دانلود تحقیق با موضوع روش های تدریس

مساعدت و کمک دانشجویان بالغ در توانایی خودشان برای کامیابی و موفقیت در آموزش عالی انجام می شود.
8- شیوه های آموزش افراد بالغ:
جیمز و گاردنر(1995) شیوه های آموزش را اینطور تعریف کردند، هرکدام از طریقه های آموزش که بیشترین اثربخشی را بردانش آموزان داشته باشد مانند مشاهده، فرآیندها، ذخیره کالا و یادآوری هر آنچه که باعث آموختن آنها شود و بیشتر محققان توافق کرده اند که شناخت سبک های آموزش زیاد اثربخش، معلم چندان خوب نیز می تواند به شناسایی دانش آموزان و آموزش استراتژی کمک کند.
بروک فیلد(1986) موارد ذیل را مشخص کرده بود :
دانش آموزان بالغ حالت خود انفعالی و خودمفهومی از استقلال فعلی خود دارند و انتخاب آزادی آنها در آموزش استراتژی خیلی مهم است و به نظر می رسد که بیشترین اهمیت برای دانش آموزان بالغ حس استقلال داخلی می باشد . مشکلات آموزش افراد بالغ وقتی است که دانش آموزان بالغ می خواهند که استقلال بیشتری را در آموزش خودشان داشته باشند اما این فرصت ها به وسیله دانشکده ها تکذیب شده بود.
خیلی از تئوری ها در آموزش دانشجویان رشد دارند اخیراً تصدیق و ثابت شده بود که شیوه های آموزش افراد بالغ به طور جداگانه و بدون حضور افراد انجام می شود. در گذشته نوشتن و دانستن عاریه بود که به افراد بالغ آموزش داده می شد و مانند آموزش بچه ها راه های یکسان و یکنواخت وجود داشت. کن ولز(1980) گاهی اوقات در آموزش پدر تئوری آموزش افراد بالغ نامیده می شد زیرا که او یکی از افرادی بود که آنرا به رسمیت شناخته بود و برای شناخت و بی نظیر بودن آموزش دانش آموزان بالغ از این تئوری و از وسایل تعلیم و تربیت استفاده کرده بود.
کن ولز (1980) بعداً به طور اساسی تئوری خود را توسعه داد و چهار فرض کلیدی ذیل را برای اثبات این تئوری ارائه کرد:
اساتید برای کمک کردن دانش آموزان بالغ برای آمدن بیشتر به سمت خودسالاری مسئولیت دارند
تجربه وسیع دانش آموزان بالغ باید در آموزش منابع نیز استفاده شود.
دانش آموزان بالغ می خواهند اطلاعات جدید را اگر شناختند و قابل اجرا بود آن را در اوضاع زندگی واقعی شان استفاده کنند.
دانش آموزان بالغ نظر اداره آموزش را برای بدست آوردن مهارتها رعایت می کنند.
دانش آموزان بالغ برای آموختن تکنولوژی به شناخت و استدلال نیاز دارند.
بزرگترین انگیزه برای آموزش دانش آموزان بالغ انگیزه های ذاتی هستند.
* * دو مورد آخر بعداً اضافه شد (1998)
کارزلی (1998) تفاوت های بین آموزش افراد بالغ و بچه ها را شناسایی کرد که دانش آموزان بالغ به مرکز کانونی نیاز دارند تا در فرآیندهای آموزش بیشتر خشنود شوند.
اصول مرکز ثقل نمایش های آموزش افراد بالغ این است که قادر باشیم طراحی کردن و جمع آوری کردن افراد بالغ را برای ساختن اثربخشی بیشتر فرایندهای آموزش برای افراد بالغ در نظر بگیریم و این یک مدل آموزشی در صحبت کردن می باشد که است یک صفت ویژه تعلیم دادن آموزش نه برای هدف زدن بلکه برای آموزش استفاده می شود. که به وسیله هریک از اداره آموزش یا افراد بالغ قابل اجرا و عملی می باشد.
کولب (1984) چهار سیکل صحنه تاتر نمایش آموزش را که شامل مدل آموزش تجربی بودند توسعه داد (ELM). مدل کولب داخل یک فرایند چرخه ای چهار صحنه آموزش باز شده بود.
تجربه هماهنگ
بازتاب مشاهدات
خلاصه تصورگرایی
اثر آزمایشی
کولب (1984) چهارشیوه آموزش صحنه های بالا را به صورت ذیل بیان کرده است. الف) متقارب ب) منشعب ج) جذابیت د) وفق دادن.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدل کولب یکی از ابزارهای شیوه آموزش می باشد که غالباً بیشتر در تحقیق و امتحان گرفتن دانش آموزان بالغ استفاده می شود زیرا آن سه معنی مالکیت آموزش را پوشش می دهند و شامل اثربخشی، آگاهی و رضایتمندی می باشند. کولب سپس این روشها را توسعه داد و آن را وسایل شیوه آموزش کولب نامید که هرکدام شامل 12 سئوال خودارزیابی بودند که پاسخ دهندگان برای مزایا و ارزیابی های فردی خود در شیوه های آموزش ویژه استفاده می کنند.
اساتید آموزش دهنده مجازی افراد بالغ باید تشویق کردن دانشجویان خود را در یک گفتگوی روان دائمی راجع به صرفه جویی مادی و آنچه که باعث بستانکارشدن تجربیات بزرگتر آنها و هم چنین شناخت لازم می شود را انجام دهند.
نادسون (2004) سفارش هایی برای آموختن دانشجویان غیرسنتی بالغ انجام داد که چگونه برای کار کردن در همه چهار روش شیوه های آموزش برای بدست آوردن جوابها از هریک از سئوالات، چرا، چگونه، اگرچه و غیره استفاده کنیم فرض استفاده از چهارسئوال ساختار داخلی را نشان می دهد که انواع شیوه های آموزش آن به وسیله کولب (1984) شناسایی شده اند. مطابق یک دسته بندی که توسط مک کارتی (1987) انجام شد از شکل مدلهای آموزش همه چهار شیوه آموزش این طور استنباط می شود که این وسیله را می توان در سطوح آموزش عالی نیز استفاده کرد .
الیوت(2006) اظهار کرده بود که هریک از وسایل شیوه آموزش کولب نیز می تواند توسط اعضای هیئت علمی برای ابراز ارزیابی به کار گرفته شوند که این می تواند نشان دهنده تمایل دانشجویان باشد که در جریان یک شیوه آموزش مسلم و قطعی قرار بگیرند تا یک ترکیب بندی از شیوه های آموزش داشته باشند. این اطلاعات وقتی می تواند به وسیله مؤسسات در نمایش و اجرای خودشان مورد استفاده قرار بگیرد که کار رقابتی حاضر برای دانشجویان بیشتر سودمند باشد.
آن وقتی که دانشجویان شیوه های آموزش خودشان را تغییر می دهند و به آموزش نزدیکترمی شوند توانایی ها نیز سودمندتر خواهد بود که از دیگران عقب تر نمانند. الیوت(2006) اظهاراتی داشت که اساتید باید هریک از شیوه های آموزش را وقتی که تدریس می کنند به حساب آورند زیرا که فرایندهایی از رویدادهای گوناگون آموزش برای هریک وجود دارد. و همه شکل های تدریس باعث انگیزه دادن می شود گاهی یک راه برای دانش آموزانی که نزدیکتر شده اند می تواند انگیزه بیشتری با شیوه های آموزش دانشجویان به او بدهد وقتی که این روش محصول بهتری برای درک و فهم مادی موجود در پی دارد.
9- آموزش حسابداری:
در 50 سال قبل دانشکده های حسابداری از سخنرانی و حل کردن روتین مسائل برای تدریس حسابداری استفاده می کردند اما امروزه این مختصر شده است و تغییرات زیادی پیدا کرده است واما امروزه در آموزش آرام حسابداری از کنفرانس و حل کردن مسایل روتین برای تدریس حسابداری استفاده نمی شود بلکه از گامهای روبه رشد مورد بحث و مذاکره و تاکیدات بیشتر و از آموزش مجازی استفاده می شود.
در پاسخ به انتقاد از روش های تدریس در حسابداری باید گفت که اول هشت شرکت بزرگ بودند و سپس تعدیل شدند و چهار شرکت بزرگتر حسابداری را تحت عنوان کمیسیون تغییر آموزش حسابداری را در ایالات متحده تشکیل دادند (AECC 1989). AECC سخن گوهایی را برای کمیته انتخاب کرد که هرکدام در صورت نیاز از روش های آموزش حسابداری گزارش دهند.
اما این کافی نبود AECC با نیازهایی مواجه شد که حرفه حسابداری را منبسط تر از این که هست بنماید. تمام روش های حسابداری که استفاده می شدند ناکافی بودند زیرا که آموزش داده نمی شدند بلکه به تفکرات تزریق می شوند و یا برخی از اساتید خود توسعه گری در آموزش دانشجویان داشتند. کمیته گزارش داد آن تأکیداتی که بیشتر در منازل خلق می شده اند در قوانین واقعی آموزش و رویه ها موثرتر بوده اند گزارشگر عقیده داشت که دانشجویان نیاز دارند که برای تغییر شکل آفریدن منفعل باشند که چه کسی از اساتید قوانین حسابداری را برای اثربخشی دانش آموزان فعلی می آموزد و یا اینکه چه کسی می آموزد که بیاموزد. مطابق بررسی بایر(1992) آموزش حسابداری بر نیازهایی تاکیده کرده بود که دانشجویان حسابداری برای خودآموزی بیشتر آن آموخته های بلند زندگی را بیاموزند که لازمه شناخت پول درآوردن می باشد. یک جریان خود تعلیمی یا خودمستقیمی تاکیدات آموزش همیشگی و اهمیت شناخت درباره آموزش افراد بالغ می باشد. برای انجام دادن یک آموزش گروهی مربیان و آموزش چندان خوب مؤسسات و کارکردن با هم برای توسعه مشترک لازم است.
فرانسوی و کاپاچ(2000) تاکید کردند که دانش پژوهان، توقیف شدگان دیگر تجربه های آموزش اصلی هستند و خیلی می خواهند که دانشجویان پیشرفت و ترقی داشته باشند و برای شروع به کار استراحت یک نیمه ترم اساسی بعد از گذراندن چهارساله آموزش ضروری است. فرصت طلبی های امکان دهنده و انتظارات حقوق بالا برای فارغ التحصیلان همیشه رشد بزرگتری در تعیین تصمیم گیری ها و معین کردن هریک از بخش های دوره که به دنبال اداره کردن آن هستند وجود دارد.
یک برنامه خوب از تعلیم و آموزش باید ضمانت یک مقدار زیاد از دانشجو را داشته باشد تا بتوانند تجدید قوا کنند. دانشگاههای حسابداری از سخنرانی های مقدماتی و حل کردن عادی مسایل برای آموزش حسابداری استفاده می کنند. فقدان دانشجویان در توانایی برای نوشتن، گفتن، گوش دادن و مرتب کردن گفته های اثربخش چندان خوب و توانایی برای کارکردن در گروه ها و تاثیر متقابل با جامعه عقلایی مشکلاتی را به همراه دارد.
خواب و رویا
یی کمیته حسابداری این است که به وسیله AECC 28 پیشنهاد و توصیه برای بهبود آموزش حسابداری انجام داده است تا آموزش حسابداری را افزایش دهد که برخی از اینها گزارشات ویژه برای آموزش روش تحقیق ها می باشد.
روش های ویژه گزارش دادن دانشجویان که به وسیله AECC پیشنهاد شده اند به شرح ذیل می باشند :
دانشجویان باید فعالیت کاری داشته باشند و دانش آموزان مستقل باحل کردن مسائل بیشتر از طریق اطلاعات جمع آوری شده به گیرنده حالت انفعالی دست می دهد.
برنامه های حسابداری باید افزایش اثربخشی بین دانشجویان و دانشکده ها و توسعه شخصی برای دانشجویان خود داشته باشند.
برنامه های حسابداری باید به صورت مادی طراحی شوند و تغییرات جدید را پشتیبانی کنند.
برنامه های حسابداری باید قدرت افزایش تفاهم ها را در دنیای امروز داشته باشند.
برنامه های حسابداری باید افزایش توانایی دانشجویان را با اثرگذاری های گوناگون برای مردم و برای دانشجویان و ترازهای مالی در معاملات و معاوضات عقلایی را داشته باشد.
برنامه های حسابداری باید قدرت افزایش یک تفاهم را در مقابله کردن با اقتصاد و سیاست و نیروی انسانی در جهان را داشته باشد.
برنامه های حسابداری باید دانشجویان با تجربه را برای ارزش گذاری قضاوت و دادرسی در داوری آماده کند.
شرکت کنندگان آموزش عمومی از آموزش دانشگاه باید پشتیبانی شوند و عوامل پیشرفت آنها را فراهم کنند و باید انگیزه دانشجویان را برای یک آموزش همیشگی و زنده افزایش دهند.

برای انجام دادن توصیه های AECC که مورد سنجش قرار گرفته اند می توان از شش روش ذیل استفاده کرد که به دوره تحصیل حسابداری اضافه شده اند.
A- مشارکت فعال B- شناسایی و حل کردن مسائل ساختاری C- آموزش به وسیله انجام دادن D- گروه کاری
E- کاربرد استفاده از تکنولوژی F- تجدید قوا از ارتباط اساسی و تاثیر مهارت های شخصی
اهمیت بیشتر کلاسهای دانشجویان حسابداری این است که خودشان می خواهند آن را بدست بگیرند این کلاسها با یک آهنگ آهسته شروع خواهد شد و از تجربیات حسابداری در دوره های آینده نیز برای حسابداری استفاده خواهد شد.
با ظهور محیط آموزش مجازی به دانشجویان اجازه داده شده است که برای یک رقابت حسابداری مجازی به طور 24 ساعته هر روزه بدون هرگونه مزاحمت افراد در کلاس درس تلاش کنند. یک نمره مجازی حسابداری تمام و کمال می تواند آسایش دانشجو را در خانه به صورت 100% تأمین کند. به علاوه شرکتها نیز شروع کننده پیشنهاد و ادامه دهنده آموزش مجازی هستند و به صورت جدی برای آموزش کارآموزان و کارمندان خودشان از طریق رقابت های آموزش مجازی تلاش می کنند. سلاوین (2000) پیشنهاد کرد که موارد ذیل درباره آموزش حسابداری انجام شود:
آموزش حسابداری همیشه در حال تغییر کردن است و این حق مسیر آموزش جامعه را از لحاظ ملی افزایش می دهد.
دانشجویان بازرگانی هم اکنون در دانشگاهها و دانشکده هایی که برنامه های نمره دادن را دارند بدون اینکه به دانشگاه بروند ثبت نام کرده اند. و شرکتهای حسابداری می خواهند بزودی کارمندان تازه را از میان دانشجویان غیرسنتی بالغ استخدام کنند.
چهارشرکت بزرگ حسابداری هم اکنون مسیرهای آموزش را برای مقابله با کمبودهای حسابداری به وسیله آماده کردن آموزش حسابداری برای لیسانسهای حسابداری و غیرحسابداری و برای آموزش حرفه ای و همیشگی کارمندان خود که آن را استفاده می کنند ، بکار می برند.
جین کنز (2003) عقیده داشت که دانشکده ها در رقابت اولیه حسابداری باید یک تقدم اولیه از اثربخشی های خودشان را در رابطه با دانشجویان و وسایل اثربخش برای دانشجویان مطرح کنند و فرض های یکسان شامل به کاربردن یک محیط آموزش مجازی می باشد و در تدریس حسابداری باید اندوخته های خودشان را در محیط آموزش مجازی فراهم کند. شیوه های آموزش و تفاوت روش های تدریس حسابداری می تواند در قابلیت دانشجویان حسابداری برای آموختن آنها تفاوت ساز باشد.
انجمن حسابداری آمریکا پیشنهاد کرده بود که آکادمی باید تجربه های آموزش یک دنیای واقعی را به کار ببرد و آنها باید دانشجویان را برای آمدن به سمت آموختن های همیشگی کمک کنند و از شکل سخنراتی تغییر یافته و حل کردن مسائل برای پرسشها و حل کردن مسئله برای ترقی و جلو بردن آنها استفاده کنند. آداب و رسوم مؤسسات این حقیقت را قبول دارند که این ایده و افتخار برای خودشان می باشد که در کرایه دادن موسسه و استفاده کردن از اساتید فرعی چگونه در شروع کلاس تجربیات دنیای واقعی را داخل کلاس درس بیاورند. بانر (1999) تصور کرد که برای اهداف ویژه روش های تدریس ویژه بر اهداف آموزش اولیه نیاز می باشد. و دانشکده های حسابداری نیاز دارند که برای روش های تدریس چند گزینه ای و چند رسانه ای برای آموزش محیطی از اهداف آموزش مختلف و شیوه های گوناگون استفاده کنند.
10- انگیزه دانشجویان مجازی حسابداری از آموختن:
انگیزه های بیرونی و درونی نیز فرض هایی هستند که می تواند باعث پیشرفت دستمزدها و حقوقهای عالی شوند و این انگیزه های درونی یا بیرونی باعث رضایت مندی شغلی می شود که می توانند باعث خود احترامی یا کیفیت زندگی بهتر شود و انگیزه های درونی با انتظارات عالی که برای موفقیت در رقابت های شخصی لازم می باشد، مطابقت دارند.
مک میلین (1998) از یک مقام مسئول نقل قول می کند: که یک دانشجو که هیچ انگیزه ای ندارد ممکن است که ایمان بیاورد به سرنوشت های سخت کوشیدن و اهداف بلند مدت دانشجویان خاور زمین که در دیگران چگونه انگیزه ایجاد کرده اند. کلید توجه داشتن در ساختاری کردن کلاس درس انگیزه است و انگیزه نیز سود بیشتری می دهد برای آنها که زیان کرده اند. به نظر می رسد که دانشگاههای خصوصی برای سرمایه گذاری کردن فرض هایی را برای انگیزه داران دارند و به وسیله ساختن برنامه خوب برای راضی کردن نیازهای دانش آموزان بالغ تلاش می کنند و هم چنین عامل مهم انگیزه سرایی هر دانشجو خود انتظاری وی می باشد.
هارل، کالدول، دوتی(1985) در مطالعات خودشان چنین یادداشت کرده بودند که مدل پیش بینی ها از دانشجویان با انگیزه درست از آب درمی آید و آن دانشجویان با انگیزه برای دانشکده ها نیز موفق تر هستند که با رفتار خودشان دانشجویان دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می دهند.
کارپن تار، فریار، لیپ(1993) فاکتورهای نژادی و جنسیت و انتظارات را که با اهمیت و مربوط به هم هستند مطرح کردند که در اجرای نمایش در رقابت های حسابداری در سه تفاوت محیط ظاهری مؤسسه ای می توانند با اهمیت باشند. در این تشخیص ها نشان داده شد که دو نوع اکثریت و ا قلیت وجود دارد و دانشجویانی را که از نظر قوم شناسی یا نژادی با توجه به انتظارات خودشان در دانشکده ها موفقیت های خوبی را بدست می آورند و در موفقیت های علمی صورت گرفته موفقیت های زیادتری را کسب می کنند گروه اکثریت می

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *