مزایا و معایب تجارت الکترونیکی

مزایا و معایب تجارت الکترونیکی

به کارگیری تجارت الکترونیکی برای سازمان و مشتریان، مزایا و معایبی دارد. نقاط ضعف به کارگیری تجارت الکترونیکی عمدتاً ناشی از مسائل ایمنی است. ولی مزایای تجارت الکترونیکی برای فرد و سازمان بسیار زیاد است. ازجمله این مزایا برای سازمان و مشتری که توسط توربان بیان شده‌اند عبارتند از:

الف:  مزایای تجارت الکترونیک برای سازمان گسترش بازار سازمان به بازارهای ملی و بین‌المللی؛

 1. امکان تهیۀ مواد و خدمات از سایرشرکتها با هزینه کمتر و سرعت بیشتر؛
 2. کوتاه کردن و حتی حذف کانال‌های توزیع و در نتیجه کاهش قیمت و افزایش سود؛
 3. امکان داشتن سطح کمتری ازموجودی؛
 4. کاهش هزینۀ ارتباطات راه دور؛
 5. کمک به شرکت‌های کوچک برای رقابت با شرکت‌های بزرگ؛

ب: مزایای تجارت الکترونیک برای مشتریان:

 1. کاهش هزینۀ کالا و خدمات به دلیل امکان مقایسۀ سریع و بهنگام محصولات؛
 2. افزایش قدرت انتخاب مشتریان؛
 3. امکان خرید شبانه روزی در هفت روز هفته؛
 4. دسترسی به اطلاعات مفصل و مربوط طی چند ثانیه؛
 5. امکان کار و مطالعه برای افراد در منزل؛
 6. امکان برپایی حراجی‌های الکترونیکی؛
 7. امکان تعامل مشتریان با یکدیگر و مبادلۀ نظرها و مقایسۀ تجربیات

تجارت الکترونیک به عنوان یکی از قسمت‌های مهم نشأت گرفته از فن آوری اطلاعات است که امروزه کاربرد آن در راستای تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران در زمینه های گوناگون بیش از پیش نمود پیدا کرده است به طوری که در بعد اقتصادی نیز ”اهمیت دستیابی سریع به اطلاعات صحیح” کلید پیروزی در عرصۀ رقابت جهانی محسوب می شود. الزامات اقتصاد کلان تجارت الکترونیک یقیناً در بازار سرمایه هم کاربرد دارد؛ یعنی اینکه از دید اقتصاد کلان، داد و ستد الکترونیک بر رشد و اشتغال، بهره وری و تورم و موارد دیگر نیز تأثیرگذار است )عبده تبریزی اولین همایش تجارت الکترونیک، 1386).

فقدان اعتماد مشتریان به ارائه کنندگان خدمات اینترنتی، عدم آشنایی عمومی با کامپیوتر، آموزش نامناسب و ناکافی مشتریان، فقدان آگاهی و دانش مشتریان از منافع و مزایای تجارت الکترونیک و عدم آشنایی مشتریان با زبان انگلیسی مشکلاتی است که می توان تمام آنها را در
دوره های کوتاه و میان مدت، از پیشرو برداشت. این برنامه ها می‌تواند با مشارکت سازمان‌ها و نهادهای تبلیغاتی و آموزشی بویژه رسانه‌ها با برنامه ریزی های مناسب آموزشی، شکل گرفته و به اجرا در آید. در مجموع، ایجاد زیرساخت‌های مالی و جذب سرمایه در حوزه تجارت الکترونیک و زمینه سازی مناسب دولت برای توسعۀ شناخت عمومی و اختصاصی مردم بعنوان مشتریان بالقوه ازجمله مهمترین سیاست‌های راهگشا درراستای توسعۀ تجارت الکترونیک هستند .براین اساس توجه پایه ای به گسترش این بستر مهم تجارت الکترونیک از اولویت دارترین برنامه هایی است که باید مورد توجه مسئولین قرارگیرد. در عین حال، ایجاد زمینه های سرمایه گذاری بنگاه ها در قلمرو تجارت الکترونیک و تأمین زیرساختهای اصلی و پشتیبان آن، مستلزم به وجود آوردن فضای ایمن و کم مخاطره برای بنگاه هاست. دولت می تواند با تدوین و اجرای برنامه های حمایتی خود دراین زمینه، به شکل های مستقیم و غیرمستقیم، تمایل بنگاه ها را برای ورود به این حوزه برانگیزد. (مشبکی و همکاران، 1389، ص90-89)