دانلود تحقیق با موضوع روش های تدریس

دانلود پایان نامه

یا خیر ندارند و یا نیاز به محاسبه دارند باید از آنها اجتناب شود زیرا که آنها وام به ما نمی دهند که نیاز به محاسبه داشته باشند. برخی از سئوالات بله یا خیر را می توان توسعه داد و سپس با اضافه کردن کلمات دیگر از آنها استفاده کرد مانند توضیح دادن،چرا، بحث و غیره که این میدان خوب نیز برای دسته بندی تجربیات یک زندگی واقعی داخل کلاسهای مذاکره کمک می کنند.
واگذاری تکالیف خانگی هریک از واگذاریها باید متناوب با اندازه هدف رقابت نه برای شلوغ کاری کردن و زیادکارکردن باشد زیرا که دانشجویان آموزش مجازی احساس بی میلی و نفرت از کار می کنند. به نظر می رسد که اگر تکالیف خانگی متناسب با رقابتهای معمول حسابداری آموزش مجازی باشد تمرینات بهتری ساخته خواهد شد. این ممکن است که یک ایده خوب باشد که دانشجویان آماده را با نمونه مسائل، مثل تعیین کار خانگی که آنها باید جواب دهند آشنا کند همچنین تمریناتی که توسط اساتید ارائه می شود باید یک اطمینان راحت وجود داشته باشد که دانشجویان می توانند آنها را مانند مثال های واقعی حل کنند. تکالیف خانگی باید بر مبنای ظاهر مسئله، اوضاع، مسائل و تجربه ها برای مهارتهای فکرکردن بحرانی آماده دسته شوند.
امتحان / کوایز از امتحان یا کوایز برای ارزیابی فهمیدن دانشجویان از موضوعی که در کلاس پوشش داده شده است استفاده می شود. برخی از دانشگاهها از یک امتحان کوچک هفتگی برای یادآور ساختن ذهن دانشجویان برای خواندن واقعی که برای خواندن اصلی لازم است استفاده می کنند. و برخی از دانشگاهها از یک امتحان میان ترم و یا امتحانات پایانی برای ارزیابی موضوعات و اهداف رقابت ها استفاده می کنند.

جدول شماره 2
ابزارهای تدریس استفاده شده به وسیله دانشکده آموزش مجازی حسابداری:
سخنرانی/تفسیرات اساتید سخنرانی باید بر مبنای تجربیات زندگی واقعی ترکیب شده باشد و مانند کتابهای درسی محیط حرفه ای رضایت دانشجویان را به هر شکل فراهم کنند.
نمایش میکروسافت پاورپونت میکروسافت پاورپونت استفاده های مفیدی دارد. بیشتر ناشران کتابهای درسی حسابداری میکروسافت پاورپونت را آماده کرده اند تا برای هریک از فصول درسی که با تفسیر و نظریه همراه نباشد از آن استفاده کنند.
اعلامیه ها/پیام های تخته سیاه دانشکده ها اعلامیه ها را برای مرور خلاصه فصل هفته قبل یا برای مرور خلاصه هفته بعد استفاده می کنند. تشویق دانشجویان برای انجام تکالیف بهتر و مذاکره یک موضوع قطعی را که در مدت هفته پوشش داده شده است بسیار مفید می باشد.
لیست های انتظارات واگذاری تکالیف خانگی برای یک هفته و ماندن دانشجویان درباره سمینار زنده آنها و صحبت ها یا ساعت اثرگذار را استاد مشخص می کند.
حالت آنالیز انفرادی حالنت آنالیز انفرادی در وقت های اضافه استفاده می شود و بدین صورت که واگذاری کار خانگی برای دانشجویان که توسعه یافتگی بیشتری دارند درباره تفکرات بحرانی و مهارتهای نوشتن دانشجویانی می باشد که توانایی بیشتری بدست آورند.
گروه یا تیم طرح و نقشه بسیاری از دانشکده ها و دانشگاهها از گروه های طرح و نقشه استفاده می کنند زیرا که در این دنیا ی حرفه ای خیلی از اوقات مردم یا جامعه برای کار یک تیم را برای انجام دادن کارها دارند. که فقط هزینه تأسیس آن لازم است و سپس توسط یک مدیر هدایت می شوند و آنها می توانند گروه کاری باشند که در شرایط سخت مشکلات را برطرف نمایند و این گروه ها در ارزیابی ها و کارهای واقعی و هم چنین مشاوره کمک می نمایند و استفاده کردن از یک تیم بررسی کننده ممکن است استفاده های مفیدی در تعیین کردن دانشجویان انفرادی برای تکالیف خانگی و یا واگذاریها کمک کنند.
مسائل نمونه خیلی از اساتید از مسائل نمونه در حسابداری برای دانشجویان آماده با تمرینات اضافی و اثبات کردن یک محاسبه ویژه استفاده می کنند که در حسابداری تمرینات بهتری ساخته شود و همچنین تمرینات دانشجویان انتظارات بیشتری را درباره درک و فهم آنها مشخص می کند.
میکروسافت اکسل خیلی از ناشران کتب درسی و اساتید و دانشجویان آماده از میکروسافت اکسل برای تکمیل کردن واگذاری تکالیف خانگی استفاده می کنند. و دانشجویان از یک بشقاب آموزشی استفاده می کنند زیرا که آنها شبیه حالتهای کار واقعی می باشد و به دانشجویان کمک می کند که انتظارات خود را افزایش دهند و در مقابل داشتن امکانات و فرم یک مسئله هرکدام می تواند خیلی از صرف کردن وقت را وقتی که داشتن وقت برای محاسبه جوابهای مسائل ضروری است را برطرف نماید.
وقتی که از 25 نفر مشارکت کننده در همین بررسی پرسیده شده بود که چگونه تفکرات شما برروشهای تدریس شما اثربخش هستند؟
23 نفر (92%) از اعضاء دانشکده بناکردند فهرست روشهایی را که در جدول شماره 1 قید شده است به استثناء سه نفرکه آن را باور نداشتند و این مشارکت کنندگان روش های تدریس ذیل را برای اثربخشی بیان کردند:
1- این عقیده من هستند که روش های من خیلی اثربخش و اولیه هستند. زیرا که من از روشهایی برای تدریس استفاده می کنم که رشد داشته اند و به وسیله اساتید مجرب و کارآزموده که 20 سال سابقه آموزشی دارند توسعه پیدا کرده است . و آموزش مجازی یک وسیله خیلی خوب و اثربخش برای آموزش حسابداری می باشد.
2- من فکر می کنم که من اثربخش هستم. و من تمایل زیادی به قرعه کشی و ریزمطالب دارم زیرا که این گام مرا برای توضیح دادن اشیاء کمک می کند و به نظر می رسد که این راه برای رسیدن به هدف یک راه میانبر از میان دیگر راه ها باشد.
3- من فکر می کنم که روش های استفاده شده خیلی اثربخش هستند. به نظر دانشجویان برای تعهدات بیشتر کلاسهای درس چهره به چهره مفیدتر می باشد.
اثربخشی ها و ارزیابی ها غالباً و بیشتر به وسیله بررسی یا امتحان پایان ترم که همه موارد غلط خط زده می شود به پایان می رسد و اینکه چقدر دانشجویان در سراسر کلاس های درس حضور داشته اند مشخص می شود در جدول شماره 3 فهرستی از پاسخ های دانشکده ها برای اثربخشی روش های تدریس شده تهیه شده است.

جدول شماره 3
جواب های دانشکده برای اثربخشی روش های تدریس:
پاسخ دهنده این عقیده من است که روش های من خیلی اثربخش و اولیه است زیرا که من روشهایی برای تدریس استفاده می کنم که رشد داشته باشند و قبلاً توسط اساتیدی که 20 سال سابقه تجربه آموزشی دارند توسعه یافته است و آموزش مجازی یکی از وسایل خیلی اثربخش برای تدریس حسابداری می باشد.
پاسخ دهنده من فکر می کنم که تنوع رقابت های مادی و مبارزات تحویل شده واگذار شده دانشجویان من برای مشارکت پیوسته و مکرر می باشدکه این روش های آموزش را که توسط من اثربخش خواهند بود، افزایش می دهد.
پاسخ دهنده من حدس می زنم که آنها بیشتر اثربخش هستند. من شکل واکنش خوبی از دانشجویان خود بدست آورده ام مانند رعایت کردن مثالهای واقعی زندگی که من فکر می کنم که آن شکل آموختن برای آنها باشد.
پاسخ دهنده من فکر می کنم که روش های استفاده شده خیلی اثربخش هستند. به نظر دانشجویان امکان تعهدات بهتر در کلاسهای چهره به چهره سنتی بدست می آید.
پاسخ دهنده من یک روش رشد یافته و اثربخش دارم که تقریباً شش سال است که از این روش خیلی اثربخش استفاده می کنم.
پاسخ دهنده من فکر می کنم که فعالیت برای پیام تخته خیلی اثربخش است به نظر می رسد که صحبت های مجازی زیان کمتری در کلاسهای بزرگ دارد، آنجا نیز بیشتر عبورها کوتاه شده است و در آنجا خیلی از افراد از یک وقت مجازی برخوردار هستند.
پاسخ دهنده خیلی اثربخش من برای خیلی از گفتگوها و ابلاغ ها روشهایی دارم که گاهی اوقات در ملاقات ها استفاده می کنم و برای نیازهای کلاسهای دانشجویان انفرادی از این روش استفاده می کنم .
پاسخ دهنده من فکر می کنم که من اثربخش هستم من به قرعه زدن و مطالب ریز تمایل دارم که این گام مرا برای توضیح دادن اشیاء کمک می کند به نظر من این نوع انتخاب روش یک راه از میان راه های زیاد می باشد.
پاسخ دهنده منصفانه اثربخش. دانشجویان من شرایط عالی و آگاهی کامل به درجه بندی من دارند.

14 – شیوه های آموزش دانشجویان:
وقتی که در همین بررسی قبلی از اعضای 25 دانشکده پرسیده بودند که اگر آنها به شیوه های آموزش دانشجویان خودشان نگاه کنند و در نظر داشته باشند که روش های آنها به عنوان روش تدریس آموزش مجازی حسابداری انتخاب شده است چه نظری دارند؟ نوزده دانشکده (76%) بیان کرده بودند که آنها آموزش لازم را دیده بوده اند و شش دانشکده (24%) پاسخ داده بودند که آنها آموزش لازم ندیده اند و دو نفر چنین بیان کرده بودند :
1- بیشتر دانشجویان آموزش مجازی دانش آموزان بالغی هستند که آنها آموختن را برای امروز و کاربرد و استفاده را برای فردا می خواهند در یک محیط آموزش مجازی دانشکده ها نیاز دارند تا دانشجویان را برای آمدن بیشتر به سمت آموزش مجازی راهنمایی کنند و یا اینکه نقش آسان کننده را اساتید داشته باشند و تشویق کردن دانشجویان را برای گرفتن تعهد از فرایند آموزش آنها انجام دهند و بیشتر دانشجویان آموزش مجازی تجربیات آموزشی خود را برای خودشان نگه می دارند. 2- مپاسخ دهنه دیگری اظهار کرده بود که موارد ذیل راه های متفاوت هریک از تصورات با اهمیت می باشد : بله، شما یک تعدادی از راه های متفاوت را برای نشان دادن هریک از مفهومات و انتظارات دارید. یکی ممکن است از یک سخنرانی برای درک و فهم استفاده کند در صورتی که دیگران نیاز به مسئله ای دارند که در بیرون کار شده است زمانی که یک سوم کوشش را برای حل کردن مسائل خودشان در بیرون نیاز دارند. نمونه جوابها در جدول شماره 4 تنظیم شده است.
جدول شماره 4
پاسخ های دانشکده برای شیوه های آموزش دانشجویان مجازی:
مشارکت کننده 10 بله، من دانشجویانی را می شناسم که از وسایل سمعی و بصری برای آموزش خود استفاده می کنند. من کوشش می کنم که برای حل کردن مثالها از هر دو روش سمعی و بصری استفاده کنم.
مشارکت کننده 11 آن برای آنان سخت است که دانشجویان به صورت انفرادی شیوه های آموزش مجازی را فرا بگیرند. اگر من به دایره تماس گرفته بودم این را گوشزد می کردم من می توانم فهمیدن بیشتری را آشکار کنم که چه چیزی آن دختر یا پسر برای بدست آوردن اهدافشان از میان کلاسها نیاز دارند یکی از آنها شناخت است آن حقیقتی آسان برای وفق دادن حالتهای گوناگون می باشد.
مشارکت کننده 12 من سعی می کنم در هر وقت امکان دهی کنم سیستم آموزش مجازی خیلی قشنگ و جدی است برای آن که دانشجویانی مسئولیت پذیر هستند که آموخته های خودشان را توسعه دهند این توسعه دادن در نوع خودش خوب است که شیوه آموزش دانشجویان فعال باشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه :تفاوت های جنسیتی

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مشارکت کننده 13 تعیین، شکل جوابها برای دانشجویانی می تواند نقطه کمک به کلاسها باشد برای مثالهایی که می خواهند بگویند که چگونه عمق آن را برای ادامه دادن موضوع ویژه مشخص می کنم.
مشارکت کننده 14 بله، من گمان می کنم که شما بیشتر از این انجام می دهید. بیشتر دانشجویان آموزش مجازی دانش آموزان بالغ هستند. در یک محیط آموزش مجازی نیاز اساتید به راهنمایی کردن دانشجویان برای آمدن به آموزش مجازی می باشد یا اینکه نقش آسان کننده آموزش مجازی را داشه باشند. تشویق کردن دانشجویان باعث تغییر دادن فرایندهای آموزش خودشان می شود.
مشارکت کننده 15 بله، شما تعداد زیادی راه های متفاوت برای شناخت دارید که هریک مفهوم با اهمیتی دارد. یک راه فهمیدن سخنرانی است زمانیکه دیگران نیاز به دیدن مسائل کارشده در بیرون دارند. زمانی که یک نیازهایی را برای کوشش کردن کار بیرون برای حل کردن مسائل خودشان دارند.
مشارکت کننده 16 من پیشنهاد می کنم به دانشجویان که هرکدام یک ساعت را انتخاب می کنند و من به زودی دانشجویانی خواهم داشت که چگونه پیشنهادهای مرا برای توسعه و بهبود آموزش خود جدی بگیرند. ما می خواهیم یک ساعت صرف کنیم و حل کردن مسائل را با همدیگر انجام دهیم و زمانیکه که ما آنرا انجام می دهیم من نقشه هایی برای مفهومات اثربخش دارم و آنها یک قدردانی واقعی و خوب از وقتی که من برای آنها صرف می کنم انجام می دهند.
مشارکت کننده 17 بله، مخصوصاً برای شروع کار رقابت های حسابداری عادلانه است. من سعی می کنم که کلماتی را در ترم ها استفاده کنم که آنها بتوانند برای یک شخص اساسی و مهم گزارش تهیه کنند.
مشارکت کننده 18 برای یک نمره اگر کلاسها کمتر برای رقابت آماده شده باشد پس می خواهم به طور نمونه با حداقل یا حداکثر پست های آموزشی کوتاه جواب دهم. در فضایی از ترقی کلاسها شیوه من ممکن است بیشتر سقراطی باشد مانند شکل درخواست کردن اطلاعات از دانشجویان که سقراطی به نظر می رسد.
مشارکت کننده 19 بله. دانشجویان آموزش مجازی مطالعات خود را برای خودشان نگهداری می کنند و کس دیگری نمی تواند از آن استفاده کند. برای این من دوست دارم برای واکنش ریزآماده از تکالیف خانگی استفاده کنم. برخی از دانشجویان ممکن است که در جلسات مذاکره خجالتی باشند و من می خواهم تشویق کردن را برای صحبت بالای بیشتر آنها ادامه دهم.
مشارکت کننده 20 من به وسایل سمعی و بصری آگاه هستم که در دانش آموزان تحرک ایجاد می کند. در یک محیط آموزش مجازی من از عکس ها و شکل های عظیم استفاده می کنم برای اضافه شدن تأییدات خودم برای سودبخشی به دانش آموزان سمعی و بصری استفاده می کنند. من از وسایل سالم استفاده می کنم و هریک باید برای دانش آموزان بیشتر فایده داشته باشد و من شناختی انجام می دهم که چگونه من باید باعث حرکت و جنبش دانش آموزان در یک محیط آموزش مجازی باشم.
15- روش های مطلوب و نامطلوب تدریس برای دانشکده:
وقتی که از اعضای هیئت علمی 25 دانشکده آموزش مجازی حسابداری در ایالات متحده پرسیده شده بود که نظر شما درباره روش های تدریس مطلوب چیست؟ جواب داده بودند که روش سقراطی، سمینارها، ارتباط همزمانی و غیرهمزمانی روش های مطلوب ما هستند. روش هم زمانی نیزیک روش مطلوب است زیرا که این روش به دانشکده ها برای حل کردن مسئله و مهارتهای تفکر کردن بحرانی کمک می کند. استفاده از یک سمینار و یا صحبت خوب است زیرا که راهی برای رسیدن به واکنش های فوری می باشد و مفهومات مذاکره را در میان دانشجویان و دانشکده ها و دانشجویان و مسائل حسابداری را می توان دید که بیرون از کلاس و تخته سیاه کار شده است.
برخی از روشهایی را که دانشکده ها دوست دارند روش های تدریس غیرهم زمانی بوده اند که انعطاف پذیر در وقت و یا تاریخ می باشند. و به مشارکت کنندگان و به دانشجویان اجازه می دهد که وقت بیشتری را برای تصمیم گیری در جوابها داشته باشند. یک مشارکت کننده مذکور نیز موارد ذیل را درباره روش های تدریس غیرهم زمانی بیان کرده است: من پیام غیرهم زمانی تخته را که بهترین روش ارتباط می باشد دوست دارم زیرا که این روش به همه کس اجازه می دهد که انعطاف پذیرتر باشند و فرصت بیشتری را به پاسخ دهندگان برای جواب ها می دهد و هم چنین فرصت برنامه ریزی کار را نیز به همه کس می بخشد.
این روش به دانشجویان و اعضا دانشکده وقت بیشتری برای صدور افکار و اندیشه و مشارکت فعال خودشان و سئوالات می دهد. جواب های واقعی برای این پرسش ها در جدول شماره 5 تنظیم شده است.
و هم چنین وقتی که از مشارکت کنندگان پرسیده بودند که درباره روش های تدریس نامطلوب نظر بدهند که آنها بیان کردند که آن روش های نامطلوب صحبت مجازی و رشته مذاکره می باشند. و شگفت انگیزی برخی از مشارکت کنندگان این بود که آنها در نمره دادن مطلوب تکالیف خانگی آموزش ندیده بودند اما بدیهی بود که آن یک ابزارلازم ارزیابی برای رقابت های آموزش مجازی حسابداری می باشد. یکی از مشارکت کنندگان بیان کرده بود که موارد ذیل رعایت کردن نمره دادن می باشد: من دوست ندارم نمره دادن ارزیابی های کار خانگی را که برای من چند جمله از میان علاقه مندان و دوست داران به ایمیل می باشد. من می دانم که این کار در حسابداری لازم است ولی می تواند به صورت یک کار عادی ارائه شود و من یقین

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درمورد تحلیل اطلاعات

پاسخی بگذارید