اصول سیزده گانه به مثابه معیارهایی برای سلامت روان شناختی

4 اصول سیزده گانه به مثابه معیارهایی برای سلامت روان شناختی: 2-2-2-4-1 رغبت فردی: افرادی که از نظر هیجانی سالم می باشند، بر اساس آن چه که الیس به عنوان «رغبت خودآگاه یافته» می نامد، عمل می... متن کامل

Read More

جنبه های پیشگیری مدل رفتاری- ارتباطی

مدل رفتاری – ارتباطی رویکرد رفتاری- ارتباطی، ترکیبی نظری- عملی از سیستم ها و جهت گیرهای شناختی- رفتاری است. گرچه رفتار بر اساس تامین اهداف حقیقی و یا استعاره­ای مفهوم سازی می­شود،... متن کامل

Read More

مفهوم باورها و باورهای مرتبط با مواد مخدر

مفهوم باورها و باورهای مرتبط با مواد مخدر 2-4-1- تعریف باور واژه «Belief» در فارسی به باور، عقیده، ایمان و اعتقاد ترجمه شده است (آریان‌پور و دیگران 1385، 201). این واژه از اصطلاحات مربوط به... متن کامل

Read More

6 راهبرد برای تحت تأثیر قرار دادن افرادی که با هم نزدیکی دارند

معمولاً افرادی که با هم نزدیکی دارند برای تحت تأثیر قرار دادن یکدیگر از 6 راهبرد استفاده می‏کنند: دلربایی کردن: ‏«آنقدر از همسرم تعریف می‏کنم تا بالاخره خواسته‏ام را برآورده کند»... متن کامل

Read More

خودپنداره و اجزاء خودپندارنده   

خودپنداره خودپنداره در دیدگاه های مختلف روانشناختی،تعاریف گوناگونی را شامل میشود.در دیدگاه اجتماعی مطالعه در زمینه خودپنداره،قدیمی است و به کارهای کولی (1902) و ژرژهربرت(1934) باز می... متن کامل

Read More

انواع استرس و تاثیر ان بر روی انواع بیماری ها

– انواع استرس در تقسیم بندی دیگری عوامل فشارزا اینگونه  ذکر شده‌اند: ناکامی : ناکامی‌در موقعیت‌هایی ایجاد می‌شود که دست یابی به برخی از اهداف با مانع روبرو می‌شود. اساسا ناکامی... متن کامل

Read More