میشود، عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی، نخواهد داشت. بنابراین با گسترش اینترنت، پیدایش امکانات جدید و شکل گیری خدمات الکترونیکی؛ تجّار مایل اند برای تسهیل در امر تجارت از این امکانات استفاده کنند و میل به تجارت الکترونیک بیشتر از تجارت به روش های سنتی بروز کرده است، چرا که یکی از مشکلات تجارت بین الملل دوری مسافت می باشد. اما باید توجه داشت هریک از دو روش سنتی یا الکترونیکی مخاطراتی را در بردارد، در روش سنتی خطر غرق شدن و تصادم کشتی، دزدان دریایی و یا موارد دیگر و در روش الکترونیکی خطر های جدید و ناشناخته. بنابراین ناآگاهی از فضای سایبر و نتیجه ی آن بی اعتمادی به این فضا، باعث عدم استفاده از تجارت الکترونیکی در معنای گسترده ی آن می باشد، چرا که مخاطراتی که استفاده از فضای تبادل اطلاعات را تهدید می کند، می تواند مانع گسترش و تاثیر منفی برای این طریق جهت تجارت باشد
حال با توجه به مشکلات گفته شده سوال اینجاست چه راه حلی برای بر طرف کردن مشکلات و امن کردن فضای سایبر و توسعه ی آن می توان ارائه داد؟ آیا بیمه سایبر می تواند این نقش را ایفا کند؟
به نظر نگارنده مشکلات فوق می تواند لزوم وجود بیمه سایبر را توجیه کند به طور مختصر در تعریف بیمه سایبر می توان گفت: بیمه ای که مخاطرات فضای سایبر را پوشش می دهد. بنابراین در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای، مقالات محققان و منابع موجود؛ ضمن پرداختن به ماهیت قرارداد های الکترونیکی به معرفی بیمه سایبر و نقش آن در توسعه قرارداد های الکترونیکی می پردازیم
لازم به ذکر است این پژوهش با رویکردی حقوقی به تاثیر بیمه در اینترنت اشاره دارد و با تبیین و معرفی نسل جدید بیمه نامه (بیمه سایبر یا بیمه فضای مجازی) و بیان نقش آن و تشویق شرکت های بیمه ای جهت پذیرش مسئولیت مخاطرات جدید از یک طرف و تشویق شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی جهت بیمه کردن خدمات خود از طرف دیگر، سعی در گسترش خدمات الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و در نهایت قرارداد های الکترونیکی دارد.
اهمیّت و ضرورت پژوهش
برای جلوگیری از حضور فیزیکی افراد جهت رفع نیاز های روزمره و حل معضلاتی چون آلودگی هوا و ترافیک و… باید استفاده از فضای سایبر و خدمات الکترونیکی را ترویج و گسترش داد. بدین منظور انجام این مهم نیازمند همکاری و تعامل چندین و چند سازمان می باشد، علاوه بر فرهنگ سازی، تبلیغ، تشویق و موارد دیگر، باید به فکر اَمن بودن این فضا و مخاطرات موجود در این فضا بود. برای جلوگیری و حتی جبران این مخاطرات باید چاره ای اندیشید؛ چرا که هرچه فضای سایبر اَمن و عاری از هرگونه مخاطره ای باشد، خدمات الکترونیکی گسترش پیدا می کند. یکی از مواردی که می تواند مخاطرات فضای سایبر را پوشش دهد و این فضا را امن سازد، بیمه سایبر می باشد.
لذا نگارنده بر خود واجب دید ضمن پرداختن به این موضوع، در این پژوهش تلاش کند پدیده بیمه سایبر را معرفی و نقش آن در توسعه و گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی منجمله قرارداد های الکترونیکی را بیان نماید و بتواند الگویی مناسب برای شرکت های بیمه ای و شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی معرفی نماید.
پرسش های پژوهش
نقش بیمه سایبر در توسعه قراردادهای الکترونیکی چیست؟
آیا امکان تحقق بیمه در فضای سایبر وجود دارد؟ شرایط تحقق آن چگونه است؟
عوامل گسترش قراردادهای الکترونیکی چیست؟ و بیمه چه تاثیری در توسعه این قراردادها دارد؟

فرضیات پژوهش
توسعه قراردادهای الکترونیکی رابطه مستقیم با بیمه سایبر دارد
بیمه سایبر را می توان نوعی جدید از انواع بیمه به حساب آورد، که تضمینی برای جبران خسارت در فضای سایبر ایجاد می کند.
وجود بیمه سایبر باعث افزایش امنیت اعتماد به فضای سایبر و در نهایت منجر به گسترش قراردادهای الکترونیکی می شود.
مشکلات و موانع پژوهش
با توجه به موضوع این پژوهش، نگارنده با مشکل کمبود منبع (عدم وجود منابع فارسی و دسترسی به منابع دست اول انگلیسی) مواجه شد؛ همچنین با توجه به عدم اعتماد به فضای سایبر در ایران و نبود بیمه نامه ای مخصوص پوشش مخاطرات جدید؛ افراد بالاخص تجار مایل به استفاده بهینه از این فضا جهت رفع نیاز ها نیستند و بالتّبع کمتر محققی سعی در معرفی و گسترش این فضا داشته است؛ لذا نگارنده بر آن شد با ترجمه و تحقیق پیرامون موضوع زد و به قدر توان تلاش کرد تا بتواند در این موضوع اثری درخور و شایسته ارائه دهد و امیدوارست این طریق ناهموار با این پژوهش برای محققان و علاقه مندان اندکی هموار شود.
اهداف پژوهش
تبیین ماهیت قراردادهای الکترونیکی و نحوه انعقاد آن در فضای سایبر
بررسی پدیده بیمه در فضای سایبر و تاثیر امنیت در توسعه قراردادهای الکترونیکی
معرفی بیمه سایبر و بیان نقش آن در گسترش قراردادهای الکترونیکی
همچنین این تحقیق به گونه ای کار شده است که می تواند برای موارد زیر کاربرد داشته باشد:
شرکتها و مؤسسات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی.
مؤسسات دولتی و غیردولتی که نسبت به امکانات و یا خدمات ارایه شده از سوی خود به موجب قانون، قرارداد یا عرف در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت مدنی دارند.
مانند بانکها، رساها و مؤسسات مخابراتی.
اشخاصی که در فتا این احتمال نسبت به آنها وجود دارد که قربانی سرقت هویت، سرقت شماره و شناسه‌های بهادار (رمز کارت اعتباری و..) و یا جعل سمت شوند.
شرکتهای مرتبط با رایانه‌هایی که از آنها برای انعقاد قرارداد یا تبادل داده استفاده می‌شود.
هر مؤسسه‌ای که اقدام به ذخیره الکترونیکی اطلاعات می‌نماید و این داده‌ها از طریق شبکه جهانی اینترنت یا شبکه داخلی توسط افراد مجاز یا غیر مجاز قابل دسترس است.
مؤسساتی که به صورت آن‌لاین (برخط) اقدام به فعالیت‌های نشر، پخش و ارتباط با عموم یا مخاطبان خاص می‌نمایند.
شرکتها و مؤسساتی که به طور قابل توجهی در فعالیت‌های تجاری، صنفی یا حرفه‌ای خود از نامه الکترونیکی استفاده می‌کنند.
شرکتهایی که به هر نحو از فناوری بهره‌مند می‌شوند و به دلیل وجود دو عامل «استمرار بهره‌مندی» و «ارتباط عمومی یا خصوصی قابل توجه» در معرض مخاطرات امنیتی قرار دارند.
مؤسساتی که دارای پایگاه اینترنی فعال برای ارتباط با مشتریان یا مخاطبان هستند.
افرادی که اقدام به دریافت کالا ویا خدمات از طریق اینترنت نموده یا به طور مستمر از این شویه برای خرید یا اطلاع از وضعیت روز بازار استفاده می‌کنند.
اشخاصی که اطلاعات آنها دارای ماهیت خاصی است که به دلیل ارزش تجاری، امنیتی، شخصی و.. مخاطرات بیشتری در مقایسه با سایر اطلاعات آنها را تهدید می‌کند.
کسانی که از کارت‌های اعتباری یا دیگر سامانه‌های الکترونیکی/اینترنتی به طور مکرر در معاملات و فعالیت‌های روزمره خود استفاده می‌کنند.
پیشینه پژوهش
با توجه به بدیع و بکر بودن موضوع این پژوهش در ارتباط با بیمه سایبر و قرارداد الکترونیکی تالیفی وجود ندارد. و هیچ توضیح جامع و کاملی در این باره ارائه نشده است، اما راجع به قرارداد به معنای اخص باید گفت؛ منابع فقهی و حقوقی بسیاری موجود می باشد اما با پیدایش اینترنت و گسترش آن شکل جدید از قرارداد ها بوجود آمد به نام قراردادهای الکترونیکی که بخش اول موضوع این پژوهش می باشد در باب قراردادهای الکترونیکی به منابع زیر می توان اشاره کرد:
یکی از منابع مهم در حوزه قراردادهای الکترونیکی قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ می باشد.
منبع دیگر کتاب حقوق تجارت الکترونیک جناب آقای علی رضایی می باشد که در فصل دوم این کتاب به ماهیت قرارداد های الکترونیکی پرداخته ولی متاسفانه به نحوه انعقاد قرارداد در محیط مجازی خیلی محدود اشاره کرده است.
کتاب دیگری در زمینه قرارداد الکترونیکی کتاب سید ابوالفضل حسینی سیرت می باشد که در سه فصل به موضوع تجارت الکترونیک پرداخته است حسینی سیرت در فصل دوم ضمن دو مبحث به قرارداد های الکترونیکی و شرایط تشکیل آن به طور خلاصه اشاره کرده است.
اما مهم ترین کتابی که در باب تجارت الکترونیک و قرارداد های الکترونیک قلم زده شده است کتاب حقوق تجارت الکترونیکی دکتر مصطفی السان انتشارات سمت می باشد کتابی که در هفت فصل (کمتر از ۳۵۰ صفحه) به طور موجز و کامل به تشریح تمامی ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی پرداخته است.
السان در این کتاب ضمن فصل دوم به قرارداد های الکترونیکی اشاره کامل کرده است و در مبحث سوم گفتار چهارم از فصل سوم به بیمه سایبر با تعبیر بیمه تجارت الکترونیکی یادکرده و این موضوع را به طور مختصر توضیح داده