فایل پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

فرایندهای فیزیکی به طرف کاهش نیروی کار پیش رفت و این کار را می‌توان با جایگزینی امکاناتی از قبیل طراحی به کمک کامپیوتر و تولید به کمک کامپیوتر ، وسایل ارتباطی و اطلاعاتی انجام داد که فناوری اطلاعات می‌تواند مسیر را برای تحقق اهداف مورد نظر هموارتر سازد.
2-2-6-12-3- فعالیت‌ها:
معیار فعالیت دو قسمت فعالیت‌های مدیریتی و فعالیت‌های عملیاتی را دربرمی‌گیرد. تجارت الکترونیک و پایگاه‌های داده‌های اشتراکی باعث می‌شوند تا زمان و هزینه فعالیت‌های مدیریتی کاهش یابند و کیفیت خروجی‌ها در فعالیت‌های مربوط به فرایندهای عملیاتی بهبود بخشیده شوند. به علاوه، سیستم‌های خبره، سیستم‌های پشتیبانی تصمیم، سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گروهی و پیاده‌سازی سیستم‌های مختلف اطلاعاتی تکنیک‌های مفیدی در فرایندهای مدیریتی به شمار می‌روند. (داونپورت و شورت، 2001، صص 27-11 و مقدمی، 1387، ص 223)

2-2-6-13-کارکردهای مهندسی مجدد فرایند کسب و کار با تاکید بر فناوری اطلاعات:
در اینجا مهمترین کارکردهای فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرایند کسب و کار در قالب چهار بعد کاهش دوره زمانی فرایند، توانمندسازی کارکنان، اتخاذ رویکرد مشتری‌مداری و ساختاربندی مجدد و مبتنی بر تیم سازمان‌ها بررسی می‌شوند که محقق به یک بعد از آن پرداخته است:
2-2-6-13-1- توانمندسازی کارکنان:
توانمندسازی کارکنان به معنای واگذار کردن قدرت تصمیم‌گیری یا اقتدار به کارکنان است در حالی که چنین اقتدار یا مسوولیتی به مدیران به عنوان یک حق ویژه داده است. به عبارت دیگر دادن اختیار به کارمندان برای تصمیم‌گیری و اجرای آن توانمندسازی می‌گویند. (نیکلسون ، 2001). توانمندسازی اهداف زیر را دنبال می‌کند:
– افزایش انگیزه برای کاهش اشتباهات از طریق داشتن افراد دارای مسوولیت‌های بیشتر
– افزایش فرصت‌ها یا موقعیت‌ها برای خلاقیت و ابداع
– بهبود رضایتمندی مشتریان
– افزایش وفاداری کارمندان از طریق کاهش خروج از خدمت، غیبت، بیماری
– افزایش زمان مدیریت ارشد برای توسعه برنامه‌های استراتژیک
– حفظ، نگهداری و افزایش قدرت رقابت‌پذیری
افزایش بهره‌وری از طریق افزایش غرور فردی، خوداحترامی و ارزش‌گذاری برای خود. (کوبین و اسپیتزر ، 2002)
از نظر فلسفه سازمانی، توانمندسازی به اجازه دادن به افراد تیم‌های خود راهبر برای انجام کار راهه شغلی‌شان اشاره دارد به طوری که آنها اهداف شخصی و سازمانی‌شان را محقق سازند که این کار از طریق یک بینش سازمانی تسهیم شده صورت می‌گیرد. اما از نظر برنامه‌ریزی سازمانی توانمندسازی به معنای دادن یک رسالت رقابتی به نیروی کاری برای توسعه و بهره‌برداری از مهارت‌ها و توانایی‌های برای استفاده از توانایی‌های بالقوه‌شان است. (ماکوبی ، 2003)
در این زمینه توانمندسازی کارکنان از طریق فناوری اطلاعات می‌تواند به طرق زیر تقویت شود:
– استفاده از تیم‌های خودراهبر : در این وضعیت مدیریت اختیار تصمیم‌گیری را به تیم‌ها تفویض می‌کند و تیم‌ها می‌توانند کارها را سریع‌تر و با تاخیرات زمانی کمتر اجرا کنند.
– دسترسی به اطلاعات و دانش در زمان مناسب، با کیفیت مطلوب و هزینه مناسب: اینترانت، اکسترانت و اینترنت کارکنان را قادر می‌سازند تا به یک سری داده، اطلاعات و دانش به تصمیم‌گیری بهتر آنها کمک شایان توجهی می‌کند، دسترسی پیدا کنند.
– تهیه دانش به وسیله سیستم‌های خبره، سیستم‌های پشتیبان تصمیم فردی، سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری گروهی مبتنی بر وب و اینترانت‌ها: سیستم‌های خبره شبکه‌ای شده می‌توانند نکات تخصصی را به کارکنان بدهند به ویژه وقتی که تخصص انسانی در دسترس نیست. همچنین سایر شبکه‌های کامپیوتری به اعضای تیم‌های خودراهبر این امکان را می‌دهند تا به سایر تیم‌های درگیر در سایر نقاط با همان کیفیت ارتباط برقرار کنند. به علاوه فناوری اطلاعات ابزارهای تازه‌ای را برای تقویت خلاقیت و بهره‌وری کارکنان ایجاد می‌کند. کار دیگر فناوری اطلاعات ایجاد ابزارهای مدرن آموزش کارکنان می‌باشد. (مقدسی، 1387، صص226-227)
2-2-6-14-کاربردهای فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی:
فناوری اطلاعات دربرگیرنده فهرست گسترده‌ای از رسانه‌ها و شیوه‌های ارتباطی نوین است که افراد و سیستم‌های اطلاعاتی رابه یکدیگر مرتبط می‌کند و شامل پست صوتی ، پست الکترونیکی، کنفرانس‌ها، مذاکرات صوتی و تصویری، اینترنت، اینترانت و شبکه‌های محلی سازمان‌ها، تلفن‌های ماشینی، دستگاه ‌های فاکس، معاون یا دستیار دیجیتال شخصی ومواردی از این قبیل می‌باشند. (شارما و جین ، 2003).
سیستم‌های اطلاعاتی، خودکارسازی اداری ، و ارتباطات به عنوان مظاهر اصلی فناوری اطلاعات به‌گونه‌ای لاینفک به هم مرتبطند. (لانگلی و شین ، 1995)
همچنین فناوری اطلاعات برای ارائه کامل و فراگیر آن با وظایف سازمانی، به عنوان تعدیل کننده روابط مابین ویژگی‌ها و پیامدهای سازمانی، به ویژه کارایی و نوآوری ، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. از این منظر فناوری اطلاعات مفهومی مطابق با شکل(2-7) را در سازمان تداعی می‌کند.
از سوی دیگر بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان به منزله یک اکثیر یا نوش‌دار نمی‌باشد. این نکته را نیز باید به خاطر داشت که کاربرد آن می‌تواند به اثرات جانبی نامطلوبی هم منجر شود. لیکن هنگامی که فناوری اطلاعات به گونه‌ای مناسب بکارگرفته می‌شود، می‌تواند یک عامل مکمل و توانمند جهت ایجاد زیربناهای ارتباطات سازمانی باشد.(مقدسی، 86، ص53)

مطلب مرتبط :   رشته مدیریت-دانلود پایان نامه با موضوعرفتار شهروندی

شکل2-7- مظاهر کاربردی فناوری اطلاعات (لانگلی و شین، 1995)

2-2-7- مفهوم سیستم‌های اطلاعاتی:
موضوع سیستم‌های اطلاعاتی به مطالعه سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان می‌پردازد. سیستم‌های اطلاعاتی سیستم‌های رسمی و غیررسمی هستند که اطلاعات قدیم، حال و اطلاعات مربوط به برنامه‌های آینده را به صورت کتبی و شفاهی مرتبط با عملیات داخلی سازمان و محیط آن فراهم می‌سازند. (کارگری و خادمی زارع، 1384، ص 50). سیستم‌های اطلاعاتی این وعده را می‌دهند که اطلاعات مورد نیاز مدیران در تصمیم‌گیری به صورتی کم و بیش یک شکل، قابل اطمینان، جمع‌آوری شده و به شکل الکترونیک و معمولاً بر روی پرده نمایش در دسترس آنان قرار گیرد. (مکرمی، 1372، ص 34)
امروزه سیستم‌های اطلاعاتی به یک بخش حیاتی در موسسات کسب و کار م
وفق تبدیل شده‌اند. مدیران این شرکت‌ها بدون داشتن درک صحیحی از مفهوم سیستم‌های اطلاعاتی قادر به انجام وظایف خود نخواهند بود. لذا درک مفهوم سیستم‌های اطلاعاتی به اندازه فهمیدن مفاهیم حسابداری، بازارایابی و منابع انسانی و حتی رفتار سازمانی اهمیت می‌یابد. (کریم‌زاده، 1382، ص 31)
به علت گستردگی و پیچیدگی موجود در سیستم‌ها، مدیران اطلاعات و متخصصان اطلاعاتی از سیستم‌های اطلاعاتی یعنی سیستم‌هایی که به کمک ابزارهای کامپیوتری و فناوری اطلاعات به گردآوری اطلاعات و پردازش سیستم‌های می‌پردازند، رو آورده‌اند. البته سیستم‌های اطلاعاتی هنوز به آن نقطه نرسیده‌اند که بتوانند فکر کنند، برنامه‌ریزی کنند و به چگونگی تغییرات واکنش نشان دهند. هنوز چندین اتاق برای کاربرانی که این سیستم‌ها را اداره می‌کنند، وجود دارد.باید توجه داشت که فقط اقلیت کوچکی از این کاربران در عمل سیستم‌های کامپیوتری یا سیستم‌های فناوری اطلاعات را طراحی می‌کنند. تعداد زیادی از این افراد کاربرهایی هستند مانند مدیران، کارکنان اداری و دیگران که از کامپیوتر در زمینه‌های شغلی خود استفاده می‌کنند. (کورتین ، 1998، ص 23)
سیستم‌های اطلاعاتی ریشه در تصاویر غارها دارند و اعضای یک قبیله با بهره گرفتن از این سیستم‌های بسیار اولیه، دادوستدهای خود را انجام می‌دادند. وقتی میزان داد و ستدها اندک و تعداد افرادی که با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، انگشت‌شمار باشند، می‌توان کارها را با بهره گرفتن از این سیستم‌ها انجام داد، اما چنانچه میزان معاملات افزایش پیدا کند و افراد بیشتری نیز در این فعالیت‌ها درگیر شوند، سیستم‌های مورد استفاده باید به مراتب پیشرفته تر باشند. (بهان و هولمز ، 1377، ص 6)
اطلاعات ممکن است به صورت استراتژیک مورد استفاده قرار گیرند و امتیازات قابل رقابت برای سازمان کسب کنند یا زمینه‌های رقابت را بین سازمان‌ها تغییر داده و گسترش دهند یا صنایع را متحول سازند و فرصت‌های جدید بازرگانی برای آنها پدید آورند. یک سازمان باید بتواند سیستم اطلاعاتی ایجاد کند که قادر باشد نیازهای اطلاعاتی اکثریت افراد را در سازمان برآورد سازد. چنین سیستم اشتراکی فواید زیر را داراست:
– کاهش کارهای تکراری در نگهداری پایگاه‌های اطلاعاتی به دلیل نگهداری داده‌‌ها در یک محل
– ارائه داده‌های دقیق‌تر به دلیل روز‌آمدی بیشتر
– ایجاد ارتباطات بهتر در درون سازمان‌ به دلیل دسترسی هر فرد به اطلاعات مورد نیاز
– برخورد هماهنگ با نیازهای اطلاعاتی داخل سازمان (اسلوین و کوین ، 2007)
امروزه استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی در بیشتر شرکت‌های جهان رایج است. طبق آماری، بیش از 70 درصد شرکت‌های آمریکایی و کره‌ای یک برنامه سیستم اطلاعاتی دارند. این مورد در شرکت‌های مکزیکی بیش از 90 درصدمی‌باشد. بیش از 60 درصد شرکت‌های مکزیکی و بیش از 80 درصد شرکت‌های آمریکایی و کره‌‌ای شخصی به عنوان رئیس کارکنان اطلاعات داشته‌اند. (مک لوید، 1998، صص 584-573)
2-2-7-1-ویژگی‌های سیستم اطلاعاتی:
پیش فرض اصلی که این جا مطرح است این است که کیفیت یک سیستم اطلاعاتی متاثر از ویژگی‌ها و مشخصه‌ های مهم و عمده آن است. بنابراین، اگر خواهان تشخیص بین سیستم‌ها هستیم بهتر است که به مجموعه ویژگی‌های آنها مراجعه کنیم نه به خود سیستم به عنوان یک کل. به صورتی مشابه، ما با مراجعه به ویژگی‌های اشخاص مثل قد، وزن، رنگ پوست، جنسیت و غیره. بین آنها تشخیص و تفاوت قائل می‌شویم.
مقوله‌های اصلی ویژگی‌های سیستم اطلاعاتی شامل زیر است:
1- روند زمانی
2- محتوا
3- فرمت و شکل
4- هزینه (الوانی، تیمورنژاد، 1386، ص 139)
2-2-7-2- قابلیت‌های عمده سیستم‌های اطلاعات:
قابلیت‌های عمده سیستم‌های اطلاعات عبارتند از:
1- اجرای باسرعت در محاسبات و عملیات اجرایی با سرعت بالا و در حجم وسیع
2- برقراری ارتباطات با سرعت، صحیح و ارزان‌قیمت
3- ذخیره حجم وسیع اطلاعات، با قابلیت دسترسی سریع و آسان در کمترین فضای ممکن.
4- دسترسی سریع و آسان به اطلاعات جهانی.
5- امکان برقراری ارتباط و همکاری در هر کجا و در هر زمان.

 
 
6- افزایش کارایی و اثربخشی افراد و گروه‌های کاری در یک یا چند منطقه
7- مکانیزه‌سازی فرایندهای بنگاه‌های کسب و کار
8- تسهیل تفسیر حجم وسیع داده‌ها
9- تسهیل تجارت جهانی
10- امکان برقراری ارتباطات بی‌سیم در پشتیبانی از برنامه‌های کاربردی منحصر به فرد در اقصی نقاط جهان
11- صرفه‌جویی در هزینه و زمان (کامرانی، 1386، صص 41-40)
2-2-7-3- فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی:
از فناوری اطلاعات برداشت‌های متفاوتی وجود دارد. در نگاه محدود فناوری اطلاعات دلالت به بخش فناوری سیستم‌های اطلاعات دارد که شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار، پایگاه داده‌ها، شبکه‌ها و دیگر تجهیزات مورد استفاده در سیستم‌هاست. بنابراین از این دیدگاه فناوری اطلاعات جزئی از سیستم اطلاعات است. فناوری اطلاعات تشریح کننده سیستم‌های اطلاعاتی، کاربران و مدیریت سازمان است. (توربان، 2002، ص22)
رابطه بین فناوری اطلاعات، سیستم‌های اطلاعاتی و اطلاعات را می‌توان به صورت زیر نشان داد:

شکل2-8-رابطه بین فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی(صرافی‌زاده، 1383، ص 41)
2-2-7-4- سازمان و فناوری اطلاعات:
ارتباطی دوسویه میان فناوری اطلاعات و سازمان وجود دارد. فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی باید با سازمان همراه شوند تا بتوانند اطلاعات مورد نیاز گروه‌های خاص از اعضای سازمان را فراهم نمایند. و سازمان نیز باید از تاثیر اطلاعات آگاه بوده و درهای خود را بر روی آن بگشاید تا از امتیازهای دانش فنی نوین بهره‌مند گردد. سیستم‌های اطلاعاتی بر سازمان اثر می‌گذارند و در طراحی سیستم‌های اطلاعاتی نیز باید نیازهای سازمان را در نظر داشت.

شکل(2-9) ارتباط دوسویه میان سازمان و IT (احمدی، 83، ص6)

در تحقیقی که توسط هیتز انجام گرفت ارتباط سازمان و IT به صورت چهارمعادله زیر بیان گردید.
1- ساختار: تابعی از (محیط درونی، محیط بیرونی، محیط وظیفه‌ای، پذیرش IT).
2- نگرش‌های مدیریت: تابعی از (اهداف مدیریت برای IT، آشنایی مدیریت با IT، عملکرد، ساختار).
3- پذیرش IT: تابعی از (اهداف مدیریت برای IT، محیط درونی، محیط بیرونی، محیط وظیفه‌ای، نگرش‌های مدیریت).
4- عملکرد: تابعی از (اهداف مدیریت برای IT، محیط بیرونی، پذیرش IT، نگرش‌های مدیریت، ساختار) (علی احمدی، 1383، ص 6)
پیامدهای سازمانی ناشی از فناوری اطلاعات شکل (2-10) نشان داده شده است.

شکل2-10- پیامدهای ناشی از فناوری اطلاعات در سازمان (احمدی، 1383، ص6)
2-2-7-5-سازمان و سیستم‌های اطلاعاتی:
سیستم‌های اطلاعاتی وسیله‌ای برای به جریان انداختن اطلاعات در رگ‌های سازمان می‌باشند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   پایان نامه مدیریت با موضوع :تحقیق و توسعه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر سیستم اطلاعاتی به جمع‌آوری، پردازش، ذخیره‌سازی تجربه و تحلیل و نشر اطلاعات برای هدفی خاص می‌پردازد.
مانند کلیه سیستم‌ها هر سیستم اطلاعاتی شامل اجزای زیر می‌باشد:
ورودی‌ها (مسائل کسب و کار، داده و اطلاعات، دستورالعمل‌ها و…)
پردازش (برنامه‌ها، تجهیزات، افراد و…)
خروجی‌ها (راهکارها، گزارش‌ها نمودارها و محاسبات و…)
کنترل (تصمیم‌سازی، نظارت خودکار)
هدف عمده سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر یافتن راهکارهایی برای مسائل کسب و کار سازمانی در محیط سازمانی می‌باشد. نباید از نظر دور داشت که کامپیوترها در تسهیل کار و ارتقا، کارآیی نقش دارند. اما سیستم اطلاعاتی بسیار فراتر از کامپیوتر می‌باشند و استقرار موفق آنها مستلزم شناخت رویه‌های کسب و کارسازمان و محیط بیرونی آنکه توسط سیستم اطلاعاتی پشتیبانی می‌شود، می‌باشد. (علی احمدی، 1383، ص 7)
2-2-7-6- تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعات:
کامپیوتر با روش‌ها و راه‌های موثری به پردازش داده‌های مورد نیاز سیستم اطلاعات می‌پردازد، در حالی که یک سیستم اطلاعات کاری بیش از انجام می‌دهد. یک برنامه کاربردی موفق سیستم اطلاعات باید شناختی دقیق از کسب و کار و محیط آن داشته باشد. به عنوان مثال برای ایجاد یک IS که کار پشتیبانی تراکنش‌های یک بازار بورس را انجام می‌دهد، لازم است تمامی رویه‌های مرتبط با خرید و فروش سهام، تقاضاها و قوانین و مقررات قانونی به روشنی تعریف شوند. در بحث مربوط به سیستم‌های اطلاعات تنها اطلاعات کامپیوتری کافی نیست چراکه کامپیوتر تنها بخشی از سیستم پیچیده‌ای است که باید طراحی، عملیاتی و پشتیبانی گردد. یک سیستم حمل‌ونقل عمومی در شهر نمونه خوبی برای مقایسه با یک IS است. اتوبوس‌ها جزء اجزای لاینفک این سیستم هستند، ولی طراحی مسیرها، ایستگاه‌ها، برنامه‌های زمان‌بندی حرکت‌ها و بسیاری موارد دیگر مثل تقاضای مشتریان، الگوهای ترافیکی، قوانین حمل و نقل شهری، الزامات امنیتی و غیره نیز برای پیاده‌سازی و اجرای این سیستم ضروری است. عیناً این مثال در مورد یک IS مصداق دارد، کامپیوترها در IS درست مثل اتوبوس‌ها در سیستم حمل و نقل است. پس می‌بینیم که کامپیوتر تنها جزئی از این سیستم پیچیده می‌باشد. (کامرانی، 1386، صص 40-39)
2-2-7-7- مزایای سیستم‌های اطلاعاتی:
سیستم‌های اطلاعاتی و به طور کلی فناوری اطلاعات، مدیران را قادر می‌سازد تا با سازمان، محیط و یکدیگر ارتباط بیشتر و بهتری برقرار سازند. برخی از مزایای فناوری اطلاعات و به صورت خاص سیستم‌های اطلاعاتی برای مدیریت عبارتند از:
الف) مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری
ب) افزایش سرعت و کیفیت تصمیم‌گیری
ج) افزایش سرعت در شناسایی مسائل
برخی دیگر از مزایای سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان عبارتند از:
– برقراری ارتباط کارا بین واحدهای سازمانی (یا سازمان‌ها)
– افزایش دقت، سرعت و قابلیت عملکرد
– ارتقای اثربخشی و کارایی (بهره‌وری سازمان)
– امکان استفاده برای کاربردهای متفاوت سازمانی (مدیریتی و غیرمدیریتی)
– قابلیت ذخیره‌سازی، بازیابی، آنالیز، پردازش و اشتراک منابع اطلاعاتی (فتحیان، مهدوی‌نور، 1391، صص 163 و 162)
2-2-8- تعریف اتوماسیون اداری:
اتوماسیون اداری یا OA عبارت است از کاربرد وسایل الکترونیکی در فعالیت‌های دفتری به منظور افزایش کارآیی. کارآیی افزایش یافته، ناشی از تکامل تبادل اطلاعات، در داخل دفتر و بین دفاتر و محیط آنها بوده و در نتیجه با ارائه اطلاعات بهتر

پاسخی بگذارید