منابع پایان نامه ارشد با موضوع هنر و معماری، ادیان توحیدی، بهداشت روانی، عدالت اجتماعی

دین از وجوه امتیاز بشری است و انسان طی قرون متمادی باور های دینی متعددی را تجربه کرده است که هر یک پیروانی دارد. ارتباطات جهانی نیز چنان گسترده است که تعامل افراد با عقاید متفاوت گریز... متن کامل

Read More

منبع مقاله درمورد زمان پیامبر، آیات و روایات، مقایسه و تطبیق، القرآن الکریم

تنها او را نیز سزاوار پرستش خواهد دانست و به عبارت دیگر توحید در الوهیت از شؤون توحید در ربوبیت است،۳۴۰ به همین جهت کتابهاى شیعه معمولًا بر توحید افعالى تأکید دارند. ب: تقدم معرفت... متن کامل

Read More

منبع مقاله درمورد پیامبر (ص)، عالم برزخ، پیامبر اسلام (ص)، زمین لرزه

بشنود و یا ببیند و آثار حیات بر او بار گردد. پاسخ‏ : این جمله از آیه، همانند ادامه آن تمثیل براى کفار است ومقصود از احیاء، مؤمنان زنده‏دل، ومقصود از اموات، کافران مرده دل است،... متن کامل

Read More

منبع مقاله درمورد پیامبر (ص)، قرآن کریم، رسول خدا (ص)، ابن تیمیه

بعقولهم و آرائهم أم کانوا ینقادون له و یستسلمون لأحکامه و یصدقون بأخباره؟ و هل کانوا یدفعون من النصوص ما رفضته عقولهم؟ و یقدمون العقل علیها؟ فان العقل لا یجب ان یتقدم بین یدی الشرع،... متن کامل

Read More

منبع مقاله درمورد ابن تیمیه، وجود خداوند، قرآن کریم، انفال

برخى از امور و افعال به اثبات رسیده است. ثانیاً: معارف دینى بر سه قسم است؛ برخى تنها با عقل قابل اثبات است؛ مثل اثبات وجود خداوند و ضرورت بعثت و معاد، و برخى هم با عقل و هم با نقل؛ مثل... متن کامل

Read More

پایان نامه ارشد درباره سود حسابداری، اهرم مالی، انحراف معیار، دارایی ها

ارائه می گردد. سپس بر اساس طبقه بندی صورت گرفته در خصوص فرضیه های تحقیق، به گزارش آزمون فرضیه‍ها و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل پرداخته می شود. ۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق به طور... متن کامل

Read More

پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، رگرسیون خطی، تصمیم گیری، مدل رگرسیون

اثرات تصادفی باشد آماره این آزمون که دارای توزیع کای-دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای توضیحی است بصورت زیر قابل تعریف می باشد: فرضیه صفر در آزمون هاسمن به صورت زیر خواهد... متن کامل

Read More