حالا شما رئیس هستین و باید یاد بگیرین همکاران سابق تون رومدیریت کنین "

حالا شما رئیس هستین و باید یاد بگیرین همکاران سابق تون رومدیریت کنین “ «رئیس» شدن می تونه همه چیز رو عوض کنه یا هیچ تغییری ایجاد نکنه. البته شما در این مقام قدرت خیلی... متن کامل

Read More

اوراق قرضه چیه؛ آشنایی با شکل های مختلف و اصطلحات اون "

اوراق قرضه چیه؛ آشنایی با شکلای مختلف و اصطلحات اون “ خیلی از ما بی گرفتن وام، توان خرید چیزایی مثل خودرو، خونه یا ادامه تحصیل نداریم. همونجوریکه مردم واسه گرفتن چیزی پول قرض... متن کامل

Read More