رویکردهای نظری راجع به کیفیت زندگی

کیفیت زندگی روانشناسی در نیم قرن گذشته، بر بیماری بیشتر از سلامتی و بر آسیب شناسی عملکرد انسان بیشتر از درک کامل از تمام ابعاد آن تکیه داشته و به…

ادامه خواندن رویکردهای نظری راجع به کیفیت زندگی

پرخاشگری و انواع پرخاشگری

-۶-پرخاشگری رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگری در زمره شایع ترین علل ارجاع کودکان و نوجوانان به   کلینیک­های بهداشت روانی هستند. آنچه باعث توجه محققان به رفتارهای پرخاشگرانه شده، اثر نامطلوب…

ادامه خواندن پرخاشگری و انواع پرخاشگری

هوش هیجانی چیست؟

- هوش هیجانی[۱] چیست؟ از گذشته های دور شناخت عقلانی  و عاطفی مطرح بوده اند ولی شناخت عقلانی در همه موارد بر شناخت  عاطفی ترجیح  داشت و انسان ها هم …

ادامه خواندن هوش هیجانی چیست؟

برنامه‌های کارآفرینی در دانشگاه‌ها و کشورهای مختلف

برنامه‌های کارآفرینی در دانشگاه‌ها و کشورهای مختلف ۲-۲-۲۰-۱- اندونزی اهم تجربیات عملی دولت اندونزی در توسعه و ترویج کارآفرینی بشرح زیر می‌باشند:تاسیس صندوق اعتبارات خاص برای صنایع کوچک پیمانکار در…

ادامه خواندن برنامه‌های کارآفرینی در دانشگاه‌ها و کشورهای مختلف

ساختار  و انواع آلکسی تایمیا

- ساختار  و انواع آلکسی تایمیا ساختار و ویژگی‌های آلکسی تایمیا شامل موارد زیر می‌باشد : الف) نارسایی و توانایی ضعیف در متمایز کردن احساسات هیجانی ب) نارسایی در تخیل…

ادامه خواندن ساختار  و انواع آلکسی تایمیا

چگونه قصه بگوییم؟

- اقدامات قبل از تعریف کردن یا خواندن قصه: نیمی از موفقیت داستان بستگی به شروع داستان دارد زمینه فکری کودکان در مورد داستان باید از قبل آماده شود. اگر…

ادامه خواندن چگونه قصه بگوییم؟

پیش نیازهای فرآیند مدیریت مشارکتی

- پیش نیازهای فرآیند مدیریت مشارکتی استقرار و مدیریت مشارکتی مسلماً فرآیندی نیست که با یک دعوت ساده به مشارکت در تصمیم گیری ها از سوی مدیریت ارشد سازمان صورت…

ادامه خواندن پیش نیازهای فرآیند مدیریت مشارکتی