دانلود مقاله با موضوع فیزیولوژی، فشار بخار آب، استان خوزستان، تولیدات کشاورزی

خشکی بیشتر مورد توجه است. (Allakhverdiev et al.,2002) مطالعه عوامل تنش زا باید بصورت جامع انجام شود، چرا که این عوامل خود روی دیگر عوامل محیطی اثر نموده و آثار ناشی از آن ها را تشدید یا تقلیل... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، اعتمادپذیری

توجهی خواهندبود. ۴-۴-۶ استفاده از اطلاعات زمینه در پیشنهاددهندهها نسل فعلی سیستمهای پیشنهاددهنده در فضای دوبعدی User×Item، یعنی فضایی شامل کاربر و اقلام به تخمین امتیازات میپردازد.... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع انعطافپذیری، بازیابی اطلاعات، ارزیابی توان، دانشجویان

خصوصیات دامنه موردبحث تولیدشوند. البته این مجموعه دادهها هرچقدر هم که دقیق تولید شدهباشند، نمیتوانند طبیعت کاربران و دادههای حقیقی را منعکس کنند. علاوهبر آن ممکن است با شرایط یک... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع یادگیری ماشین، ارزیابی عملکرد، روشهای ارزیابی، مزایا و معایب

مبتنیبرکسینوس، با تغییراتی چون رایگیری پیشفرض۱۰۷، معکوس فراوانی کاربر۱۰۸، تقویت وضعیت۱۰۹ و پیشگویی وزن اکثریت۱۱۰، توسعه دادهشدهاند. در روش دیگری که برای بهبود کیفیت سیستمهای... متن کامل

دانلود مقاله با موضوع علف های هرز، مواد غذایی، فیزیولوژی

سانده و باعث بهبود بنیه بذر و رشد گیاهچه می‌شود(جلیلیان و خدابنده۱۳۷۵). همچنین اثرات سودمند تیمار کردن بذر در فعالیت‌های مزرعه‌ای در گیاهانی مثل گندم، چغندرقند، ذرت و سویا... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع بازیابی اطلاعات، تحلیل محتوا، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی پیرسون

معادله، fz,j برای تمام کلمات کلیدی kz که در متن dj ظاهرشدهاست، محاسبه شده و ماکزیموم آنها انتخاب میشود. مشکل این روش این است که بعضی از کلمات کلیدی در اسناد زیادی تکرار میشوند و در... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع بازیابی اطلاعات، یادگیری ماشین، تجارت الکترونیک، ایجاد و توسعه

دیگر از شاخههای علوم کامپیوتری موردتوجه قرارگرفتهاند. در این فصل مروری بر تعاریف موجود از زمینه ارائهشد. تعاریف به دو دسته کلی تعاریف پارامتریک و تعاریف کلی تقسیم شدند. تعاریف... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتبی، عوامل انسانی، سلسله مراتب، تعاملات اجتماعی

استفادهکرد، آنگاه اطلاعات مزبور، جزء زمینه بهشمار میرود. بهعنوان مثال، عمل اضافه کردن لیستی از وزنها در یک صفحه گسترده را درنظر بگیرید. موجودیتهایی که در این مثال وجوددارند عبارتند... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، توانایی ها

نمایند. این سیستمعامل، زبانهای برنامهنویسیای چون جاوا، c++ و c را پشتیبانی میکند. ۲-۶-۱ زبانهای برنامهنویسی موبایل در ادامه چند مورد از زبانهای برنامهنویسی که به آنها اشاره شد، به... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع تلفن همراه، پیام کوتاه، شرکت های تولید کننده، رابط کاربر

ماهواره تعیین می گردد. حال این عمل را با داده های دریافتی از چند ماهواره دیگر تکرار می کند و بدین ترتیب محل دقیق گیرنده را با اختلافی ناچیز، معین می کند. گیرنده به دریافت اطلاعات... متن کامل