آمارگرایش افراد به عمل جراحی زیبایی

مفاهیم جدید رینوپلاستی رینوپلاستی عمل جراحی است که در آن با ایجاد تغییراتی در پوست، غضروف و استخوان بینی باعث ایجاد تغییراتی در ظاهر و عملکرد بینی می­گردد. نوع برش­های بکار رفته در... متن کامل

Read More

نظریه های تن انگاره و نارضایی از بدن

نظریه های تن انگاره و نارضایی از بدن به منظور تبیین رشد تن انگاره و علل نارضایتی از بدن، نظریه های متعددی ارائه شده است که در این بخش به مرور اجمالی آنها می پردازیم: 1ـ نظریه‌ی فرهنگی... متن کامل

Read More

استفاده از طرح پیشنهادات یا صندوق پیشنهادات

استفاده از طرح پیشنهادات یا صندوق پیشنهادات: یکی از روش های مشارکت کارکنان در سازمان استفاده از نظام پیشنهادات است با اجرای این طرح زمینه لازم برای ارائه نظرات و پیشنهادات کارکنان... متن کامل

Read More

برنامه‌های کارآفرینی در دانشگاه‌ها و کشورهای مختلف

برنامه‌های کارآفرینی در دانشگاه‌ها و کشورهای مختلف 2-2-20-1- اندونزی اهم تجربیات عملی دولت اندونزی در توسعه و ترویج کارآفرینی بشرح زیر می‌باشند:تاسیس صندوق اعتبارات خاص برای صنایع... متن کامل

Read More