تعدیل قانونی قرارداد – مهریه

تعدیل قانونی عقد به منزله قانون طرفین قرارداد است. اصل ثبات و استحکام قراردادی ایجاب می‏کند منعقدکنندگان عقد به آن احترام گذارند و هر یک از طرفین، بدون رضایت طرف…

ادامه خواندن تعدیل قانونی قرارداد – مهریه

اصل عدم استناد به ایرادات در لایحه جدید تجارت وکنوانسیون های بین المللی

جایگاه اصل عدم استناد به ایرادات در لایحه جدید تجارت ماده ۷۳۸ لایحه مزبور« هرگاه چند شخص ازمسولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات می تواند در هر یک از هیات…

ادامه خواندن اصل عدم استناد به ایرادات در لایحه جدید تجارت وکنوانسیون های بین المللی

احتیاط در تحقیق پیرامون اعمال منافی عفت

سؤالی که ممکن است مطرح شود و موارد شایع نیز در عمل دارد این است که چنانچه از منبع موثقی گزارش شود که افراد نامحرمی در منزلی به منظور انجام…

ادامه خواندن احتیاط در تحقیق پیرامون اعمال منافی عفت