رابطه بین ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ با اخلاق حرفه ای در میان کارکنان بانک شهر- قسمت ۵

نظام پاداش: پاداشهای مالی و غیر مالی موجب ترویج رفتار غیر اخلاقی می شود.اصول رفتاری: خط مشی های اخلاقی سازمان به صورت قابل ملاحظه ای تصمیمات غیر اخلاقی را کاهش می دهد.خصوصیات شغلی: مشاغلی که ارتباطاتی با خارج از سازمان دارند به صورت بالقوه، امکان بیشتری برای ایجاد معضلات اخلاقی نسبت به مشاغلی با ارتباطات داخل سازمانی دارند. هر چه شغل متمرکزتر باشد، احتمال بیشتری برای اتخاذ تصمیمات اخلاقی وجود دارد.منابع: کمیابی منابع و فشار ادامه مطلب…

تاثیر چرخه عمر شرکت ها بر روی محافظه کاری شرکت ها- قسمت ۲۱

۴-۴ بررسی فرضیه های پژوهشبعد از محاسبه محافظه کاری در شرکت های رو به رشد، بالغ و رو به افول (که میانگین آن در جدول پایین آمده است) به بررسی فرضیه های پژوهش با آزمون t مستقل پرداخته می شود. به طوریکه در این آزمون:جدول(۴-۹):میانگین محافظه کاری در هر دوره عمر                                                 ادامه مطلب…

اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در درمان قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و افزایش عملکرد خانواده- قسمت ۷

یکی از مهمترین اصولSFT این است که بدانیم گام های کوچک می تواند منجر به تغیرات بزرگ شوند. SFT یکی از رویکردهای نظام دار است. وظیفه درمانگر این است که به مراجع کمک کند تا کار کوچک را به صورت متفاوت انجام دهد تا مشکل حل شود (دیشازر، ۱۹۸۵). اعتقاد بر این است که یک رفتار متفاوت تغییرات دیگر را تشدید می کند تا اینکه مشکلی که بزرگ به نظر نمی رسید، از بین برود. ادامه مطلب…

بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد- قسمت ۸- قسمت 2

ماتریس TOWS     دیوید.آر.فرد و هانگر و ویلن     توجه به نقاط قوت ،ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها     فرهنگ به عنوان یکی از عوامل محیطی، فرهنگ سازمانی به عنوان یکی ازسیستم‌های داخلی سازمان‌ها       مدل کنترلی و سازگاری     شنایدر و بارسو     استراتژی و فرهنگ     فرهنگ را به عنوان عامل اصلی انتخاب مدل استراتژی مدنظر قرار می‌دهد.     مدل شنایدر و بارسو[۲۵] تنها مدلی است ادامه مطلب…

بررسی دنیا در غزلیات صائب تبریزی با تکیه بر قرآن و نهج البلاغه(جلد ۱، ۲۵۷۷غزل)- قسمت ۱۶

(دیوان،ص۱۱۲۰)ز جـــای گــرم به تلخی ز خواب می خیزد مســـاز گــرم دریـــــن تیره خاکدان جا را(دیوان،ص۴۹)به سرعت آنچنان زین خاکدان تیره راهی شو که گردد سرمه از گرمی چون بر خار نهی پارا(دیوان،ص۳۱)چــون کـــودک یتیـــم درین تیره خاکدان پهلـــوی خشـــک خویش مرا گاهواره است(دیوان، ص۷۱۸)در خاکدان دنیا از یاد خدا غافل مباشید که همانا نور ذکر دل انسان را تبدیل به گوهر می کند. عالم (خاکدان) و دل (مهره گل) و ذکر (خورشید) است خورشیدی ادامه مطلب…

بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)گرایش: حقوق خصوصیعنوان :بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناعاستاد راهنما :دکتر محمد صادقیاستاد مشاور:دکتر محمدنقی نظرپورنگارنده:حمیدرضا طوسی نژادپائیز ۱۳۹۲ واحد نراقتعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامهاینجانب دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته ..حقوق خصوصی ……که در تاریخ ……..از پایان نامه خود تحت عنوانبا کسب نمره ……………………ودرجه ………………….دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی شوم :   برای دانلود متن کامل پایان ادامه مطلب…

تأثیر توجه متمرکز بر خود بر سوگیری حافظه در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی- قسمت 11

10/1   ” ” خنثی   برای پی بردن به اینکه در تشخیص واژه های منفی به نفع کدام گروه است مقایسه های زوجی به صورت دو به دو انجام گردید و نتایج آن در جدول)7-4) نشان داده شده است.مقایسه زوجی آزمودنیها در بازشناسی متغیر d´پژوهش در این جدول نشان میدهد که افراد در گروه افزایش توجه متمرکز بر خود در کلمات منفی با گروه کاهش توجه متمرکز بر خود با (047/0p=) و خطای استاندار ادامه مطلب…

پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر- قسمت ۳

منابع انگلیسی ۱۳۶پیوست‌ها ۱۴۹فهرست نام‌ها ۱۵۸چکیده انگلیسی ۱۶۲فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۳-۱: جدول توصیفی مربوط به جنسیت کارکنان مورد مطالعه ۹۴جدول ۳-۲: جدول توصیفی مربوط به نوع کار کارکنان مورد مطالعه ۹۶جدول ۳-۳: آمار توصیفی مربوط به سابقه خدمت کارکنان مورد مطالعه ۹۷جدول ۳-۴: جدول توصیفی مربوط به سطح تحصیلات کارکنان مورد مطالعه ۹۸جدول ۳-۵: آمار توصیفی مربوط به سن کارکنان مورد مطالعه ۹۹جدول ۳-۶: آمار توصیفی مربوط به وضعیت تأهل مورد مطالعه ۱۰۰جدول ۳-۷: آمار ادامه مطلب…

سیاستگذاری و مدیریت پوشش در جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸- قسمت ۱۱

کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد علاوه بر آن به تعیین البسه و آرایش‌های غیرمجاز در زمینه تولید و توزیع و صادرات و نیز در مکان‌های عمومی پرداخته است که در ادامه به موادی که در مورد پوشش و لباس است اشاره می‌کنیم.موارد ۱ و ۶ بند د مصوبه در زمینه البسه غیرمجاز در فروشگاه‌ها و بوتیک‌ها اشاره می‌کند که«۱- عرضه و فروش انواع البسه که دارای مشخصات ذیل باشد– تصاویر ادامه مطلب…

بررسی رابطه چندگانه ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری دانش آموزان متوسطه نظری شهرستان بیجار- قسمت ۴۱

* ۰۱۸/۰     ۹۵۸۸/۴-     ۳۷۳۸/۰-       دوم متوسطه     اول متوسطه     ۹۵۵۹۹/۰     ۰۴۸۹۳/۱     ۶۶۰/۰     ۶۲۳۹/۱-     ۵۳۵۹/۳       سوم متوسطه     ۷۱۰۳۲/۱-     ۹۷۱۰۶/۰     ۲۱۴/۰     ۰۹۸۷/۴-     ۶۷۸۱/۰       سوم متوسطه     اول متوسطه     ۶۶۶۳۱/۲     ۹۳۲۰۹/۰     * ۰۱۸/۰     ۳۷۳۸/۰   ادامه مطلب…