اصول بازاریابی – اصل۳: همه چیز را یکی و هم‌راستا کنید!

اصول بازاریابی – اصل۳: همه چیز را یکی و هم‌راستا کنید!

مشتریان، یکدستی رو دوست دارن. دوست دارن به قولی که دیروز دادین امروز و فردا هم وفادار باشین. دوست دارن واسه چیزی که امروز شاخص هستین در آینده هم باشین. به دنبال برنده هایی هستن که به چیزی که ارائه می کنن اعتماد داشته باشن.

از این رو باید همه چیز رو یکی کنین. محصول، قیمت، تبلیغ و موقعیت ها، وعده های بازاریابی، تحویل محصول و خدمات رو کامل کنین. پیامی رو که از راه رسانه ها و افراد جور واجور ارسال می کنین، کامل و تو یه جهت بسازین (شکل های جور واجور پیام های تبلیغاتی رو ببینین). نوع آدمایی که استخدام می کنین، موقعیت سازی، برندسازی و پیام دهی رو یکی کنین. با «» همراه باشین:

مثال:

اگه برند خودرویی ایمن هستین، از فروش یا تبلیغات یه خودروی مسابقه یا اسپورت دوری کنین. شعار، طراحی، تصویرسازی، تن صدا و لحن گویش و شخصیت افراد رو در آگهی ها همسان کنین. مطمئن شید که همه یه آهنگ رو می خونن (هویت برند و هویت چشمی برند رو بخونین). این همسان سازی، به اصطلاح، برابری هدف دار (Strategic Alignment) نامیده می شه.

برابری هدف دار یعنی ماموریت، دیدگاه ها، ارزش ها، فرهنگ شرکت، روش هدف دار موقعیت سازی، محصول، قیمت گذاری، استخدام، برندسازی، پیام دهی و طراحی همه برابر باشن. یعنی همه به یه نتیجه می رسند و علیه همدیگه عمل نمی کنن. سهام داران، کارمندان و مشتریان، شرکت هایی رو که روش هدف دار شباهت دارن دوست دارن.

روش هدف دار های شما با همدیگه رقابت می کنن و موجب پریشونی و گیجی مشتری می شن؟ یا تو یه راه هستن و همه به یه نتیجه می رسند؟

این ایده، «ارتباطات بازاریابی کامل (Integrated Marketing Communications)» نامیده می شه و وقتی صورت می گیرد که تموم برنامه های ارتباطات بازاریابی شما یه پیام رو ارسال و تقویت می کنه.

ارتباطات بازاریابی کامل، یعنی تموم بخش های ارتباطات بازاریابی از محصول تا پیام دهی تا جزییات طراحی، با هم متناسب باشن و یه پیام رو در رسانه ها به طور متمرکز تقویت کنن. ارتباطات یکدست موثرتر از ارتباطات جور واجور و متفاوت هستن، چون با تکرار و ترتیب یه پیام رو تقویت می کنن.

  • Follow

پاسخ دهید