مهدی?، عیسی?

دانلود پایان نامه

امیر? در این باره می‌فرماید: “روزگاری فرا رسد که این جا (مسجد کوفه) نمازگاه و مصلای مهدی? گردد”. ۲۱۳
ابوبکر حضرمی می‌گوید: به امام باقر? یا به امام صادق? گفتم: کدام سرزمین پس از حرم خدا و حرم پیامبرش با فضیلت تر است؟ فرمود: “ای ابابکر! سرزمین کوفه که جایگاه پاکی است و در آن مسجد سهله قرار دارد و مسجدی که همه پیامبران در آن نماز خوانده اند و از آن جا عدالت الهی پدیدار می‌گردد و قائم خداوند و قیام کنندگان پس از او از همان جا خواهند بود. آن جا جایگاه پیامبران و جانشینان صالح آنان است”.۲۱۴
محمدبن فضیل می‌گوید: قیامت بر پا نمی‌شود تا این که همه مؤمنان در کوفه گردآیند.۲۱۵
رسول خدا? می‌فرماید: “حضرت مهدی? نُه یا ده سال حکومت می‌کند و خوشبخت ترین مردم نسبت به او مردم کوفه هستند”. ۲۱۶
از مجموع روایات چنین فهمیده می‌شود که شهر کوفه پایگاه اصلی فعالیت‌ها و مرکز فرمانروایی امام زمان? است.
کارگزاران دولت مهدی
طبیعی است که در حکومتی که امام مهدی? رهبری آن را به عهده دارد، کارگزاران و مسؤولان حکومت نیز باید از بزرگان و نیکان امّت باشند. از این رو، می‌بینیم در روایات ترکیب دولت امام مهدی? را از پیامبران، جانشینان آنان، تقواپیشگان و صالحان روزگار و امّت‌های پیشین و از سران و بزرگان اصحاب پیامبر? بیان می‌کند که نام برخی از آنان بدین گونه است: حضرت عیسی?، هفت نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی?، مؤمن آل فرعون، سلمان فارسی، ابودجانه انصاری، مالک اشتر نخعی و قبیله همدان.
از حضرت عیسی? در روایات با واژه‌های گوناگونی مانند وزیر، جانشین، فرمانده و مسؤول در حکومت یاد شده است.
عیسی? به حضرت مهدی? می‌گوید: همانا من به عنوان وزیر فرستاده شده ام؛ نه امیر و فرمانروا.۲۱۷
حضرت عیسی? وزیر حضرت قائم و پرده دار و جانشین آن حضرت است. ۲۱۸
… آن گاه عیسی فرود می‌آید و مسؤول دریافت اموال حضرت قائم? می‌شود و اصحاب کهف نیز در پشت سر او خواهند بود.۲۱۹
امام صادق? می‌فرماید: “هنگامی که حضرت قائم آل محمد? قیام کند، هفده تن را از پشت کعبه زنده می‌گرداند که عبارتند از: پنج تن از قوم موسی?؛ آنان که به حق قضاوت کرده وبا عدالت رفتار می‌کنند، هفت نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی، مؤمن آل فرعون، سلمان فارسی، ابادجانه انصاری و مالک اشتر”.۲۲۰
در روایتی تعداد آنان بیست و هفت نفر گفته شده است و قوم موسی را چهارده نفر بیان می‌کند۲۲۱ و در روایت دیگری از مقداد نام برده شده است.
حضرت علی? می‌فرماید: “… سپاهیان در پیشاپیش حضرت مهدی? قرار می‌گیرند و قبیله همدان۲۲۲وزیران او خواهند بود”.۲۲۳
باز هم در این باره چنین آمده است: “مردان الهی با مهدی? همراه هستند؛ مردانی که به دعوت او پاسخ گفته اند و او را یاری می‌کنند. آنان وزیران و دولتمردان اویند که بار سنگین مسؤولیت‌های حکومت را بر دوش دارند”.۲۲۴
ابن عباس می‌گوید: اصحاب کهف، یاران مهدی هستند. ۲۲۵
حلبی می‌گوید: اصحاب کهف همگی از نژاد عربند و جز به عربی سخن نمی‌گویند. آنان وزیران مهدی هستند.۲۲۶
از روایات و سخنان بالا نتیجه می‌گیریم که بار سنگین حکومت و اداره سرزمین‌های پهناور اسلامی را نمی‌توان به دوش هر کس نهاد؛ بلکه افرادی باید این مسؤولیت را بپذیرند که بارها آزمایش شده، شایستگی خود را در آزمایش‌های گوناگون به اثبات رسانده باشند. از این رو، می‌بینیم که در رأس وزیران حکومت مهدی?، حضرت عیسی? قرار دارد که یکی از پیامبران اولواالعزم است. هم چنین از جمله مسؤولان برجسته حکومتی او سلمان فارسی، مقداد، ابودجانه و مالک اشتر می‌باشند که شایستگی سرپرستی کارها را در روزگار پیامبر? و امیرمؤمنان? داشته اند و قبیله همدان که برگ‌های درخشانی را در تاریخ اسلام و در روزگار حکومت علی بن ابی طالب? به خود اختصاص داده اند، از مسؤولان این حکومتند.
مدت حکومت
درباره مدّت حکومت مهدی?، روایات گوناگونی از طریق شیعه و اهل سنّت وجود دارد. برخی از روایات، روزگار حکومت امام? را به هفت سال محدود می‌کنند. برخی احادیث دیگر هشت، نُه، ده و بیست سال را یادآور می‌گردند و برخی اخبار، حتی تا هزار سال را نیز یادآور گشته اند. آن چه مسلّم است این که حکومت حضرت مهدی? کم تر از هفت سال نیست و در برخی احادیث که از ائمه? رسیده است، بر آن تأکید فراوانی شده است.
شاید بتوان گفت: مدّت حکومت هفت سال است؛ ولی سالیان آن با سال‌های روزگار ما متفاوت است؛ چنان که در بعضی از روایات آمده است:
“حکومت حضرت، هفت سال است و هر سالی به مقدار ده سال از سال‌های شما می‌باشد. پس سالیان حکومت آن حضرت به اندازه هفتاد سال شما خواهد بود”.۲۲۷

مطلب مرتبط :   عدالت اجتماعی، جنبه های اجتماعی

پاسخی بگذارید