دانلود پایان نامه برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه پایدار در زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت

دانلود پایان نامه برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه پایدار در زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

عنوان :  برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه پایدار در زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت

 

دانشکده مهندسی صنایع

برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه پایدار در زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت

رساله برای دریافت درجه دکتری

در رشته مهندسی صنایع، گرایش مهندسی صنایع

استاد راهنما:

دکتر میربهادر آریانژاد

شهریور ۱۳۹۰


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
چکیده
برنامه ­ریزی تولید ادغامی در زنجیره تأمین یکی از فعالیت­های اصلی در حوزه برنامه ­ریزی کلی شرکت­های بزرگ و پیشرو محسوب می­گردد. در  تحقیق حاضر، برنامه ­ریزی ادغامی در زنجیره تأمین بصورت متمرکز با بهره گرفتن از مدل­های برنامه ­ریزی ریاضی چند هدفه و تحت شرایط عدم قطعیت مدلسازی شده است. رویکردهای مورد استفاده شامل دو گام می­باشد: در گام اول؛ تصمیمات کلانِ پیش­تولید، نظیر میزان و نحوه تأمین مواد اولیه از تأمین کنندگان، برنامه ­ریزی لجستیک و حمل و نقل مربوط به آن، تعیین نرخ تولید و مدیریت نیروی انسانی در کارخانه­های تولیدی مورد بررسی قرار می­گیرد. در گام دوم؛ با تحقق تصمیمات مربوط به گام اول، در مورد میزان و نحوه نگهداری موجودی ها، میزان و نحوه توزیع کالا به مشتریان به همراه برنامه ­ریزی لجستیک آن، تصمیم گیری می­ شود. تصمیمات مربوط به گام اول همگی مبتنی بر پیش بینی مقادیر پارامترها صورت می­گیرد و تصمیمات مربوط به گام دوم همگی مبتنی بر مقادیر واقعی پارامترها گرفته می­ شود.
مدل­های ارائه شده در این تحقیق، اهداف زیر را دنبال می­ کنند:
۱- کمینه سازی مجموع هزینه­ های تأمین و تولید (شامل هزینه­ های مربوط به خرید، حمل و نقل، تولید، تغییر ظرفیت تولیدی و نگهداری موجودی در کارخانه ها) و کمینه سازی امید ریاضی مجموع هزینه­ های توزیع (شامل هزینه­ های حمل و نقل، نگهداری و کمبود موجودی)
۲- بیشینه سازی رضایتمندی مشتریان نهائی از طریق کمینه کردن بیشینه کمبود کالا در میان همه نقاط مشتری
۳- کمینه نمودن تغییرپذیری و ریسک حاصل از عدم تحقق برنامه به دلیل ماهیت غیر قطعی زنجیره تأمین
۴- افزایش بهره­وری کارکنان، از طریق برگزاری دوره­ های آموزشی
نوع عدم قطعیت در نظر گرفته شده شامل عدم قطعیت در میزان تقاضا، زمان تدارک، پارامترهای هزینه­ای و نیز عدم قطعیت در تأمین می­باشد. به دلیل ماهیت چندملیتی زنجیره تأمین، تغییرات قوانین و مقررات دولتی (گمرکی/زیست محیطی) حاکم بر تأمین/تولیدکنندگان مدنظر قرار گرفته است. مباحث آموزش نیروی انسانی و نقش موثر آن در بهره­وری، تخفیفِ مقداری، به عنوان عامل موثر در میزان سفارش، انعطاف پذیری زمان تدارک و همبستگی آن با هزینه حمل و نقل، و در نهایت هزینه کمبودِ غیرخطی از جمله ویژگی­های مدل­های ارائه شده می­باشد.
در نهایت برای حل مدل­های پیشنهادی، روش­های حل مناسب و کارایی در حوزه های حل قطعی (نرم افزارهای LINGO ،AUGMECON
،CPLEX) ، شبیه سازی، ابتکاری (تلفیق روش اپسیلون-محدودیت، روش ال-شکل و مونت کارلوی توسعه یافته) و فرا ­ابتکاری (تلفیق روش های اپسیلون محدودیت ارتقاء یافته و الگوریتم ژنتیک) ارائه شده و برای اثبات کارائی آن­ها و اعتبارسنجی مدل­های پیشنهادی، مورد مطالعاتی (شرکت چوب و کاغذ چوکا) و مثال­های عددی در نظر گرفته شده است. مقایسات خوبی بین حل های بدست آمده از نرم افزارهای موجود نظیر CPLEX و LINGO با الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری پیشنهادی صورت پذیرفته است.
تجزیه و تحلیل نتایج، کاربردپذیری مدل­های پیشنهادی و روش­های حل آن­ها را به خوبی تأیید می­نماید.
واژه­ های کلیدی: برنامه ­ریزی تولید ادغامی، برنامه ­ریزی زنجیره تأمین، عدم قطعیت، برنامه ­ریزی چندهدفه، برنامه ­ریزی تصادفی پایدار
۱- کلیات تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- تعاریف کلی از حوزه تحت بررسی ۲
۱-۲-۱- برنامه ریزی تولید ۲
۱-۲-۲- برنامه ریزی تولید ادغامی ۵
۱-۲-۳- واحد ادغامی ۶
۱-۲-۴- استراتژی های برنامه ریزی تولید ادغامی ۶
۱-۲-۵- هزینه های مرتبط با برنامه ریزی تولید ادغامی در زنجیره تأمین ۶
۱-۲-۶- روش های حل مسائل برنامه ریزی تولید ادغامی ۷
۱-۲-۷- عدم قطعیت و انواع آن ۷
۱-۳- بیان مساله ۸
۱-۴- ضرورت انجام تحقیق ۹
۱-۵- کاربردهای تحقیق ۹
۱-۶- اهداف تحقیق ۱۰
۱-۷- ساختار رساله ۱۰
۲- مروری بر ادبیات تحقیق ۱۲
۲-۱- مقدمه ۱۳
۲-۲- مروری بر مدل های برنامه ریزی تولید (قبل از سال ۲۰۰۰) ۱۳
۲-۳- مروری بر مدل های برنامه ریزی تولید تحت عدم قطعیت (بعد از سال ۲۰۰۰) ۲۶
۲-۴- بهینه سازی تحت شرایط عدم قطعیت ۴۰
۲-۴-۱- برنامه‌ریزی تصادفی با ارجاع ۴۰
۲-۴-۲- بهینه‌سازی پایدار ۴۱
۲-۴-۲-۱- بهینه‌سازی تصادفی پایدار ۴۳
۲-۴-۲-۲- بهینه سازی پایدار با پارامترهای بازه ای ۴۵
۲-۴-۳- برنامه ریزی ریاضی فازی ۴۷
۲-۴-۳-۱- برنامه ریزی فازی منعطف ۴۷
۲-۴-۳-۲- برنامه ریزی فازی امکانی ۴۸
۲-۵- بهینه سازی چند هدفه ۴۸
۲-۵-۱- برنامه ریزی توافقی ۴۹
۲-۵-۲- اپسیلون-محدودیت ۴۹
۲-۶- نتیجه‌گیری از تحقیقات گذشته و بیان ایده‌های تحقیق ۵۰
۳- مدل های پیشنهادی ۵۲
۳-۱- مقدمه ۵۳
۳-۲- مدل پیشنهادی اول؛ ۵۳
۳-۲-۱- تشریح مسئله و فرضیات ۵۴
۳-۲-۲- پارامترها و متغیرهای مسئله ۵۵
۳-۲-۳- مدل سازی، حالت قطعی ۵۶
۳-۲-۴- مدل سازی، حالت تصادفی ۵۸
۳-۳- مدل پیشنهادی دوم؛ ۶۰
۳-۳-۱- تشریح مسئله و فرضیات ۶۲
۳-۳-۲- پارامترها و متغیرهای مسئله ۶۳
۳-۴- مدل پیشنهادی سوم؛ ۶۶
۳-۴-۱- پارامترها و متغیرهای مسئله ۶۶
۳-۵- مدل پیشنهادی چهارم؛ ۷۰
۳-۵-۱- تشریح مساله و فرضیات ۷۱
۳-۵-۲- پارامترها و متغیرهای مسئله ۷۳
۳-۵-۳- تابع تخفیف مقداری ۷۶
۳-۵-۴- تابع جریمه کمبود غیرخطی ۷۷
۳-۵-۵- خطی سازی توابع چند ضابطه ای ۷۸
۳-۵-۵-۱- خطی سازی تابع تخفیف قیمت خرید ۷۸
۳-۵-۵-۲- خطی سازی تابع هزینه کمبود ۸۱
۳-۵-۶- خطی سازی عبارات درجه دوم با روش تفکیک پذیر ۸۱
۳-۵-۷- زمان تدارک منعطف ۸۳
۴- الگوریتم حل و نتایج محاسباتی ۸۶
۴-۱- مقدمه ۸۷
۴-۲- روش حل پیشنهادی مدل ۱ ۸۷
۴-۳- مورد مطالعاتی مدل ۱ ۸۷
۴-۳-۱- تشریح مورد مطالعاتی ۸۷
۴-۳-۲- نتایج محاسباتی ۹۳
۴-۴- روش حل پیشنهادی مدل ۲ ۹۸
۴-۴-۱- روش اپسیلون-محدودیت ارتقاء یافته ۹۸
۴-۴-۲- روش ال-شکل ۱۰۰
۴-۵- مثال کاربردی برای مدل ۲ ۱۰۴
۴-۵-۱- تشریح مثال ۱۰۴
۴-۵-۲- نتایج محاسباتی ۱۰۵
۴-۶- روش حل پیشنهادی مدل ۳ ۱۰۸
۴-۶-۱- روش اپسیلون-محدودیت ارتقاء یافته ۱۰۹

۴-۶-۲- الگوریتم ژنتیک ۱۰۹

۴-۶-۲-۱- ساختار کرموزوم (نحوه کد کردن جواب) ۱۰۹
۴-۶-۲-۲- جمعیت اولیه ۱۱۲
۴-۶-۲-۳- تابع برازندگی ۱۱۲
۴-۶-۲-۴- استراتژی انتخاب ۱۱۳
۴-۶-۲-۵- عملگرهای بهبود یافته الگوریتم ژنتیک ۱۱۳
۴-۶-۲-۶- اپراتورهای تعدیل ۱۱۴
۴-۶-۳- قدم های الگوریتم ژنتیک پیشنهادی ۱۱۵
۴-۶-۳-۱- معیار توقف الگوریتم ۱۱۶
۴-۷- مثال های عددی برای مدل ۳ ۱۱۷
۴-۷-۱- تشریح مثال ۱۱۸
۴-۷-۲- نتایج محاسباتی مثال های عددی با ابعاد کوچک و متوسط ۱۱۸
۴-۷-۳- نتایج محاسباتی مثال های عددی با ابعاد بزرگ ۱۲۰
۴-۷-۴- منحنی کارائی ۱۲۱
۴-۸- روش حل پیشنهادی مدل ۴ ۱۲۲
۴-۸-۱- تخمین تعداد سناریوهای مورد نیاز ۱۲۴
۴-۸-۲- تشریح مثال ۱۲۵
۴-۸-۳- نتایج محاسباتی ۱۲۶
۵- جمع‌بندی و پیشنهادها ۱۳۳
۵-۱- جمع‌بندی ۱۳۴
۵-۲- نوآوری‌های تحقیق ۱۳۴
۵-۳- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۳۵
۶- منابع و مراجع ۱۳۶
۷- پیوست‌ها ۱۴۹
۷-۱- پیوست ۱ ۱۵۰
۷-۲- پیوست ۲ ۱۵۰
لیست شکل‌ها و جداول
شکل ‏۱‑۱- برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ۳
شکل ‏۱‑۲- برنامه ریزی و کنترل تولید ۴
شکل ‏۱‑۳- رابطه برنامه ریزی تولید ادغامی با سایر فرایندهای برنامه ریزی تولید ۵
شکل ‏۲‑۱- فضای جواب شدنی مسئله برنامه ریزی خطی با  ضرایب فنی غیرقطعی ۴۲
شکل ‏۳‑۱- فرم کلی زنجیره تأمین سه سطحی ۵۵
شکل‏۳‑۲- تابع چند ضابطه ای تخفیف مقداری ۷۷
شکل ‏۳‑۳- تابع چند ضابطه ای هزینه کمبود غیر خطی ۷۸
شکل ‏۳‑۴- تخمین خطی تفکیک پذیر ۸۲
شکل ‏۳‑۵-  رابطه زمان تدارک و هزینه حمل و نقل ۸۳
شکل ‏۳‑۶- جداول استاندارد گازهای آلاینده در وسایل حمل و نقل مختلف ۸۵
شکل ‏۴‑۱- زنجیره تأمین شرکت چوکا (با کمی تغییرات) ۸۸
شکل ‏۴‑۲-  زیان کل زنجیره تأمین در برابر کمبود تجمعی ۹۶
شکل ‏۴‑۳- تعادل بین پایداری مدل و توابع Z1 و Z2 97
شکل ‏۴‑۴- رابطه بین پایداری مدل و مقدار Z1 بدست آمده از مدل Lp-metrics 98
شکل ‏۴‑۵- فلوچارت الگوریتم ال-شکل پیشنهادی ۱۰۲
شکل ‏۴‑۶- قدمهای اصلی روش مونت کارلوی پیشنهادی ۱۰۳
شکل ‏۴‑۷- فلوچارت روش حل پیشنهادی برای مدل دوم ۱۰۴
شکل ‏۴‑۸- زنجیره تأمین دو سطحی ۱۰۵
شکل ‏۴‑۹- نمودار همگرائی روش ال-شکل ۱۰۶
شکل ‏۴‑۱۰- منحنی پارتو برای امیدریاضی در مقابل تغییرپذیری ۱۰۶
شکل ‏۴‑۱۱- رفتار Z1 در مقابل Z2 107
شکل ‏۴‑۱۲- قسمت A-1 از کروموزوم پیشنهادی ۱۱۰
شکل ‏۴‑۱۳-  قسمت A-2 از کر
وموزوم پیشنهادی ۱۱۱

شکل ‏۴‑۱۴- قسمت B از کروموزوم پیشنهادی ۱۱۲
شکل ‏۴‑۱۵- ساختار کلی کروموزوم پیشنهادی ۱۱۲
شکل ‏۴‑۱۶- عملگر جابجائی ستونی ۱۱۳
شکل ‏۴‑۱۷- عملگر جابجائی بلوکی ۱۱۴
شکل ‏۴‑۱۸- عملگر جابجائی نامنظم ۱۱۴
شکل ‏۴‑۱۹- فلوچارت روش حل پیشنهادی مدل سوم ۱۱۷
شکل ‏۴‑۲۰- زمان حل الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با زمان حل نرم افزار برای مسائل با ابعاد کوچک ۱۱۹
شکل ‏۴‑۲۱- زمان حل الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با زمان حل نرم افزار برای مسائل با ابعاد متوسط ۱۲۰
شکل ‏۴‑۲۲- همگرائی به جواب بهینه در مسئله شماره ۵ ۱۲۰
شکل ‏۴‑۲۳- منحنی پارتو برای بهره وری کارکنان در مقابل هزینه کل سیستم تولیدی ۱۲۲
شکل ‏۴‑۲۴- منحنی پارتو برای حداکثر کمبود در برابر هزینه کل سیستم تولیدی ۱۲۲
شکل ‏۴‑۲۵- هزینه حمل و نقل و سود حاشیه ای در برابر تنگ تر شدن محدودیت انتشار گازهای گلخانه ای ۱۲۷
شکل ‏۴‑۲۶- ترکیب بندی نرخ تولید قبل و بعد از در نظر گرفتن محدودیت پسماندهای صنعتی ۱۲۸
شکل ‏۴‑۲۷- اجزای تابع هدف و سود حاشیه ای در مقایسه با سناریوهای مختلف ۱۲۹
شکل ‏۴‑۲۸- همگرائی الگوریتم  CPLEXبه جواب بهینه ۱۳۰
شکل ‏۴‑۲۹- فراوانی اندازه سفارشات و کمبود رخ داده تحت همه سناریوهای مختلف ۱۳۱
شکل ‏۴‑۳۰- معیار تغییر پذیری ۱۳۱
شکل ‏۴‑۳۱- امیدریاضی سود حاشیه ای در برابر معیار تغییرپذیری ۱۳۲
جدول ‏۲‑۱- تکنیک های مختلف حل مسئله برنامه ریزی تولید به ترتیب زمانی قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی ۱۴
جدول ‏۲‑۲- تکنیک های مختلف حل مسئله برنامه ریزی تولید و نوع عدم قطعیت مربوطه قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی ۲۱
جدول ‏۲‑۳- تکنیک های مختلف حل مسئله برنامه ریزی تولید و نوع عدم قطعیت مربوطه بعد از سال ۲۰۰۰ میلادی ۳۶
جدول ‏‏۴‑۱- هزینه نیروی انسانی ۸۹
جدول ‏ ‏‏۴‑۲- هزینه دوره آموزشی در سایت ۱ ($۱۰/manpower) 90
جدول ‏ ‏‏۴‑۳- زمان تولید، هزینه نگهداری مواد اولیه و محصولات ۹۰
جدول ‏ ‏‏۴‑۴- تقاضای بازار تحت سناریوی ۱ ۹۱
جدول ‏‏۴‑۵- اطلاعات کارخانه های تولیدی ۹۱
جدول ‏‏۴‑۶- زمان در دسترس ۹۱
جدول ‏‏۴‑۷- ضریب مصرف ۹۲
جدول ‏‏۴‑۸- هزینه و ظرفیت مربوط به ماده اولیه m که توسط تأمین کننده s در دوره ۱ تحت سناریوی ξ تأمین میشود ۹۲
جدول ‏‏۴‑۹- هزینه حمل و نقل ($/unit) 92
جدول ‏‏۴‑۱۰- زمان تدارک (دوره) ۹۳
جدول ‏‏۴‑۱۱- هزینه کمبود و قیمت فروش ۹۳
جدول ‏‏۴‑۱۲- برنامه ریزی تولید ادغامی حاصل از حل مدل پیشنهادی ۹۴
جدول ‏‏۴‑۱۳- برنامه ریزی نیروی انسانی بدست آمده از حل مدل پیشنهادی ۹۴
جدول ‏‏۴‑۱۴- تعاملات بین موجودیت های زنجیره تأمین ۹۵
جدول ‏‏۴‑۱۵- ارتقاء کارکنان در برابر ضریب پایداری مدل ۹۶
جدول ‏۴‑۱۶-  لیست عایدات مربوط به روش اپسیلون-محدودیت ۹۹
جدول ‏‏۴‑۱۷- توابع توزیع پارامترهای هزینه ای ۱۰۵
جدول ‏۴‑۱۸- لیست عایدات برای مثال عددی ۱۰۵
جدول ‏‏۴‑۱۹- ارتقاء مهارت کارکنان در برابر متوسط بهره وری ۱۰۷
جدول ‏‏۴‑۲۰- مقایسه عملکرد الگوریتم پیشنهادی با تعداد سناریوهای مختلف ۱۰۸
جدول ‏‏۴‑۲۱- توابع توزیع پارامترهای هزینه ای ۱۱۸
جدول ‏‏۴‑۲۲-کارائی الگوریتم حل پیشنهادی مدل سوم برای مسائل با ابعاد کوچک ۱۱۸
جدول ‏‏۴‑۲۳-کارائی الگوریتم حل پیشنهادی مدل سوم برای مسائل با ابعاد متوسط ۱۱۹
جدول ‏‏۴‑۲۴- مقایسه کارائی الگوریتم حل پیشنهادی به ازای تعداد سناریوهای مختلف ۱۲۱
جدول ‏۴‑۲۵- پیش بینی تقاضا ۱۲۵
جدول ‏‏۴‑۲۶- هزینه تولید در وقت عادی/اضافه کاری، هزینه نگهداری و نفر ساعت مورد نیاز برای تولید یک محصول ۱۲۵
جدول ‏‏۴‑۲۷- قیمت و هزینه نگهداری در نقاط مشتری ۱۲۵
جدول ‏‏۴‑۲۸- فواصل بین موجودیتهای زنجیره تأمین ۱۲۵
جدول ‏‏۴‑۲۹- پارامترهای مربوط به قیمت خرید و تخفیف ۱۲۵
جدول ‏‏۴‑۳۰- پارامترهای مربوط به جریمه کمبود ۱۲۶
جدول ‏‏۴‑۳۱- زمان تدارک بین کارخانه و مشتری و بین کارخانه و تأمین کننده ۱۲۶
جدول ‏۴‑۳۲- مقادیر اجزاء تابع هدف برای مسئله قطعی ۱۲۶
جدول ‏‏۴‑۳۳- اجزای تابع هدف برای ده سناریوی نمونه ۱۲۸

۱-۱- مقدمه

برنامه ریزی تولید همواره یکی از ارکان غیر قابل تفکیک در امر تولیده بوده است. امروزه، با پیچیده تر شدن شرایط تولید، برنامه ­ریزی کلی تولید نقش بسزایی در موفقیت شرکت­های بزرگ تولیدی ایفا می­نماید. این شرایط عبارتند از:

  • افزایش تنوع محصولات
  • افزایش پیچیدگی تقاضا
  • کاهش دوره عمر محصول
  • تغییرات سریع در تقاضای بازار و سلیقه مشتریان
  • فشرده شدن رقابت جهانی
  • نیاز روزافزون به افزایش کیفیت و ضرورت کاهش هزینه­ های زاید
  • کاهش زمان تحویل کالا به مشتریان
  • توسعه شرکت­های بزرگ چند ملیتی و گسترش روز افزون زنجیره تأمین
  • عدم قطعیت موجود در پارامترهای موثر در تولید و زنجیره تأمین

همه این عوامل منجر گشته برنامه ­ریزی کلی تولید جایگاه ویژه خود را خصوصاً در زنجیره­های بزرگ تأمین حفظ نماید. تولید اقتصادی و سودآور ایجاب می­ کند که برای کلیه مراحل تولید از تأمین مواد اولیه از تأمین­کنندگان گرفته تا تولید محصول در کارخانه­ها و توزیع محصولات نهایی به مشتریان، برنامه ­ریزی جامع و دقیق صورت گرفته تا ضمن استفاده بهینه از منابع موجود، هزینه­ های کل سیستم تولیدی کمینه گردد. عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین که معمولاً در مواردی نظیر پیش بینی نادقیق تقاضا، زمان تدارک متغیر، تحویل­های دیرهنگام، ارسال ناقص سفارشات، نوسانات هزینه­ها و قیمت، تخفیف مقداری و مناسبتی، سفارشات متورم شده و غیره رخ می­دهد، همواره اثرات نامطلوبی نظیر تأخیر، ناتمام ماندن سفارشات و تحمیل هزینه­ های اضافی بر سیستم تولیدی می­گذارد. بنابراین یکی از اهداف مهم برنامه ­ریزی کلی تولید، تعمیم برنامه ­ریزی متمرکز از یک شرکت منفرد به تمامی موجودیت­های زنجیره تأمین و در نظر گرفتن توأمان همگی فاکتورهای موثر در تولید می­باشد به نحویکه برنامه تهیه شده توانایی پاسخگوئی به عدم قطعیت­های موجود را داشته باشد. بنابراین در تحقیق حاضر، ضمن یکپارچه نمودن برنامه ­ریزی تولید کلی با برنامه ­ریزی زنجیره تأمین، تلاش شده است رویکردهای نوینی در این عرصه برای مواجهه با انواع مختلف عدم قطعیت ارائه گردد.
تعداد صفحه :۲۰۵
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.