دانلود فایل پایان نامه حقوق حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

…………………………………………………………………………..
54
3.2.2. بخشودگی تجاوز‌جنسی……………………………………………………………………………………
55
4.2.2. مکانیسم‌های کنترل خشونت جنسی………………………………………………………………….
57

1.4.2.2. بهداشت تولید‌مثل…………………………………………………………………………………………
58
2.4.2.2. تهدید برای امکانات و کارکنان بهداشت……………………………………………………………
59
3.4.2.2. تهدید برای کودکان……………………………………………………………………………………….
60
4.4.2.2. اختلال در تولید و عرضه مواد‌غذایی………………………………………………………………..
60
5.4.2.2. سوء‌تغذیه……………………………………………………………………………………………………
61
6.4.2.2. تهدید برای تغذیه با شیر‌مادر…………………………………………………………………………..
63
7.4.2.2. تهدید برای امنیت غذایی………………………………………………………………………………..
64
3.2. مقابله با تأثیرات جنگ در کودکان و نوجوانان…………………………………………………………
65
1.3.2.کودکان…………………………………………………………………………………………………………….
66
2.3.2. نوجوانان………………………………………………………………………………………………………..
67
3.3.2 ترویج بهبود روانی و روش‌های آن …………………………………………………………………….
69
4.3.2. مورد‌توجه قرار دادن فرهنگ محلی……………………………………………………………………..
71
5.3.2. سیستم‌های مراقبت فعلی……………………………………………………………………………………
72
6.3.2. مشارکت کودکان…………………………………………………………………………………………….
73
7.3.2. کنترل و ارزیابی………………………………………………………………………………………………..
73
8.3.2.آموزش برای بقا و پیشرفت……………………………………………………………………………….
74
1.8.3.2.آموزش کودکان آواره………………………………………………………………………………………
75
2.8.3.2.آموزش نوجوانان……………………………………………………………………………………………
78
3.8.3.2.تحصیلات دختران………………………………………………………………………………………….
78
4.8.3.2.آموزش کودکان معلول……………………………………………………………………………………
80
فصل سوم- سلاح‌های کشتار جمعی و سلاح‌های سبک……………………………
81
1.3. سلاح‌های کوچک و سبک…………………………………………………………………………………..
82
1.1.3.عواقب اسلحه‌های کوچک برای کودکان……………………………………………………………….
83
1.1.1.3.بی‌خانمانی……………………………………………………………………………………………………..
85
2.1.1.3.از دست‌دادن والدین……………………………………………………………………………………….
86
3.1.1.3.بزهکاری………………………………………………………………………………………………………
87
2.1.3.متوقف‌کردن جریان تولید اسلحه………………………………………………………………………….
87
3.1.3.دیدگاه حقوق بین‌الملل در زمینه سلاح‌های سبک…………………………………………………..
90
2.3.سلاح‌کشتارجمعی……………………………………………………………………………………………….
91
1.2.3.مین‌ها………………………………………………………………………………………………………………
92
1.1.2.3.دیدگاه حقوق بین‌الملل…………………………………………………………………………………..
94
2.1.2.3. حقوق بین‌الملل عرفی…………………………………………………………………………………..
94
3.1.2.3. حقوق بین‌الملل بشردوستانه……………………………………………………………………………
94
2.2.3بمب‌های خوشه‌ای……………………………………………………………………………………………..
96
1.2.2.3.دیدگاه حقوق بین‌الملل…………………………………………………………………………………..
97
2.2.2.3. حقوق بین‌الملل عرفی……………………………………………………………………………………
98
3.2.2.3. حقوق بین‌الملل بشردوستانه……………………………………………………………………………
99
3.3. تأثیر مین…………………………………………………………………………………………………………..
101
1.3.3. بررسی و ارزیابی مین‌ها…………………………………………………………………………………….
103
2.3.3.آگاهی از مین……………………………………………………………………………………………………
103
3.3.3. پاکسازی مین‌ها……………………………………………………………………………………………….
104
4.3.3.امکانات برای اثرات مین…………………………………………………………………………………….
107
1.4.3.3.جمع‌آوری و انهدام سلاح‌ها……………………………………………………………………………
108
2.4.3.3.تغییر‌دادن فرهنگ خشونت……………………………………………………………………………..
110
فصل چهارم- تحریم اقتصادی و حمایت از کودکان و زنان در جنگ………….
113
1.4. تحریم‌اقتصادی……………………………………………………………………………………………………
114
1.1.4. تأثیرات ناخواسته تحریم‌ها………………………………………………………………………………..
114
2.1.4. تحریم‌های تعیین‌شده………………………………………………………………………………………..
115
3.1.4. پایانی برای رهایی از تحریم‌ها…………………………………………………………………………..
116
2.4. حمایت از حقوق کودکان……………………………………………………………………………………..
118
1.2.4. کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان…………………………………………………………………..
118
2.2.4. کنوانسیون حمایت از حقوق پناهندگان………………………………………………………………..
121
3.2.4 .کشاندن مجرمان پای میز محاکمه………………………………………………………………………..
122
4.2.4. تبدیل کردن استانداردهای بین‌المللی به واقعیت……………………………………………………
123
3.4. زنان و روند صلح………………………………………………………………………………………………..
126
1.3.4. حمایت از حقوق زنان………………………………………………………………………………………
126
2.3.4. روند صلح معتبرتر زنان…………………………………………………………………………………….
127
3.3.4. صلح مردمی……………………………………………………………………………………………………
128
4.3.4. تضمین مشارکت زنان……………………………………………………………………………………..
129
5.3.4. دادگاه جنسیت در روند صلح…………………………………………………………………………….
131
4.4 اقدامات حمایت کننده صلح…………………………………………………………………………………
132
1.4.4. قانون اساسی……………………………………………………………………………………………………

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

133
2.4.4 سیستم انتخاباتی………………………………………………………………………………………………
134
3.4.4. سیستم قضائی…………………………………………………………………………………………………
135
4.4.4 رسانه‌های گروهی و ارتباطات…………………………………………………………………………….

136
1.4.4.4. رسانه‌ها و جنگ……………………………………………………………………………………………
137
2.4.4.4. رسانه‌ها برای تغییر اجتماعی……………………………………………………………………………
139
5.4.کودکان و روند صلح…………………………………………………………………………………………….
141
1.5.4.پروسه صلح، بازسازی و توافق……………………………………………………………………………
143
2.5.4.عقاید کودکان برای صلح…………………………………………………………………………………..
145
3.5.4.آماده کردن منابع برای کودکان جنگ‌زده………………………………………………………………
146
4.5.5.جلوگیری از جنگ……………………………………………………………………………………………
148
نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………….
153
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….
155
منابع……………………………………………………………………………………………………………………….
160
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….
188
علائم اختصاری
معادل فارسی
معادل انگلیسی
علامت
نشانه به دست‌آمده از ضعف ایمنی
Acquired Immune Deficiency Syndrome
AIDS
انجمن ملت‌های جنوب‌شرقی آسیا
Association of Southeast Asian Nations
ASEAN
پروسه درخواست‌های تثبیت‌شده (سازمان ملل متحد)
Consolidated Appeals Process (United Nations)
CAP
کمیته سازمان‌های حمایت‌کننده
Committee of Co-sponsoring Organisations (UNAIDS)
CCO
کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان
Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women
CEDAW
کنوانسیون حقوق کودکان
Convention on the Rights of the Child
CRC
کمیته کمک‌های توسعه یافته
Development Assistance Committee (OECD)
DAC
برنامه‌های خلع سلاح، مرخص کردن و استقرار مجدد
Disarmament, Demobilization and Reintegration (programs)
DD&R
بخش مربوط به امور خلع سلاح (سازمان ملل متحد)
Department for Disarmament Affairs (United Nations)
DDA
وزارت بشردوستانه جامعه اروپایی
European Community Humanitarian Office
ECHO
جامعه اقتصادی ایالت‌های آفریقای غربی
Economic community Of West African States
ECOWAS
اتحادیه اروپا
European Union
EU
بخش کشاورزی و تغذیه سازمان ملل متحد
Food and Agriculture Organization of the United Nations
FAO
گردهمایی برای کارشناسان تعلیم و تربیت زنان آفریقایی
Forum for African Women Educationalists
FAWE
تولید ناخالص داخلی
Gross Domestic Product
GDP
تولید ناخالص ملی
Gross National Product
GNP
گروهی از 7 کشور کمک کننده
Group of seven donor countries
G7
کشورهای فقیر و مقروض
Heavily Indebted Poor Countries
HIPC
ویروس کاهش دهنده ایمنی بدن انسان
Human Immunodeficiency Virus
HIV
محافظ حقوق بشر
Human Rights Watch
HRW
شبکه اقدام بین المللی در مورد سلاح‌های سبک
International Action Network on Small Arms
IANSA
کمیته دائمی بین آژانسی (سازمان ملل متحد)
Inter-Agency Standing Committee (United Nations)
IASC
اقدام بین‌المللی برای ممنوع کردن مین‌ها
International Campaign to Ban Landmines
ICBL
دادگاه جنایی بین‌المللی
International Criminal Court
ICC
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ
International Committee of the Red Cross
ICRC
دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
ICTY
شخص آواره در داخل
Internally Displaced Person
IDP
اتحادیه بین‌المللی صلیب سرخ و انجمن هلال احمر
International Federation of Red Cross and Red Crecent Societies
IFRC
سازمان بین‌المللی کار
International Labour Organization
ILO
مؤسسه آموزش و تحقیق بین‌المللی در مورد پیشرفت زنان (سازمان ملل متحد)
International Research and Training Institute for the Advancement of Women (United Nations))
INSTRAW
همکاری بین‌المللی علیه ایدز در آفریقا
International Partnership Against AIDS in Africa
IPAA
کمیته بین‌المللی نجات
International Rescue Committee
IRC
پیمان بین‌المللی نجات کودکان
International Save the Children Alliance
ISCA
مأموریت رسیدگی سازمان ملل‌متحد در گواتمالا
United Nations Verification Mission in Guatemala
MINUGUA
مدیسانز‌سانس فرونتیرز
Medecins Sans

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامه اسناد بین الملل

پاسخی بگذارید