جستجوی مقالات فارسی – 
مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی  …

جستجوی مقالات فارسی – مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی …

Aristotle. (350 BC/2004). Nicomachean ethics (R. Crisp, Trans. and Ed.). Cambridge:
Cambridge University Press (Work Originally Published 350 BC).
Asmundson, G. J. G., & Stein, M. B. (1994). Selective processing of social threat in patients
with generalized social phobia: Evaluation using a dot-probe paradigm. Journal of Anxiety Disorders, 8(2), 107-117.
Ayllon, T., & Azrin, N. H. (1968). The token economy: A motivational system for therapy and
rehabilitation. New York: Appleton-Century-Crofts.
Bacow, T. L., Pincus, D. B., Ehrenreich, J. T., & Brody, L. R. (2009). The metacognitions
questionnaire for children: Development and validation in a clinical sample of children and adolescents with anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders,23(6), 727-736.
Baker, S. R., & Edelmann, R. J. (2002). Is social phobia related to lack of social skills?
Duration of skill-related behaviours and ratings of behavioural adequacy. British Journal of Clinical Psychology, ۴۱, ۲۴۳-۲۵۷٫
Baldwin, S., Godfrey, & Propper, C. (1994), Quality of life: perspectives and policies, New
York: Rutledge.
Bandelow, B., Charimo Torrente, A., Wedekind, D., Broocks, A., Hajak, G., & Ruther, E.
(۲۰۰۴). Early traumatic life events, parental rearing styles, family history of mental disorders, and birth risk factors in patients with social anxiety disorder. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 254(6), 397-405.
Barahmand, U. (2004). Meta-cognitive profiles in anxiety disorders. Psychiatry
Research,169(3), 240-243.
Barrera, T. L., & Norton, P. J. (2009). Quality of life impairment in generalized anxiety
disorder, social phobia, and panic disorder. Journal of Anxiety Disorder, 23(8), 1086-1090.
Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social
psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, ۵۱(۶), ۱۱۷۳-۱۱۸۲٫
Barrera, T. L., & Norton, P. J. (2009). Quality of life impairment in generalized anxiety
disorder, social phobia, and panic disorder. Journal of Anxiety Disorders, ۲۳(۸), ۱۰۸۶-۱۰۹۰٫
Beard, C., Sawyer, A. T., & Hofmann, S. G. (2012). Efficacy of attention bias modification
using threat and appetitive stimuli: a meta-analytic review. Behavior Therapy, 43, 724-740.
Beck, A. (1967), Depression: causes and treatment. Philadelphia: University of Penn-sylvania
Press.
Beck, A. (1976), Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: Int. Univ.Press.
Beck, A., Rush, A., Shaw, B., & Emery, G. (1979), Cognitive therapy of depression. New
York: Guilford Press.
Beck, A. T., & Dozois, D. J. A. (2011). Cognitive therapy: current status and futuredirections.
Annual Review of Medicine, 62, 397–۴۰۹٫
Beck, A. T., Emery, G., & Greenberger, R. L. (1985), Anxiety disorders and phobias: A
cognitive perspective. New York: Basic Books.
Beidel, D. C., Turner, S. M., & Morris, T. L. (1999). Psychopathology of childhood social
phobia. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,38, 643‐۶۵۰٫
Beidel, D. C., Turner, S. M., & Dancu, C. V. (1985). Physiological, cognitive and behavioral
aspects of social anxiety. Behaviour Research and Therapy, ۲۳(۲), ۱۰۹- ۱۱۷٫
Biederman, J., Hirshfeld‐Becker, D. R., Rosenbaum, J. F., Herot, C., Friedman, D., Snidman,
N., & et al. (2001). Further evidence of association between behavioral inhibition and social anxiety in children.American Journal of Psychiatry, ۱۵۸, ۱۶۷۳‐۱۶۷۹٫
Blote, A. W., Kint, M. J., Miers, A. C., & Westenberg, P. M. (2009). The relation between
public speaking anxiety and social anxiety: a review. Journal of Anxiety Disorders, 23, 305‐۳۱۳٫