پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی در ایران

– پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی در ایران سازمان نظام پزشکی به عنوان قدیمی­ترین سازمان غیر دولتی از قدمتی پنجاه ساله برخوردار است. در مباحث ذیل به پیشینۀ سازمان... متن کامل

Read More

وظایف مدیریت

وظایف مدیریت بر بنیان تعریف‌هایی از وظیفه مدیریت شده است می‌توان گفت که وظیفه مدیریت عبارت است از: الف- انجام امور از طریق دیگران. ب) تصمیم گیری ج) تخصیص منابع محدود برای رسیدن به... متن کامل

Read More