پیش نیازهای فرآیند مدیریت مشارکتی

– پیش نیازهای فرآیند مدیریت مشارکتی استقرار و مدیریت مشارکتی مسلماً فرآیندی نیست که با یک دعوت ساده به مشارکت در تصمیم گیری ها از سوی مدیریت ارشد سازمان صورت پذیرد. 1- ایجاد موقعیت... متن کامل

Read More

رفتار شهروندی سازمانی در علم روانشناسی

      2-2-2- رفتار شهروندی سازمانی   هر چند واژه شهروندی سازمانی اولین بار به وسیله اورگان و همکارانش در سال 1983 میلادی به کار گرفته شد، ولی قبل از او افرادی همچون کتز و کان با تمائز... متن کامل

Read More

تاثیر خود کارآمدی بر فرایندهای انگیزشی

مفهوم خود کارآمدی: .عوامل زیادی بر موفقیت افراد در زندگی موثر است.خود کار آمدی به عنوان یک عامل شناختی می تواند به افراد کمک کند ومسیر رسیدن به موفقیت را برایشان هموار سازد.بنابراین... متن کامل

Read More