• – علی محمد زاده ،طاهر،تکامل جنین،صص۴الی۹ ↑

 

 • – طباطبایی، سید محمد حسین ،تفسیر المیزان،مترجم ناصر مکارم شیرازی ، انتشارات دارالکتب الاسلام،س ۱۳۴۱،چ۱۴،ص ۵۱۲ ↑

 

 • – طباطبایی، سید محمد حسین ،تفسیر المیزان ،چ۱۴،ص ۵۱۲ ↑

 

 • – پرفسور دی سادلر ،توماس،لانگمن،رویان شناسی پزشکی،ترجمه مسلم بهادری و عباس شکور،انتشارات چهر،۱۳۸۳ ↑

 

 • – م ۷۱۶ ق.م.امصوبه ۱/۲/۹۲ ((دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است))
  ۱- دیه نطفه که در رحم مستقر شده است بیست دینار (دوصدم دیه کامل)
  ۲- دیه علقه که خون بسته است چهل دینار(چهارصدم دیه کامل)
  ۳- دیه مضغه که بصورت گوشت درآمده است شصت دینار(شش صدم دیه کامل)
  ۴- دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئیده است هشتاد دینار(هشت صدم دیه کامل)
  ۵- دیه جنین که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده است و هنوز در آن روح پیدا نشده یکصد دینار(یک دهم دیه کامل)
  تبصره: در تمامی مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی باشد.
  ۶-دیه جنینی که در آن روح پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود. ↑

 

 • – رای وحدت رویه قضائی،دیوان عالی کشور، ش ۳۰ – ۳/۱۰/۱۳۶۴ ↑

 

 • – طبق ماده ۱۰۳ ق. ا . ح برای اداره سهم الارثی که به جنین تعلق می گیرد درصورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد امین تعیین می شود. ↑
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 • – امامی،سید حسن،حقوق مدنی،ج چهارم،انتشارات الاسلامیه،چ یازدهم، ۱۳۷۳، ص۱۵۴ ↑

 

 • – امامى، سید حسن، حقوق مدنى (امامى)، ج چهارم ، انتشارات اسلامیه تهران، چاپ ششم،ص ۱۵۲ ↑

 

 • – امامى، ج ۴، ص ۱۵۱؛ صفایى، ص ۳۹؛ دایره المعارف تشیع، ج ۵، ص ۴۹۵ ↑

 

 • – جمعی از مولفان ، فقه استدلالی(مجله فقه اهل بیت علیه السلام )، قم-ایران ، موسسه دایره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیه السلام ،ج ۵۶ ،ص ۱۸۸ ↑

 

 • – معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، ج ۴ انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۶۳ ، ص ۴۷۱۴ ↑

 

 • – امامی ، حسن ، حقوق مدنی ، ج ۵ انتشارات اسلامیه ، چ نهم ، ۱۳۷۳ ↑

 

 • – کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، ص ۷۱۱ ، ش ۱و۲ ↑

 

 • – وسائل الشیعه، ج ۱۴، باب ۵۸، از ابواب نکاح العبید و الإماء، ص ۵۶۸٫ ↑

 

 • – موسوی خمینی، روح ا…، تحریر الوسیله، ج ۲، کتاب النکاح، احکام اولاد، مسألۀ ۶٫ ↑

 

 • – کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، ص ۷۱۳ ، ماده ۱۱۶۱ ، ش ۳ ↑

 

 • – ماده ۱۱۵۸ ق.م ((طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماده و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.)) ↑

 

 • ۱ – امامی ، سید حسن ،حقوق مدنى ، ج‌۵، ص: ۱۶۱‌ ↑

 

 • – امامی ، سید حسن ،حقوق مدنى ، ج‌۵، ص: ۱۷۹ ↑

 

 • – احمدصدر، حاج سید جوادى، خرمشاهى، بهاء الدین، فانى، کامران: دایره المعارف تشیع، ج ۵، تهران، نشر شهید محبى، ۱۳۸۳، چ ۳،ص ۴۹۴ ↑

 

 • – جعفری لنگرودی، محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش،چ هفتم، ۱۳۷۴،ص ۶۶ ↑

 

 • – کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، چ شانزدهم، ص ۵۰۰ ↑

 

 • – ماده ۷۹۶ ق.م «واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.» ↑

 

 • – Sanhori-abdolrazag- Egyptian civil code
  سنهوری،عبدالرزاق،قانون مدنی مصر، مصوب ۱۹۴۹ میلادی
  تدوین کننده این قانون عبدالرزاق سنهوری حقوقدان مصری است که در این راه از مساعدت فراوان ادوارد لمبر رئیس مرکز پژوهش های دانشگاه لیل فرانسه برخوردار شد. ↑

 

 • ۲- ماده ۸۰۳ ق.م بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل:
  الف:در صورتیکه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد؛
  ب: در صورتیکه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
  ج : در صورتیکه عین موهوبه از مالکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهراً مقل اینکه متهب بواسطه فلس محجور شود، خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود؛
  د:در صورتیکه در عین موهوبه تغییری حاصل شود. ↑

 

 • – ماده ۸۲۷ ق.م «تملیک به موجب وصیت محقق نمیشود، مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی» ↑

 

 • – کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، ص۵۰۸، م۸۳۴، ش۱٫ ↑

 

 • – گلپایگانی، محمدرضا، توضیح المسائل، انتشارات دارالقرآن الکریم(قم)، ۱۳۶۲ ص۴۶۳، م۲۷۲۱ ↑

 

 • – گلپایگانی، محمدرضا، توضیح المسائل، م۲۷۲۱ ↑

 

 • – هاشمى شاهرودى، سید محمود ، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ،انتشارات مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم – ایران، ۱۴۲۶ ه‍ ق ، ج۱ ،ص ۴۲۶ ↑

 

 • – ماده ۸۵۱ ق.م(وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک اومنوط است براین که زنده متولد شود). ↑

 

 

 • ۱- بند۲ ماده ۱ قانون مدنی مصر: در صورت نبودن قانون قابل اجرا ، قاضی به اقتضای عرف و در صورت نبودن عرف به اقتضای اصول شریعت اسلامی و در صورت نبودن چنین اصولی به اقتضای حقوق طبیعی به قواعد عدالت حکم صادر خواهد شد.
  ۲- ماده ۱۰۳ ق.ا.ح «علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین میشود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد: ۱- برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد». ↑

 

 • – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ، ص۸۸٫ ↑

 

 • – امامى، سید حسن، حقوق مدنى (امامى)، جلد شش ، انتشارات اسلامیه، تهران – ایران، ه‍ ق ↑

 

 • – طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى ، جلدیک ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص ۲۲۳ ↑

 

 • – سنهوری،عبدالرزاق،قانون مدنی مصر، مصوب ۱۹۴۹ میلادی، ماده ۹۸۵، بند ۲ ↑

 

 • – Sanhori-abdolrazag- Egyptian civil code
  سنهوری،عبدالرزاق،قانون مدنی مصر، مصوب ۱۹۴۹ میلادی، ماده۹۹۳ ↑

 

 • – طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى،ج ۱ ،ص ۲۲۲ ↑

 

 • – ماده ۴۳ ق.م : «اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود».
  ۳- طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى ، ج۱ ،ص ۲۲۲ ↑

 

 • ۴ – Sanhori-abdolrazag- Egyptian civil code ↑