پایان نامه ارشد درباره روابط اجتماعی

اثباتی دین و تعهّد به شمار می‌روند. به علاوه، در بیشتر موارد، قانون منبع مستقیم تعهّد است و تعهّد به حکم قانون ایجاد می‌باشد؛ مانند حکم قانون به مسئولیت (تعهّد) غاصب، اتلاف کننده (به... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره لازم‌الوفاء

که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است و گروهی دیگر که می‌تواند به عنوان قرارداد مستقل مورد توافق قرار بگیرد ولی دو طرف به عللی آن را تابع عقد دیگری ساخته‌اند. مانند شرط وکالت در ضمن... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره قانون حمایت خانواده

جواز آنان نشده‌باشد، به معنای عمل خلاف شرع نیست. عدم توجه شارع مقدس به این‌گونه اعمال گاه به علت عدم موضوعیت آن عمل در زمان شارع بوده و گاه نیز برگشت به عدم تأثیر آن عمل در نظم... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره روابط اجتماعی

در برابر مستأجر به این که دکان مجاور او را اختصاص به کسب معینی ندهد. همچنین بعضی از نویسندگان حقوقی موضوع تعهّد را چهار چیز می‌دانند:1ـ تعهّد فعل 2ـ تعهّد ترک 3ـ تعهّد انتقال پول و هر... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره قوانین موضوعه

افراط و تفریط بودن است». عدالت در فقه شیعه معنای گسترده‌ای دارد و شامل همه‌ی امور فردی و اجتماعی می‌شود. هم‌چنین در فقه شیعه برای امام جمعه و جماعت، قاضی، شاهد، حاکم و مرجع تقلید... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره قانون حمایت خانواده

این امر اشاره ای ندارد. به رغم اینکه در گذشته و در زمان قانونگذاری و تدوین و تصویب قانون مدنی، تعدد زوجات به عنوان یک عرف مسلم در جامعه شایع بود و به طور طبیعی باید قانونگذار آن را در... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره علامه طباطبایی

د می‌گرفت، هر مردی چند همسر برای خود انتخاب می‌کرد و وظایف و تعهدات خود در رابطه با همسران را با توجه به قانون جامعه خود می‌پذیرفت، هرچند که اغلب قانون به نفع مرد بود و حقوق زنان به... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره زوجات

احساساتشان نسبت به آن متمایل گشته و از مخالفت با آن جریحه‌دار می‌شوند. این که گفته می‌شود تعدد زوجات باعث دلسردی زن به زندگی و تربیت فرزندانشان می‌شود و ممکن است به زنا و روابط... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره عوامل جغرافیایی

می‌رساند:«وَ أَنکِحُوا الْأَیَامَى مِنکُمْ و َالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ و َإِمَائِکُمْ إِن یَکُونُوا فُقَرَاء یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ و َاللَّهُ وَاسِعٌ... متن کامل