اصول بازاریابی – اصل ۷: وقتی دیگران این ور می‌روند شما آن ور بروید

اصول بازاریابی – اصل ۷: وقتی دیگران این ور می‌روند شما آن ور بروید

مغز آدم به گونه ای طراحی شده که به چیزای جدید و متفاوت توجه کنه. واسه اینکه مطمئن شید آگهی شما در انبوه آگهی ها دیده می شه، باید فرق داشته باشه. این کار جربزه می خواهد و لازمه داشتن نگرشی فرق داره. واسه اینکه مطمئن شید آگهی شما با هر شرایط و با هر رسانه ای (تبلیغات تلویزیونی، چاپی، وب سایت، بروشور و…) دیده می شه از استفاده کنین. با همراه باشین.

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZAG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

ZIG

در جدول بالا کدوم کلمه اول جلب توجه می کنه؟

۴ راه واسه بهتر دیده شدن ارتباطات بازاریابی

این چهار کار به شما کمک می کنه تا ارتباطات شما دیده شن:

  • چیزی به درد بخور یا در رابطه ارائه کنین که ارزش توجه کردن داشته باشه.
  • ایده یا آگهی غیرمعمولی بسازین که جدید وغیر منتظره باشه.
  • و رسانه رو محدود کنین و به اون ها پیام بفرستید.
  • از بازاریابی رخصتی استفاده کنین.

بازاریابی رخصتی (Permission Marketing) روشی ست که قبل از فروش محصول با اجازه مشتری، درباره اون یا ، اطلاعات ارائه می کنین. روشی که حریم شکن و منقطع کننده ی افکار قبلی مشتری نیس.

 

 

  • Follow

پاسخ دهید