حل تعارضات و مشکلات و هدایت پروژه توسط مدیر پروژه

حل تعارضات و مشکلات و هدایت پروژه توسط مدیر پروژه

در اغلب پروژه های خرید و نصب سیستم (از طراحی سیستم به سفارش مشتری یا خرید سیستم های آماده تجاری) این مساله وجود داردکه شخصی به عنوان تصمیم گیر پروژه (رابط مشتری با طراح یا عرضه کننده سیستم) از طرف مشتری معرفی نمی شود و کلیه مدیران و کاربران سیستم نقش تصمیم گیر پروژه را ایفا می کنند. ساده انگاشتن چنین امر مهمی در اغلب موارد، پروژه های طرح و استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان را با بحران های جدی روبه رو می سازد چرا که در این حالت سلایق گوناگون کاربران مختلف به عنوان تصمیم گیر پروژه در مسیر طراحی و استقرار سیستم اعمال می گردد و موجب بروز تعارضات بی شماری میان کاربران و سازمان فروشنده سیستم می شود. به علاوه این مساله می تواند منجر به بروز مقاومت در کاربران نهایی سیستم در پذیرش آن گردد.

از سوی دیگر یکی از علل بروز مشکلات در  سازمان ناشی از ترس گروه ها و یا افراد سازمان مشتری در برابر تغییرات حاصل از استقرار سیستم است که می تواند از احساس مورد تهدید واقع شدن آن ها به سبب نیاز به تغییرات ساختاری سازمان (از جمله ایجاد یک بخش متمرکز بر سیستم و پر رنگ شدن واحد فناوری اطلاعات در سازمان) با استقرار سیستم، ناشی شود. از آن جا که تحولات و تغییرات بسیار ناشی از پیاده سازی این سیستم در سازمان ها منجر به نارضایتی عمومی از وضعیت موجود می گردد، سازمان مجبور به تغییر شرایط برای بهبود وضعیت موجود می شود که این امر خود سبب تغییرات بزرگتر و بیشتر می شود و می تواند منجر به ایجاد احساس ترس از استقرار سیستم گردد. بنابراین، پیاده سازی ERP باید به عنوان یک فرایند تغییر تکاملی که بر سازمان اثر گذار است دیده شده و باید با هدف قابلیت پاسخ گویی به تغییرات اهداف و شرایط صورت بگیرد (Rose and Kraemmergaard, 2006). بر این اساس مدیر پروژه باید به عنوان فردی مسئول و متعهد در پروژه، نسبت به شناسایی و رفع به موقع مشکلات و هدایت پروژه اقدام نماید.