جنبه های مثبت تدریس خصوصی ریاضی در فضای مجازی

جنبه های مثبت تدریس خصوصی ریاضی در فضای مجازی

 
مهمترین مزیت آموزش آنلاین تدریس خصوصی ریاضی برای معلم ها این است که یک محیط آنلاین مستقل از زمان و وابسته به مکان است. آموزش آنلاین راحتی و راحتی را فراهم می کند انعطاف پذیری برای معلم ها. کار کمتر خواستار محیط ، معلم ها را قادر می سازد در کنفرانس ها شرکت کنند ، مقالات حاضر ، استخدام آموزشگاه. معلم های که آموزش دوره های آنلاین تدریس خصوصی ریاضی را می توان با کسانی که مقایسه می کنند ارتباط از راه دور طبق مطالعه ۲۵ درصد از کارکنان گزارش داده اند کار در زندگی شخصی و خانوادگی دخالت می کند. عضوی از دانشکده آموزشگاه نیز نتیجه گرفت گزینه های انعطاف پذیر کار به افزایش متصل می شوند تولید ، انعطاف پذیری بیشتر در محیط کار و کاهش می یابد فضای اداری نیاز دارد این طرف خوبی است آموزش آنلاین محدودیت ها را کاهش می دهد و افزایش می یابدتنوع در بین جمعیت دانش آموزی. طیف گسترده ای از جغرافیای دانش آموزی ، فرهنگ ها ، پیشینه ها و سنین را به ارمغان می آورد ایده های جدید و مقدمات موضوعات معرفی شده در این دوره. دانش آموزان در این دوره می توانند چیزهای زیادی کسب کنند چشم انداز وسیع تری در مورد موضوعات مورد نظر وجود دارد یک محیط یادگیری غنی تر.
با این حال تدریس خصوصی ریاضی ، برای استاد وظیفه توسعه و برگزاری کلاس آنلاین ، بخش قابل توجهی از آنها زمان لازم خواهد بود اگرچه آموزش مبتنی بر وب ارائه می دهد انعطاف پذیری مربیان و راحتی به آنها تعیین برنامه تدریس آنها ، زمان مورد نیاز است بیشتر برای آموزش یک دوره در قالب آنلاین از برای آموزش یک دوره به صورت چهره به چهره مطالعه ای انجام داد که زمان انجام داد مقایسه بین یک دوره تدریس آنلاین و یک دوره تدریس در چهره به چهره (همان کلاس و همان کلاس مدرس) وی ادعا می کند ، مقدار زمان صرف شده است تدریس آنلاین بیش از دو برابر زمان صرف شده بود تدریس در کلاس . در ادامه اظهار داشت که این مقدار به نظر می رسد زمان سپری شده برای تدریس یک دوره آنلاین افزایش می یابد بطور مستقیم با تعداد دانش آموزانی که ثبت نام کرده اند.
تفاوت عمده در زمان اضافی صرف شده در تدریس خصوصی ریاضی تا حد زیادی ناشی می شود برای برقراری ارتباط با دانش آموز (ایمیل ارسال وقت ، زمان) صرف پاسخ دادن به سؤالات دانش آموزان). معلم ها آموزشگاه آنلاین این موضوع را یافتند دوره ها زمان بیشتری برای برگزاری دوره نسبت به دوره های سنتی دارد. معلم ها آنلاین زمان بسیار زیادی را صرف می کنند پاسخ به سؤالات فردی که می توان از آنها استفاده کرد کلاس در یک محیط رو در رو. بعلاوه یادگیری چندین نرم افزار سیستم مدیریت دوره بسته ها به استفاده از منحنی یادگیری از زمان نیاز دارد. بحث و گفتگو با دانش آموزان می تواند ۲۴/۷ برگزار شود و دانش آموزان انتظار دارند بازخورد فوری آنلاین. آموزش آنلاین جعبه پاندورا را برای شما باز می کند معلم ها بسیاری از بدی های این جعبه ماده است از عدم تعامل بدنی بین دانش آموز و معلم ارزش این مقاله را بیان کردند تعامل جسمی انسانی همانطور که مربوط به آموزش است ، بدون تماس چشمگیر انسان ، دانش آموزان ممکن است به دنبال این باشندبا حداقل تلاش ممکن و آنها را بدست آورید یادگیری و کیفیت دوره آنلاین رنج می برد.