دانلود پایان نامه ارشد با موضوع صلاحیت جهانی، قوانین داخلی، قوانین و مقررات، تعیین مجازات

ولی تحت تسلط قوانین جزایی کشور دیگری قرار گرقته است.
بنابراین لازم است عهدنامه ای بین المللی بر جرم بین المللی بودن عمل وجود داشته و کشور محل دستگیری هم به آن ملحق شده باشد در غیر این صورت ،دولت محل دستگیری نمی تواند مدعی صلاحیت جهانی بر شخصی باشد که او را درکشور خود دستگیر کرده است. یا اینکه باید در قوانین داخلی خود این جرایم را پیش بینی نموده و برای آن تعیین مجازات کرده باشد این شرط در اصل صلاحیت شخصی و قوانین و مقررات راجع به استرداد مجرمان نیز وجود دارد و در واقع اگر کشور محل دستگیری که اصل صلاحیت جهانی را اعمال می کند عمل را جرم نشناخته باشد رسیدگی به این جرم بر خلاف حقوق کیفری و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد و در عمل رسیدگی به چنین جرمی نیز با مشکل مواجه می شود.۹۰

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *