اشتباهات مهلک بازاریابی و تبلیغات – بخش ۳: تنوع بیش از حد!

اشتباهات مهلک بازاریابی و تبلیغات – بخش ۳: تنوع بیش از حد!

یکی از ویژگی های طبیعت آدم اینه که تلاش می کنه «کسی رو با چیزی نشون کنه» و دیگه اینکه باور داره «ایده های خودش بهتر از دیگرونه» اما طبیعت آدم خیلی از تبلیغات موثر و اثبات شده رو تخریب کرده! با «» همراه باشین.

ساختن تبلیغ موثر بسیار مشکله. به صورت میانگین در همه مشاغل، تبلیغاتی که با هزینه های زیاد ساخته می شن ۶۰۰ درصد بیشتر از تبلیغات کم هزینه در موثر هستن. این یه مزیت رقابتی فوق العاده س. اگه فکر می کنین مدیران به هر قیمتی، تبلیغاتی رو که جواب می دهد حفظ می کنن سخت از مرحله پرتین! یا تیم سازنده ی جدید، تحمل تبلیغ قدیمی رو ندارن؛ چون مطمئن هستن که بهتر از اون رو می تونن بسازن. از این رو اون چه رو که قدیمی ست کنار می گذارن و تبلیغی جدید می سازند، در نتیجه اعضای تیم اصلی که علم برند، روش هدف دار مصرف کننده و تحقیق رو در اختیار دارن به خاطر تعهدی که به تبلیغ دارن تیم جدید رو ترک می کنن.

این کار فوق العاده اشتباهه؛ چون تموم هزینه هایی که صرف بررسی و تحقیق در ساخت تبلیغ شده، تموم آگاهی های بوجود اومده تو ذهن مشتری، تموم شناخت برند و تموم دست کم خطری که یه تبلیغ موثر ارائه می کنه، همه از پنجره دور ریخته می شن!

این موضوع نه فقط موجب زیان مالی نمی شه، از اون جایی که تبلیغات موثر در کوتاه مدت، موجب افزایش فروش و در دراز مدت، موجب ایجاد اعتبار برند می شه و مردم مثل خونه ی خود، در مورد برند حس و باور مالکیت می سازند، تغییرات همیشگی در تبلیغ موجب پریشونی و گیجی و نابود کردن مشتریان می شه.

شرکت هایی که دائم مدیران برند و آژانس های تبلیغاتی رو تغییر میدن، مالکیت برند و ارزش های رو از دست میدن. این تغییرات موجب می شه مشتریان نسبت به شرکت سردرگم شن:

  • این برند چیه؟
  • این ها چه کسائی هستن؟
  • چی رو نشون میدن؟

هیچ وقت مشتری خود رو سردرگم نکنین!

  • Follow

پاسخ دهید