پایان نامه تعیین میزان مشارکت دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعی استان مازندران در فعالیت‌های ورزشی– تفریحی

پایان نامه تعیین میزان مشارکت دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعی استان مازندران در فعالیت‌های ورزشی– تفریحی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تربیت بدنی

عنوان : تعیین میزان مشارکت دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعی استان مازندران در فعالیت‌های ورزشی– تفریحی


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
۱-۱  مقدمه:
چگونگی نحوه ابراز وجود و اظهار شادمانی و تخلیه هیجانات، عواطف واحساسات توسط جوان، یکی از مشاغل روز کشور ماست این موضوع هم اکنون خود را به عنوان واقعیتی روانشناختی وجامعه شناختی ، نشان داده است . جوانان در وضعی به سرمی برند که چنانچه هیجانات خود را به صورت مثبت ودر تعامل با جامعه خویش تخلیه نکنند ،دچار مشکلات روحی وروانی و در نهایت افسردگی خواهند شد (۳۳). به همین منظور بهترین وسالم ترین راه تخلیه هیجانات و حفظ سلامتی که برای همه اقشار جامعه و خصوصاً جوانان پیشنهاد می شود مشارکت در فعالیت های ورزشی تفریحی است.  در دنیای امروز تربیت بدنی و ورزش پدیده ای است که با ابعاد متنوع ، که کارکردهای متفاوتی را هم از خود بروز می دهد. در منابع وکتب تخصصی.به عنوان یک پدیده چند رشته ای یا به عبارتی میان رشته ای تعریف شده است . یعنی مقوله‌ای است با فرهنگ ، اقتصاد ، اجتماع ، بهداشت ، سیاست ، تاریخ و مقولاتی از این دست به گونه‌ای ارتباط مستقیم دارد  (۳) .بر این اساس می توان گفت که ورزش یک مقوله صرفاً فرهنگی به حساب نمی آید ، بلکه ورزش یک مقوله چند بعدی است که یک بعدآن اجتماعی است یا به عبارتی تربیت بدنی و ورزش همانند میدانی است که بابهای زیادی به روی آن باز می شود . هر یک از این باب ها نحوه یا سمبل یک علم است مثلاً باب سیاست ، باب تاریخ ، باب جامعه شناسی ، باب بهداشت و غیره. تحقیق حاضر در صدد است تا از باب جامعه شناسی و روانشناسی وارد این میدان که همان تربیت بدنی ورزشی است شود وبا این دید جامعه شناسانه عوامل موثر بر انگیزش دانشجویان نسبت به مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزشی تفریحی را شناخته ومورد بحث وبررسی قرار دهد ، تا انشاء ا… مسئولین محترم این عوامل را نیز در برنامه ریزی ها وسیاست گزاری های مربوط به جوانان وخصوصاً دانشجویان مد نظر خود قرار دهند.


۱-۲  بیان مسئله:
ورزش با تفریح پیوند تنگاتنگ دارند چرا که ورزش اصولا در پناه تفریح زاده شده و این هر دو ،دست پرورده اوقات فراغت هستند. شاید تفریح دیرینه ترین نظام اجتماعی است که با ورزش پیوند داشته و چه بسا که این پیوند از رابطه میان نظام تربیت و آموزش با ورزش نیز قدیمی ‌تر باشد‏، زیرا انسان همواره از ورزش به عنوان لذت و سرگرمی و فعالیت تفریحی در اوقات فراغت خویش استفاده کرده است. فعالیت های بدنی و ورزش چندان فراوان و متنوع گشته است که مشارکت افراد و گروه ها در پرتو معیارهای گوناگون چون سن، علاقه، سطح مهارت و غیره دسته‌بندی می‌شود. (۴) از آنجا که فعالیت‌های ورزشی و بدنی تا حد زیادی عامل مشترک میان ورزش و تفریح هستند ورزش تاثیر آشکار و غیر قابل انکاری در تفریحی شدن کودکان و جوانان‌، عادی‌سازی آنها با ارزش های تفریحی و شکل بخشیدن به تمایلات و علایق تفریحی آنها در سطح عاطفی دارد. ورزش و تربیت بدنی همچنین کمک زیادی به جذب افراد و کسب شناخت ها و داده‌های مربوط به فعالیت های تفریحی و نیز مهارت های حرکتی می‌کند مهارت هایی که به فرد این امکان و توانایی را می‌بخشد تا به انواع تفریح بدنی و تفریح هایی که به آنها فعالیت‌های تفریحی مادام‌العمر می‌گویند بپردازد.(۶۲) این موضوع بر کسی پوشیده نیست که مشارکت در فعالیت های ورزشی میتواند درسلامت جسمی و روحی دانشجویان و ایجاد اراده ای قوی و جلوگیری اعتیاد موثر باشد.ورزش به عنوان یکی از مظاهر فردی و اجتماعی،ضمن حفظ و بقای سلامت روحی و جسمی آحاد جامعه،جهت ایفای صحیح نقش های فردی،خانوادگی واجتماعی حائز اهمیت است.این کارکرد عمده ورزش در خصوص دانشجویان از اهمیتی مضاعف برخوردار می باشدوبا توجه به مطالب فوق،ما شاهد شرکت نکردن اکثر دانشجویان در فعالیت های ورزشی به صورت روزمره و به عنوان یک موضوع نه چندان دارای اهمیت در بین آنهاهستیم،لذا ازآنجایی که میزان شرکت در هر فعالیت و رفتاری تحت تاثیرعوامل مختلف اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و… است.شرکت در هر فعالیت های ورزشی نیز از این قاعده مستثنی نیست.لذا در تحقیق حاضر سعی بر این است که به دنبال پاسخگویی به سولات زیر باشیم       

  • میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی تفریحی چقدر است ؟
  • چه کسانی بیشترین تأثیر را برای مشارکت در فعایت های ورزشی و تفریحی دارد؟
  • وضیت ادراک شخصی از استعداد در ورزش تفریحی در دانشجویان چگونه است؟
  • تأثیر عوامل اجتماعی در مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی به چه میزان است؟
  • موانع ملموس مشارکت ورزشی در دانشجویان چیست؟
  • تأثیر اطلاعات ورزشی در مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی به چه میزان است؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق:
برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویان از تربیت بدنی،بازی های پر تلاش و انواع ورزش های متداول آغاز شده وگسترش روز افزون آن،نقاشی،نمایش،شعر،موسیقی وبرنامه های سیاحتی و زیارتی را دربر گرفته است  کوشش می شودکه با بهره گرفتن از علاقه خانواده ها به فضای زیادو تفریحات بیرون شهر ابعاد تازه ای به طرح ریزی عمومی داده شود.در این بخش نقش ورزش و ترییت بدنی بسیار چشمگیر و بارز است.چرا که جاذبه فعالیت های بدنی و تفریحات سالم در طبیعت سالم بسیار مورد علاقه اقشار مختلف ،به خصوص کودکان،نوجوانان و جوانان می باشد ولذا سال های متمادی است که در کشورهای پیشرفته برنامه ریزی در امور تفریحی به ایجاد تسهیلات ویژه ای محدود بوده است.مسئولان سازمان های تفریحی،ورزشی به طریق مختلف آموزشی چگونگی فعالیت های ورزشی را مد نظر خود قرار داده اند،از طریق برنامه ریزی و طرح های مربوط به انواع استفاده از ایام فراغت سعی در جهت دهی فعالیت های ورزشی جوامع خود نموده اند.(۴۰) در کشور ما نیز به جهت ویژگی های فرهنگی و ایدئولوژیک،بسیاری از روش های متداول درخارج ازکشور مورد پذیرش نبوده،به همین دلیل مسئولان برنامه ریزی می بایست به رسالت خطیر خود که همانا برنامه ریزی مطلوب به منظور پویایی ونشاط و رشد جسمی و فکری جوانان است،توجه خاص وتمهیدات مدبرانه و دلسوزانه داشته باشند یکی از علل مهم گرایش به سوی فرهنگ غرب،تنبلی،سستی،عدم تحرک جسمی نوجوانان وجوانان از یک سوواز سوی دیگر،فقدان امکانات و برنامه ریزی عالمانه و هوشمندانه در زمینه جذب و پویایی این قشر مهم از جامعه بوده است.مقابله با تهاجم فرهنگی باید در ماهیت وعمل،ایجاد تحرک و پویایی نماید وبالقوه بستری جذاب و انگیزه بیشتر این خیل عظیم خصوصاً دانشجویان ، برنامه ریزی مورد اشاره در زمینه ورزش و تربیت بدنی ضرورتی خاص دارد. حضور مداوم چند میلیونی جوان فکور،پر انرژی و مستعد یادگیری در پهنه آموزشگاه هاو دانشگاه هاسرمایه بسیار ارزنده و گرانبهایی است که در اختیار وزارتین آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فن آوری است. کشور ما در عرصه سازندگی نیازمند نیروهای سازنده،شاداب،پویا،خلاق وپر نشاط است واین مهم در سایه احساس مسئولیت مسئولین ذیربط میسر و ممکن می گردد.ازآنجایی که بسیاری از ورزش های رایج اصولاًماهیتی دانشگاهی دارندومیعادگاه بسیاری از ورزشکاران ممتاز در برخی از رشته ها چون بسکتبال،دوومیدانی و…در سراسر جهان همواره دانشگاه ها بوده اند.وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در کشور ما نیزبا امکانات بالقوه ایکه در اختیار دارد و با سرمایه ای این چنین مستعد، می تواندگام هایی بس ارزنده در تقویت وتعمیم و گسترش ورزش بردارد.بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزشی زمانی میسر است که این قشر در برنامه روزانه یا هفتگی خود دارای اوقات فراغت و بیکاری نیز باشند.به همین منظور اوقات فراغت امروزه چنان از اهمیت برخوردار است که از آن به مثابه آیینه” فرهنگ” جامعه یاد می کنند.علاوه بر این، اوقات فراغت، به عنوان الگوی منظم رفتاری،خودرا به افراد جامعه تحمیل می کندودر مقیاس یک نهاد اجتماعی افراد را تضمین می کند و از این حیث دارای ضرورت،کارکرد،هدف،عمومیت وکلیه ویژگی های یک نهاد اجتماعی است.حال در ورزش و فعالیت های ورزشی می توان خلا ناشی از کمبود ساز و کارهای فراغتی را تکمیل نمایند.در حالی که پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهدکه ورزش درمیان فعالیت های فراغتی،جایگاه چندان مناسبی ندارد و اغلب کمتر از تلویزیون وسایر فعالیت های فراغتی،مورد توجه جوانان بالاخص دانشجویان قرار گرفته است.این در حالی است که در کشوری نظیر فرانسه ورزش به عنوان اولین و مهم ترین فعالیت دانشجویان شناخته شده است.ورزش با کارکردهای مثبتی،نظیر کاهش آسیب هاو انحرافات اجتماعی،افزایش انسجام اجتماعی،پیشگیری و مداخله نسبت به اختلالات خلقی وروانی،کاهش فقر حرکتی و…میتواند در گذراندن اوقات فراغت دانشجویان نقش موثری ایفا نماید.ضرورت انتخاب این موضوع برای تحقیق همان طور که در قبل آمده است،بررسی عوامل موثر بر میزان شرکت دانشجویان موسسات غیر انتفاعی استان مازندران در فعالیت های ورزشی می باشد،تا با شناسایی این عوامل و همکاری نزدیک بین مسئولین مربوطه و دانشجویان علت های اصلی افت پیشرفت تحصیلی در تمایل به فعالیت های ورزشی در بین دختران و پسران دانشجو کشف شود،تا از این طریق بتوان برنامه ریزی جامع و کاملی برای از بین بردن عوامل افت و هموار نمودن راه پیشرفت ارائه داد. مسلم است شناسایی معیارهای مناسب جهت مشارکت در امرفعالیت های ورزشی و طبقه‌بندی آنها و به وجودآوردن راه های مناسب جهت رفع موانع مشارکتی از دغدغه‌های فکری مسئولین دانشگاه ها و فوق‌برنامه تربیت بدنی دانشگاه ها می‌کاهد و آنها را در جهت پیشرفت اهداف ورزشی یاری می کند. باتوجه به افزایش تعداد دانشجویان دانشگاه های غیر انتفاعی و حساسیت امکانات و تسهیلات ورزشی و انتظارات روز افزون جامعه دانشگاه ها از تربیت بدنی شایسته است که مشکلات و موانع موجود در مشارکت فعالیت ورزشی  برطرف گردد. این تحقیق نیز گامی به سوی تحقق این امر می‌باشد.
۱-۴  هدفها:
۱-۴-۱ هدف کلی:
هدف کلی اجرای طرح ،تعیین میزان مشارکت دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعی استان مازندران در فعالیت‌های ورزشی– تفریحی می باشد که در حیطه
تحقیقات توصیفی وتحلیلی جای میگیرد.
۱-۴-۲  اهداف ویژه:
۱- نقش و تأثیر وضعیت ادراک شخصی از استعداد در ورزش تفریحی بر میزان مشارکت     دانشجویان در فعالیت های ورزشی تفریحی.
۲- نقش و تأثیر عوامل اجتماعی بر مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی.
۳- نقش و تأثیر مشارکت ورزشی برمیزان فعالیت‌های ورزشی دانشجویان.
۴- نقش و تأثیر موانع ملموس مشارکت ورزشی بر مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی تفریحی.
۵- نقش و تأثیر اطلاعات ورزشی بر مشارکت  دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی تفریحی.
۱- ۵  پیش فرض های تحقیق:

  • آزمودنی ها به سوالات تحقیق با دقت وصداقت کامل پاسخ دادند.
  • ابزار وپرسشنامه مورد استفاده، شاخصی مناسب برای برآورد اهداف پژوهش بودند.

 
۱-۶  فرضیه تحقیق:
 
۱-۶-۱ فرضیه اصلی
مشارکت دانشجویان دانشگاه‌های غیر انتفاعی استان مازندران در فعالیت‌های ورزشی – تفریحی    در حد مطلوب است.
 
۱-۶-۲ فرضیه‌های ویژه:
۱-  ادراک شخصی از استعداد در ورزش تفریحی بر میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزشی تفریحی مؤثر است.
۲-  عوامل اجتماعی برمیزان مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی تفریحی مؤثر است.
۳-  مشارکت ورزشی برمیزان فعالیت‌های ورزشی تفریحی دانشجویان مؤثر است.
۴- موانع ملموس مشارکت بر مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی تفریحی مؤثر است.
۵- اطلاعات ورزشی بر میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی تفریحی مؤثر است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : ۱۴۰
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.