اصول پایه‌ای در بازاریابی – اصل ۲: بگذارید مشتری جلوتر از شما حرکت کند!

اصول پایه‌ای در بازاریابی – اصل ۲: بگذارید مشتری جلوتر از شما حرکت کند!

اگه مشتریان بخوان کفش قرمز بخرن و شما به دلیل اینکه انبارتان پر از کفش سفیده تلاش می کنین به اون ها کفش سفید بفروشین، به احتمال زیاد موفق نمی شید. هنوزم شرکت هایی هستن که پیام و اجناس شون رو به مشتریان تحمیل می کنن. به چه دلیل؟ با «» همراه باشین:

یکی از دلایلی که مردم در راس شرکت ها قرار می گیرند به خاطر نیاز به قدرت اون هاست. شرکت ها دوست دارن بر دنیا موثر باشن و از دیدن تاثیرشون بر بقیه و آمار فروش لذت می برند. از این رو بغل دستی نشستن و سپردن قدرت به دست مشتریان براشون سخته.

یکی از راه های مقدم کردن مردم، به کار گیری است. اگه فکر می کنین ارتباطات بازاریابی راهی واسه گفت و گو با مشتریاس، پس تحقیق کنین مردم در کجا دوست دارن چی رو بشنون یا نشنوند و محصول و ارتباطات شما همون چیزیه که می خواهند بشنون. اگه باهوش باشین، محصول و ارتباطات شما متأثر از خواسته ی هستش.

  • Follow

پاسخ دهید