وظایف مدیریت

وظایف مدیریت بر بنیان تعریف‌هایی از وظیفه مدیریت شده است می‌توان گفت که وظیفه مدیریت عبارت است از: الف- انجام امور از طریق دیگران. ب) تصمیم گیری ج) تخصیص منابع محدود برای رسیدن به... متن کامل

Read More